Hantera kontoanvändare, kontakter och åtkomst

Flera användare och kontakter kan ha åtkomst till ett enda Manufacturer Center-konto med olika åtkomstnivåer. Kontoadministratören måste lägga till dig som användare eller kontakt om du vill ha åtkomst till ett Manufacturer Center-konto. Alla användare och kontakter får välja sina egna inställningar.

 • Standard: Behörighet att logga in på Google Manufacturer Center och redigera allt i kontot förutom fliken Användare och kontakter.
 • Administratör: Standardåtkomst till kontot och behörighet att lägga till, ta bort och redigera användare och kontakter på fliken Användare och kontakter.
 • E-postkontakter: Ingen åtkomst till kontot, men får e-postmeddelanden baserat på inställningarna.

Bjuda in nya användare och kontakter

Du kan bjuda in andra att få åtkomst till ditt Manufacturer Center-konto på fliken Användare och kontakter under Inställningar. De användare och kontakter du har bjudit in loggar in på kontot med sina egna inloggningsuppgifter. På så sätt skyddar du din egen information.

Administratörer och standardanvändare:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] uppe till höger.
 3. Klicka på Användare och kontakter.
 4. Klicka på .
 5. Ange e-postadressen till personen du vill bjuda in.
 6. Välj åtkomstnivån du vill ge användarna och kontakterna.
 7. Klicka på Spara.

E-postkontakt:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] uppe till höger.
 3. Klicka på Användare och kontakter.
 4. Klicka på Lägg till e-postkontakt under Ytterligare e-postkontakter.
 5. Ange e-postadressen till personen du vill bjuda in.
 6. Välj åtkomstnivån du vill ge användaren eller kontakten.
 7. Klicka på Spara.

E-postadresser för nya användare och kontakter måste vara kopplade till ett Google-konto. Om e-postadresserna inte är kopplade till ett Google-konto kan användarna och kontakterna koppla dem. Nya användare och kontakter blir ombedda att ange en aktuell e-postadress.

När du lägger till en e-postkontakt på ditt Manufacturer Center-konto kan Google behöva verifiera den nya e-postadressen. Ägaren till den nya e-postadressen måste klicka på länken i e-postmeddelandet från Google för att verifiera e-postadressen.

Obs! Google skickar meddelanden till den registrerade e-postadressen tills en ny adress har verifierats.

Ändra e-postinställningar

Alla användare och kontakter kan välja sina egna e-postinställningar. Om du är kontoadministratör kan du justera vilka typer av e-postmeddelanden användarna och kontakterna får. Välj mellan obligatoriska servicemeddelanden, tips och bästa metoder, undersökningar och inbjudningar till betatester samt aviseringar för flödesbearbetning.

Så här ändrar du e-postinställningar för användare och kontakter:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] uppe till höger.
 3. Välj Användare och kontakter.
 4. Klicka på e-postadressen till personen du vill ändra inställningar för.
 5. Under E-postmeddelanden aktiverar eller inaktiverar du varje typ av e-post.
 6. Klicka på Spara.

Tips

Administratörer kan anpassa sina egna inställningar antingen på sidan Användare och kontakter eller på sidan Inställningar. Läs mer om hur du hanterar dina kontoinställningar

Redigera användarroller

Så här redigerar du en standardanvändares eller administratörs roll:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Välj menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] uppe till höger.
 3. Klicka på Användare och kontakter.
 4. Hitta e-postadressen vars roll du vill redigera.
 5. Välj vilken roll du vill ge användarna.

Återkalla roller för användare och kontakter

Om du inte längre vill att en viss användare eller kontakt ska ha åtkomst till ditt Manufacturer Center-konto kan du ta bort dem. Då kan användarna och kontakterna inte längre logga in på kontot eller få e-post.

Så här tar du bort användare och kontakter:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Välj menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] uppe till höger.
 3. Klicka på Användare och kontakter.
 4. Markera de användare eller kontakter vilkas roller du vill ta bort längst ned på sidan och klicka på Ta bort användare eller Ta bort kontakt.
 5. Bekräfta borttagningen i fönstret som öppnas.
Obs! Alla användare och kontakter kan tas bort av någon med administratörsåtkomst, förutom de sista återstående användarna med administrativ åtkomst.

Ta bort din egen kontoåtkomst

Om du inte längre vill ha ditt Google-konto kopplat till ett Manufacturer Center-konto kan du ta bort din egen åtkomst. När du tar bort länken till ett Manufacturer Center-konto återkallas åtkomsten och du kan inte visa eller göra ändringar i kontot. Om du vill få åtkomst igen måste du kontakta en kontoadministratör på Manufacturer Center.

Obs! Som Manufacturer Center-administratör kan du inte ta bort ditt Google-konto om det inte finns en annan administratör kopplad till kontot.

Så här tar du bort ditt konto:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] uppe till höger.
 3. Välj Inställningar.
 4. Klicka på Ta bort åtkomst.
 5. Klicka på Ta bort åtkomst igen för att bekräfta kontoborttagningen.

Felsöka åtkomstproblem

Om du har problem med att logga in på ditt Manufacturer Center-konto kan du kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto. Om du använder rätt användarnamn och lösenord kan du försöka ta bort cookies och cache innan du försöker logga in på Manufacturer Center igen. Dessutom kan du aktivera SSL 2.0 och cookies och bekräfta att alla automatiska konfigurationsskript eller proxyservrar som används inte inaktiverar cookies. Läs mer om att aktivera cookies.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
104514
false