Προσθήκη ή διόρθωση δρόμου στους Χάρτες Google

Μπορείτε να μας ενημερώσετε, αν πρέπει να προσθέσουμε ή να επεξεργαστούμε πληροφορίες δρόμου στους Χάρτες Google. Τα σφάλματα δρόμων στους Χάρτες Google περιλαμβάνουν:

 • εσφαλμένα ονόματα δρόμων
 • εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με δρόμους μονής και διπλής κατεύθυνσης
 • δρόμους με εσφαλμένη σχεδίαση
 • κλείσιμο δρόμων
 • δρόμους που εμφανίζονται στον χάρτη, αλλά δεν υπάρχουν
 • δρόμους που λείπουν
 • εσφαλμένες τοποθεσίες δείκτη.
Σημαντικό: Μπορείτε να υποβάλετε αλλαγές στους Χάρτες μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Διόρθωση εσφαλμένων πληροφοριών σχετικά με έναν δρόμο

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε την καρτέλα Συνεισφορά.
 3. Πατήστε Επεξεργασία χάρτηκαι μετά Προσθήκη ή διόρθωση δρόμου.
 4. Επιλέξτε τον τύπο των πληροφοριών που θέλετε να διορθώσετε και μετά Επιλέξτε τον επηρεαζόμενο δρόμο.
 5. Από τα κάτω πλακίδια, επιλέξτε το τμήμα του δρόμου που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε Επόμενο.
 6. Εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες και πατήστε Αποστολή

Προσθήκη δρόμου που λείπει

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε την καρτέλα Συνεισφορά.
 3. Πατήστε Επεξεργασία χάρτηκαι μετά Προσθήκη ή διόρθωση δρόμου
 4. Πατήστε Λείπει δρόμος  και μετά Προσθήκη πρώτου δρόμου.
 5. Μετακινήστε την πινέζα στην τοποθεσία από την οποία ξεκινά ο δρόμος που λείπει.
 6. Στο κάτω μέρος, πατήστε Προσθήκη plus για να ξεκινήσετε τη σχεδίαση.
 7. Σύρετε την πινέζα στην τοποθεσία όπου τελειώνει ο δρόμος και πατήστε Προσθήκη plus.
 8. Προσθέστε το όνομα και τον τύπο του δρόμου.
 9. Για να ολοκληρώσετε τον δρόμο, πατήστε Αποθήκευση και μετά Τέλος .
  • Για να προσθέσετε δρόμους που λείπουν, πατήστε την επιλογή Προσθήκη άλλου δρόμου και ακολουθήστε τα βήματα 6-9.
 10. Για να υποβάλετε τον δρόμο που λείπει, πατήστε Επόμενο. Προσθέστε περισσότερες λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, και πατήστε Αποστολή.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
76697