Skicka flöden med schemalagda hämtningar

Du kan skicka in shoppingdata på ett säkert sätt med hjälp av schemalagda hämtningar. I den här artikeln beskriver vi hur du kan skapa eller redigera ett schema för produktflödet i ditt Manufacturer Center-konto.


Gör så här

Skapa eller redigera ett schema för ett dataflöde:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Välj Produkter i navigeringsmenyn och klicka på Flöden.
 3. Klicka på namnet för det flöde du vill schemalägga.
 4. Klicka på Inställningar i sidmenyn. Markera kryssrutan bredvid Schema för hämtning.
 5. Välj önskad frekvens, tid och tidszon för flödet. Ange filens webbadress. (Viktigt! Webbadressen till filplatsen måste börja med antingen http://, https://, ftp:// eller sftp://).
 6. Om filen kräver ett användarnamn och lösenord för åtkomst, anger du inloggningsuppgifterna så att Google får tillgång till filen.
 7. Klicka på Aktivera schema.
 8. Klicka på Spara.

Obs!

 • Storleken på filen du schemalägger måste vara mindre än 4 gigabyte (GB) och användaragenterna Googlebot och AdsBot-Google får inte blockeras i katalogen där flödet finns.
 • Kontrollera att flödesadressen pekar direkt på flödesfilen i ett av filformaten som stöds. Bearbetningen av flödet misslyckas om du pekar på en HTML-sida på webbplatsen.

Godtagbara filplatser

Google Manufacturer Center stöder schemalagda överföringar med protokollen http, https, ftp och sftp.

 • Om du skickar via protokollen ftp, http eller https är det viktigt att tänka på att användarnamn och lösenord är valfria fält och bör lämnas tomma om det inte krävs något användarnamn eller lösenord.
 • Om du skickar via sftp-protokollet är fälten användarnamn och lösenord obligatoriska.
 • Om du ställer in en schemalagd hämtning i Manufacturer Center kan du inte använda Googles SFTP-server (sftp://partnerupload.google.com) som flödesadress.
Obs! Om du använder schemalagda hämtningar har du flödesfilerna på dina servrar. Om du har filerna på en SFTP-server hänvisar fälten för användarnamn och lösenord under Schema till användaruppgifterna för din server. Den här inloggningsinformationen är inte densamma som inloggningsinformationen på sidan SFTP/GCS, som innehåller det användarnamn och lösenord som krävs för åtkomst till Googles SFTP-server för uppladdning.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
11878940070788590086