Registrera ett Google-kalkylark i Manufacturer Center

Skicka snabbt in produktdata till Manufacturer Center med Google Kalkylark. Den här artikeln innehåller information om hur du registrerar ett flöde baserat på en Google Kalkylark-mall i Manufacturer Center.

Anvisningar

Registrera ett nytt Google Kalkylark-flöde

Du kan skicka in ett nytt flöde via en genererad mall eller ditt eget Google-kalkylark.

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Välj Flöden under Produkter.
 3. Skapa ett nytt flöde genom att klicka på plusknappen.
 4. Välj försäljningsland.
 5. Välj språk.
 6. Markera alla önskade destinationer för dina flöden under Destinationer (till exempel Shopping-annonser).
 7. Välj Fortsätt.
 8. Ange ett namn för det primära flödet.
 9. Välj Google Kalkylark.
 10. Välj Fortsätt. Ditt kalkylark delas med en e-postadress som slutar med domänen @partnercontent.gserviceaccount.com, vilket är kontot vi använder för att få åtkomst till och bearbeta filen. E-postadressen är unik för ditt Manufacturer Center-konto. Om andra personer i din organisation behöver redigera flödet kan du dela det med dem.

Generera en ny Google Kalkylark-mall

Google Kalkylark-mallen innehåller en automatiskt ifylld rad med obligatoriska och rekommenderade attribut, beskrivningar av attribut och krav för värden samt en detaljerad guide om hur du laddar upp produktdatan till Manufacturer Center. Om det är första gången du skapar ett flöde är mallen ett praktiskt verktyg för att fastställa vilken information som behövs för produktdatan.

 1. När du uppmanas att göra det väljer du alternativet Skapa ett nytt Google-kalkylark från en mall.
 2. (Valfritt): Välj Skapa ett uppladdningsschema (valfritt) om du vill ställa in en tid och frekvens när flödet ska hämta data från Google-kalkylarket.
 3. Välj Fortsätt.
 4. Ge Manufacturer Center tillfällig behörighet att visa och hantera dina kalkylark och dokument i popup-fönstret som visas. Behörigheten är tillfällig och används bara för att lägga till kalkylarksmallen i Google Drive när den skapas.
  Obs! Du måste ge behörighet varje gång en ny kalkylarksmall skapas.

När du har beviljat behörigheter till Manufacturer Center visas det nya flödet under Primära flöden. Du kan redigera rubrikraden eller uppdatera mallen med en ny rubrik om så krävs, till exempel om du vill lägga till eventuella valfria attribut. Se till att du har alla obligatoriska attribut enligt produktdataspecifikationen innan du laddar upp produktdatan. Läs mer om att konfigurera produktdata i Google Kalkylark

Mallen som genereras gäller för det valda mållandet, och data du laddar upp måste uppfylla våra mållandskrav och produktdataspecifikationen.

Obs! Om du inte kan redigera den nya mallen kan det bero på att systemet inte tror att du har loggat in. Klicka på Logga in längst upp till höger och försök igen.

Välj ett befintligt Google-kalkylark

Se till att produktdatan är på ett språk som stöds av flödets målland. Läs mer om språk- och valutakrav för målländer.

 1. När du uppmanas att göra det väljer du Välj ett befintligt Google-kalkylark.
 2. Välj Google-kalkylarket som du vill länka till ditt Manufacturer Center-konto i popup-fönstret som visas.
 3. Välj Fortsätt.
 4. I popup-fönstret som visas ger du Manufacturer Center behörighet att visa och hantera dina kalkylark och dokument. Behörigheten är tillfällig och används bara för att lägga till kalkylarksmallen i Drive när den skapas. Du måste ge behörighet varje gång en ny kalkylarksmall skapas.
 5. Ladda upp din produktdata till Manufacturer Center och välj Ladda upp nu.

När du har registrerat ditt Google-kalkylark i Manufacturer Center kan du konfigurera och skicka in din produktdata.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
12715451798123507545
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
104514