Hantera kontoanvändare, kontakter och åtkomst

Flera användare och kontakter kan ha åtkomst till ett enda Manufacturer Center-konto med olika åtkomstnivåer. Kontoadministratören måste lägga till dig som användare eller kontakt om du vill ha åtkomst till ett Manufacturer Center-konto. Alla användare och kontakter får välja sina egna inställningar.

 • Standard: Möjlighet att logga in på Google Manufacturer Center och redigera allt i kontot (förutom lägga till, redigera eller radera andra användare).
 • Administratör: Standardåtkomst till kontot och behörighet att lägga till, ta bort och redigera användare och kontakter på fliken Användare och kontakter.
 • E-postkontakter: Ingen åtkomst till kontot, men får e-postmeddelanden baserat på inställningarna.

Bjuda in nya användare och kontakter

Om du är administratör kan du bjuda in andra att få åtkomst till ditt Manufacturer Center-konto på fliken Användare och kontakter under Inställningar. De användare och kontakter du har bjudit in loggar in på kontot med sina egna inloggningsuppgifter. På så sätt skyddar du din egen information.

Administratör:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger.
 3. Klicka på Användare och kontakter.
 4. Klicka på Lägg till användare under Användare.
 5. Ange e-postadressen till personen du vill bjuda in.
 6. Välj åtkomstnivån du vill ge användaren eller kontakten.
 7. Klicka på Spara.

E-postkontakt:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger.
 3. Klicka på Användare och kontakter.
 4. Klicka på Lägg till e-postkontakt under E-postkontakter.
 5. Ange e-postadressen till personen du vill bjuda in.
 6. Välj åtkomstnivån du vill ge användaren eller kontakten.
 7. Klicka på Spara.

E-postadresser för nya användare och kontakter måste vara kopplade till ett Google-konto. Om e-postadresser inte är kopplade till ett Google-konto kan användare och kontakter konfigurera kopplingen. Nya användare och kontakter blir ombedda att ange en aktuell e-postadress.

När du lägger till en e-postkontakt på ditt Manufacturer Center-konto kan Google behöva verifiera den nya e-postadressen. Ägaren av den nya e-postadressen måste välja länken i e-postmeddelandet från Google för att verifiera sin e-postadress.

Obs! Google skickar inte meddelanden till en registrerad e-postadress förrän en ny e-postadress har verifierats.

Ändra e-postinställningar

Alla användare och kontakter kan välja sina egna e-postinställningar. Om du är kontoadministratör kan du justera vilka typer av e-postmeddelanden användarna och kontakterna får. Välj mellan obligatoriska servicemeddelanden, tips och rekommenderade metoder, undersökningar och inbjudningar till betatester samt aviseringar för flödesbearbetning.

Så här ändrar du e-postinställningarna för en användare eller kontakt:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger.
 3. Välj Användare och kontakter.
 4. Klicka på e-postadressen till personen du vill ändra inställningar för.
 5. Under E-postmeddelanden aktiverar eller inaktiverar du varje typ av e-post.
 6. Klicka på Spara.

Tips

Administratörsanvändare kan anpassa sina egna inställningar antingen på sidan Användare och kontakter eller på sidan Inställningar. Läs mer om hur du hanterar dina kontoinställningar

Redigera användarroller

Om du är administratör kan du redigera användarroller:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Välj menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger.
 3. Klicka på Användare och kontakter.
 4. Klicka på e-postadressen till personen du vill ändra inställningar för.
 5. Välj vilken roll du vill ge användarna.

Återkalla roller för användare och kontakter

Om du är administratör kan du ta bort användare och kontakter från Manufacturer Center-kontot. Användare och kontakter kan inte längre logga in på kontot eller få e-post när du har tagit bort dem.

Så här tar du bort användare och kontakter:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Välj menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger.
 3. Klicka på Användare och kontakter.
 4. Välj de användare eller kontakter vars roller du vill ta bort.
 5. Klicka på Ta bort användare eller Ta bort kontakt.
 6. Bekräfta borttagningen i fönstret som öppnas.
Obs! Alla användare och kontakter kan tas bort av någon med administratörsåtkomst, förutom de sista återstående användarna med administrativ åtkomst.

Ta bort din egen kontoåtkomst

Om du inte längre vill ha ditt Google-konto kopplat till ett Manufacturer Center-konto kan du ta bort din egen åtkomst. När du tar bort länken till ett Manufacturer Center-konto återkallas åtkomsten och du kan inte visa eller göra ändringar i kontot. Om du vill få åtkomst igen måste du kontakta en kontoadministratör på Manufacturer Center.

Obs! Som Manufacturer Center-administratör kan du inte ta bort ditt Google-konto om det inte finns en annan administratör kopplad till kontot.

Så här tar du bort ditt konto:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på menyn Inställningar Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger.
 3. Välj Inställningar.
 4. Klicka på Ta bort åtkomst.
 5. Klicka på Ta bort åtkomst igen för att bekräfta kontoborttagningen.

Felsöka åtkomstproblem

Om du har problem med att logga in på ditt Manufacturer Center-konto kan du kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto. Om du använder rätt användarnamn och lösenord kan du försöka ta bort cookies och cache innan du försöker logga in på Manufacturer Center igen. Dessutom kan du aktivera SSL 2.0 och cookies och bekräfta att alla automatiska konfigurationsskript eller proxyservrar som används inte inaktiverar cookies. Läs mer om att aktivera cookies.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
104514
false
false