Oprava chýbajúcej adresy alebo nesprávnej polohy špendlíka

V Mapách môžete verejne pridávať alebo upravovať adresy. Pridajte poštové adresy, opravte adresu, kam sa majú doručovať zásielky, alebo upravte polohy špendlíkov.

Oprava adresy

Dôležité:

Organizácie alebo orgány verejnej správy môžu prostredníctvom programu Obsahoví partneri v Mapách Google opraviť v Mapách Google viacero adries. Tieto organizácie alebo orgány verejnej správy musia na to spĺňať naše požiadavky na partnerov a obsah.

  1. V počítači otvorte Mapy Google.
  2. Vyhľadajte adresu.
  3. Kliknite na Navrhnúť úpravu a potom Nesprávna poloha špendlíka alebo adresa.
  4. Zadajte informácie o adrese. Potom kliknite na Uverejniť.

Ak chcete pridať adresu pre cestu, ktorá sa nenachádza na mape, najprv pridajte cestu.

Pridanie novej adresy

  1. V počítači otvorte Mapy Google.
  2. Kliknite na ponuku Ponuka
  3. Dole kliknite na Upraviť mapu a potom Nesprávna poloha špendlíka alebo adresa.
  4. Presuňte sa na adresu, ktorú chcete pridať, a vycentrujte mapu.
  5. Zadajte informácie o adrese. 
  6. Kliknutím na Uverejniť ich odošlite.

Ak chcete opraviť viacero adries: každú adresu musíte pridať jednotlivo podľa uvedených pokynov.

Iné úpravy miest alebo adries

Pridanie súkromného štítka

Miesta na mape môžete označiť súkromným štítkom. Keď opravíte adresu, zmeny budú verejne dostupné. Súkromné štítky však uvidíte len vy. Miesta so štítkom sa budú zobrazovať na vašej mape, v návrhoch vyhľadávania a v sekcii Uložené Uložiť miesto.

Pridanie chýbajúceho miesta alebo budovy

Môžete tiež pridávať chýbajúce miesta, napríklad verejné orientačné body, kaviarne alebo iné miestne firmy. Prečítajte si, ako na mapu pridať chýbajúce miesta.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka