Požadavky stanovené zásadami služby Manufacturer Center

Výrobní centrum umožňuje zadávat přesnější informace o vašich produktech pro reklamy v Nákupech nebo záznamy a další služby Google. Když si založíte účet, můžete odesílat soubory dat a svá produktová data vylepšovat a spravovat. Upozorňujeme, že používání dat nahraných do služby Manufacturer Center může být omezeno v závislosti na tom, ve které službě budou využívána.

Používání služby Manufacturer Center se řídí určitými požadavky.

 • Účet Manufacturer Center si mohou založit pouze výrobci. Výrobcem rozumíme výrobce konkrétních značek nebo prodejce vlastních značkových produktů, který své zboží vyrábí a vlastní k němu licenční práva.
 • Služba Manufacturer Center není k dispozici prodejcům, kteří pouze prodávají zboží od jiných výrobců.
 • Žadatel o založení účtu musí být ověřeným zaměstnancem mateřské společnosti.

Pokud jste maloobchodník, který neprodává vlastní značky, a chtěli byste odesílat seznamy zboží pro prodej prostřednictvím reklam v Nákupech, můžete využít službu Merchant Center. Upozorňujeme, že pro používání služby Merchant Center platí vlastní zásady a pravidla.

Data nahrávaná do služby Manufacturer Center také nesmějí využívat určitý obsah:


Vydělávání na citlivých událostech nebo ohrožených či vyhynulých druzích rostlin a živočichů

  Produkty, které lze vnímat tak, že vydělávají na přírodní katastrofě, konfliktu, úmrtí nebo jiné tragické události nebo nejsou k takové události dost citlivé

 • Příklady: Využívání tragické události k zisku bez zjevného přínosu pro oběti

 Produkty, které lze považovat za obchodování s ohroženými nebo vyhynulými druhy rostlin a živočichů nebo s produkty z nich

 • Příklady: Prodej doplňků ze žraločích ploutví nebo chrupavky, slonovina, tygří kůže, rohy z nosorožců, olej z delfínů nebo korály, případně produkty z těchto surovin

Obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí

  Obsah propagující sexuální zneužívání nezletilých

Padělané produkty

  Produkty, které napodobují prvky značky jiného produktu, aby bylo možné je vydávat za originální výrobek vlastníka značky

 Produkty, které jsou ve vztahu k názvu značky označovány jako kopie, repliky, imitace, klony, padělky, napodobeniny, přesné reprodukce a podobně a jsou vydávány za originální produkty vlastníka značky

 • Příklady: Nepravé produkty opatřené štítky s názvem nebo logem značky

Nevhodný obsah

Vážíme si rozmanitosti a úcty k druhým. Snažíme se zabránit obtěžování uživatelů, a proto nepovolujeme reklamy nebo cíle, které zobrazují šokující obsah nebo propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

  Obsah, který podněcuje nenávist, propaguje diskriminaci nebo znevažuje jednotlivce či skupinu na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací

 • Příklady: Obsah propagující skupiny šířící nenávist nebo zboží pro tyto skupiny; obsah, který podněcuje názor, že jsou určité osoby nebo skupiny méněcenné, podřadné nebo zasluhující nenávist

 Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí

 • Příklad: Obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování

 Obsah, který uživatele zastrašuje, případně obhajuje sebepoškozování nebo ubližování jiným lidem

 • Příklady: Obsah podporující sebevraždy, anorexii nebo jiné sebepoškozování; vyhrožování někomu skutečným ublížením nebo vyzývání k útoku na jinou osobu; obsah propagující, oslavující nebo tolerující násilí vůči ostatním

 Obsah, jehož cílem je zneužívat nebo ponižovat ostatní

 • Příklad: Vydírání

Místní zákonné podmínky

  Obsah nahrávaný do služby Manufacturer Center musí dodržovat místní platné zákony

Zavádějící nebo nerealistická propagace

   Uvádění klamných informací o vztazích s jinou osobou, organizací, produktem nebo službou

 Uvádění nepravdivých informací ohledně propagovaného produktu

 Používání nepravdivých výroků nebo výroků, které uživatele lákají na nepravděpodobné výsledky (i takové, které jsou možné) a označují je za pravděpodobné a očekávatelné

 • Příklady: „Zázračné léky“ na zdravotní neduhy, produkty nebo programy na extrémní hubnutí, prostředky na změnu tělesných proporcí či hmotnosti nebo růst svalů, přehnaná tvrzení ohledně plodnosti, zavádějící uvádění oficiálních agentur nebo firem známých značek jako garantů nebo podporovatelů produktu

Sexuálně explicitní obsah

   Texty, obrázky, zvuky nebo videa barvitě znázorňující sexuální akty s úmyslem vzrušit

 • Příklady: Tvrdá pornografie; sexuální akty, například genitální, anální a orální sex; masturbace; pornografické komiksy nebo hentai

 Obsah propagující sex s nezletilými, nedobrovolný sex a jiné ilegální sexuální tématiky, ať už předstírané, nebo reálné

 • Příklady: Znásilnění, incest, sodomie, nekrofilie, pornografie na téma lolitek či dospívajících

Šokující obsah

  Propagace obsahující agresivní jazyk, děsivé obrazové materiály, obrazová nebo slovní prezentace tělesných poškození

 • Příklady: Fotografie z míst kriminálních činů nebo neštěstí, snímky poprav

 Propagace obsahující bezdůvodné zobrazení nebo prodej tělesných tekutin, fekálií nebo lidských tkání

 • Příklady: Krev, vnitřnosti, pohlavní sekrety, lidská vajíčka nebo spermie

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka