Požiadavky programu a požiadavky vyplývajúce z pravidiel

Platforma Google Manufacturer Center vám umožňuje poskytovať presnejšie informácie o výrobkoch, ktoré sa použijú v nákupných reklamách a iných službách Googlu. Po nastavení účtu môžete odoslať súbory s údajmi a svoje údaje o výrobkoch dopĺňať a spravovať. Majte na pamäti, že používanie údajov nahraných do služby Manufacturer Center môže byť obmedzené v závislosti od programu, v ktorom sa použijú.

Na používanie služby Manufacturer Center sa vzťahuje niekoľko požiadaviek programu.

 • Účet Manufacturer Center si môžu vytvoriť len výrobcovia. Za výrobcov považujeme výrobcov značkových výrobkov, vlastníkov značky či maloobchodných predajcov výrobkov vlastných značiek, ktorí dané výrobky vyrábajú a zároveň na ne vlastnia licenčné práva.
 • Manufacturer Center nie je k dispozícii pre maloobchody, ktoré predávajú výlučne výrobky iných výrobcov.
 • Žiadateľ o účet musí byť overený ako zamestnanec materskej spoločnosti.

Ak ste maloobchod, ktorý nepredáva výrobky svojej vlastnej značky, a chcete svoje výrobky ponúkať na predaj v nákupných reklamách, na tento účel môžete používať Merchant Center. Upozorňujeme, že na používanie služby Merchant Center sa vzťahujú požiadavky vyplývajúce z pravidiel.

Údaje nahrané do služby Manufacturer Center okrem toho nesmú zahŕňať určitý obsah.

Zarábanie na udalostiach citlivého charakteru, prípadne na ohrozených alebo vyhynutých druhoch

 •  Výrobky, u ktorých je možné usudzovať, že zarábajú na prírodných katastrofách, konfliktoch, smrti alebo iných tragických udalostiach alebo o týchto udalostiach neinformujú primerane citlivým spôsobom

Príklady: zrejmé zarábanie na tragických udalostiach bez zjavného prínosu pre obete

 •  Výrobky, ktoré možno interpretovať ako obchodovanie s výrobkami pochádzajúcimi z ohrozených alebo vyhynutých druhov

Príklady: predaj žraločích plutiev, výživových doplnkov zo žraločej chrupavky, slonoviny, tigrích kožušín, nosorožích rohov, delfínieho tuku a koralov druhu Acropora palmata alebo výrobkov obsahujúcich tieto prísady

Obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí

 •  Obsah propagujúci sexuálne zneužívanie neplnoletých

Falzifikáty

 •  Výrobky, ktoré napodobňujú prvky značky výrobku, aby mohol byť považovaný za pravý výrobok vlastníka značky
 •  Výrobky popísané ako verná kópia, replika, imitácia, klon, napodobenina, falzifikát, zrkadlový obraz alebo podobnými výrazmi používajúcimi názov značky tak, aby vyzerali ako pravé výrobky vlastníka značky

Príklady: neautentické výrobky so štítkami alebo logami názvu značky

Nevhodný obsah

Vážime si rozmanitosť a úctu k druhým a snažíme sa vyhýbať urážaniu používateľov, a preto nepovoľujeme reklamy ani koncové webové adresy, ktoré zobrazujú šokujúci obsah alebo propagujú nenávisť, neznášanlivosť, diskrimináciu či násilie.

 •  Obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje na základe rasy alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou

Príklady: obsah, ktorý propaguje skupiny šíriace nenávisť alebo predmety používané takýmito skupinami; obsah, ktorý podporuje presvedčenie, že určitá osoba alebo skupina je bez ľudskej dôstojnosti, podradná alebo hodná nenávisti

 •  Obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu alebo skupinu osôb

Príklady: obsah, ktorý niekoho vyčleňuje ako terč zneužívania alebo obťažovania

 •  Obsah s hrozbami alebo obhajobou ublíženia sebe alebo druhým

Príklady: obsah propagujúci samovraždy, anorexiu alebo iné formy sebapoškodzovania; vyhrážanie sa niekomu ublížením v reálnom živote alebo vyzývanie na útok voči inej osobe; propagácia, oslavovanie alebo tolerovanie násilia voči iným

 •  Obsah, ktorého účelom je zneužívanie alebo ponižovanie ostatných

Príklady: násilné vymáhanie, vydieranie

Miestne právne podmienky

 •  Obsah nahraný do služby Manufacturer Center musí dodržiavať právne podmienky

Zavádzajúce alebo nereálne promá

 •  Falošné naznačovanie príslušnosti k iným jednotlivcom, organizáciám, výrobkom alebo službám alebo falošné naznačovanie podpory z ich strany
 •  Nepravdivé vyhlásenia o propagovaných výrobkoch
 •  Používanie nepravdivých tvrdení alebo tvrdení, ktoré lákajú používateľa na nepravdepodobný výsledok (aj v prípade, že je výsledok možný) s tým, že ho používateľ môže s vysokou pravdepodobnosťou očakávať

Príklady: „zázračné lieky” na zdravotné problémy, výrobky na extrémne chudnutie, výrobky meniace schopnosť regulovať telesnú hmotnosť alebo naberať svalovú hmotu, prehnané tvrdenia o (trvalej) plodnosti, zavádzajúce tvrdenia, že výrobky schvaľujú alebo uznávajú orgány štátnej správy alebo iné vládne orgány

Sexuálne explicitný obsah

 •  Text, obrázok, zvukový záznam alebo video zachytávajúce sexuálne praktiky, ktorých účelom je dosiahnutie vzrušenia

Príklady: tvrdá pornografia; sexuálne praktiky, ako pohlavný styk, análny a orálny sex; masturbácia; kreslené porno alebo hentai

 •  Obsah propagujúci sex s neplnoletými, nedobrovoľný sex alebo iné nelegálne simulované alebo reálne sexuálne témy

Príklady: znásilnenie, incest, sodomia, nekrofília, pornografia s lolitkami alebo tínedžerskou tematikou

Šokujúci obsah

 •  Promá, v ktorých sú použité nevhodné snímky, násilný jazyk, prípadne explicitné obrázky či opisy telesného poranenia

Príklady: fotky z miesta činu alebo nehody, fotky zachytávajúce popravy

 •  Promá, ktoré bezdôvodne zobrazujú telesné tekutiny, fekálie či ľudské tkanivo alebo ich predaj
Príklady: krv, vnútornosti, krviprelievanie, tekutiny vylučované pri pohlavnom styku, ľudské vajíčka alebo spermie
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory