Granice i nazwy państw

Odkrywając świat w Mapach Google, zobaczysz różne style, granice i etykiety.

Granice międzynarodowe

Granice międzynarodowe są oznaczane w różny sposób, w zależności od stanu politycznego granicy.

Granice międzynarodowe

Bezsporne granice międzynarodowe, takie jak między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, są oznaczone ciągłą szarą linią.

Granice traktatowe i de facto

Granice traktatowe i tymczasowe są oznaczone linią przerywaną.

  • Granica traktatowa to granica ustalona na mocy traktatu lub podobnego porozumienia, która nie została uprawomocniona.
  • Granica de facto to granica, która nie została ustalona na mocy traktatu ani podobnego porozumienia, ale jest respektowana przez wszystkie zaangażowane państwa.

Granice sporne

Granice sporne są oznaczone na mapie przerywaną szarą linią. Zaangażowane kraje nie zgadzają się co do ich przebiegu.

Nazwy państw i regionów

Nazwy krajów, np. Niemcy lub Japonia, wyświetlają się bezpośrednio na mapie. W Mapach Google nazwy miejsc automatycznie wyświetlają się w języku ustawionym w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o językach i domenach w Mapach Google.

Granice stanów, województw i prowincji

Granice stanów, województw i prowincji, np. granica między stanami New Jersey i Alberta, wyświetlają się jako kropkowane cienkie jasnoszare linie wewnątrz kraju.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?