Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

We hebben meldingen ontvangen dat sommige gebruikers onverwacht zijn uitgelogd van hun accounts. We voeren een onderzoek uit. U hoeft zich echter geen zorgen te maken. Er is geen aanwijzing dat dit verband houdt met phishing of andere beveiligingsdreigingen voor accounts. Probeer nogmaals in te loggen via accounts.google.com. Als u uw wachtwoord niet meer weet, gebruikt u deze link om uw wachtwoord te herstellen. Als u authenticatie in twee stappen gebruikt, kan er een vertraging zijn opgetreden bij het ontvangen van uw sms-code. Probeer het opnieuw of gebruik back-upcodes.

Afstand tussen punten meten

U kunt de afstand tussen twee of meer punten op de kaart berekenen. U kunt bijvoorbeeld de hemelsbrede afstand tussen twee steden meten.

  1. Open Google Maps. Als u de Lite-versie van Maps gebruikt, ziet u onderaan een bliksemschicht en is het niet mogelijk om de afstand tussen twee punten te meten.
  2. Klik met de rechtermuisknop op uw vertrekpunt.
  3. Selecteer Afstand meten.
  4. Klik op een willekeurige plaats op de kaart om een traject te maken om te meten. Klik op een andere plaats op de kaart om nog een punt toe te voegen.
  5. Optioneel: Versleep een punt of traject om het te verplaatsen of klik op een punt om het te verwijderen.
  6. Onderaan ziet u de totale afstand in mijlen (mi) en kilometers (km).
  7. Als u klaar bent, klikt u op de kaart onderaan op Sluiten Sluiten.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?