Skicka flöden med Google Cloud Storage

Du kan skicka in shoppingdata säkert till Google via Google Cloud Storage. Google Cloud Storage är en ny molnbaserad lagringstjänst där du kan lagra och komma åt dina uppgifter i Googles infrastruktur. Google Cloud Storage är kompatibelt med ett antal verktyg för molnlagring och bibliotek som fungerar med tjänster som Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) och Eucalyptus Systems, Inc.

Så fungerar det

Att använda Google Cloud Storage är ungefär som att använda en SFTP-server – du kan skicka in och komma åt filer med en filöverföringsklient. I stället för mappar innehåller Google Cloud Storage ”lagringsytor”. När du konfigurerar ditt Manufacturer Center-konto med Google Cloud Storage tilldelar Google dig automatiskt en privat lagringsyta för din shoppingdata. Det finns ett antal fördelar med att använda Google Cloud Storage för återförsäljare: ökad säkerhet, upp till 10 gigabyte utrymme och en flexibel infrastruktur som kan användas för andra tillämpningar.

Google Cloud Storage kan användas av utvecklare som vill skicka in produkter till Manufacturer Center. På grund av Google Cloud Storages egenskaper måste utvecklarna ha visst tekniskt kunnande och erfarenhet av att utveckla program. Läs mer om Google Cloud Storage.

Gör så här

Du behöver inte aktivera tjänsten Google Cloud Storage om du vill skicka in dina dataflöden via Google Cloud Storage, eftersom du sparar dem i en befintlig lagringsyta. Mer information om när du behöver eller inte behöver aktivera tjänsten Google Cloud Storage finns här.

Steg 1: Länka ditt Google Cloud Storage- och ditt Manufacturer Center-konto:

  1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
  2. Klicka på verktygsikonen Tools icon och välj SFTP/GCS under Inställningar.
  3. Klicka på fliken Google Cloud Storage.
  4. Välj antingen Aktuell användare (om du använder samma e-postadress både för Google Cloud Storage och Manufacturer Center) eller Annan användare och ange e-postadressen för att logga in i Google Cloud Storage.
  5. När du klickar på Länka Google Cloud Storage tilldelas du automatiskt en lagringsyta för din produktdata som anges under Namn på lagringsyta i Google Cloud Storage.

Steg 2: Förbered dataflöden

  1. Skapa dina dataflöden.
  2. Registrera dina dataflöden i Manufacturer Center innan du skickar in dem.
Viktigt! Det registrerade flödesfilnamnet måste motsvara det verkliga filnamnet som du angav under flödesregistreringen och ha samma filändelse, eftersom vi associerar dina inskickade filer med filnamnet.

Steg 3: Skicka in din data med Google Cloud Storage

Mer information om att överföra data med Google Cloud Storage till din Manufacturer Center-lagringsyta finns i dessa dokument:

Vi rekommenderar att du använder antingen gsutil eller gs python-biblioteket till att schemalägga överföringar, men det går även att använda de flesta S3-kompatibla klienter.

  • Exempel: gsutil -d cp <filename> gs://merchant manufacturer center 123456</filename>

Steg 4: Verifiera överföringen

Inom en kvart efter det att överföringen är klar bör det stå på sidan Flöden att Google bearbetar dina uppgifter i kolumnen Status.

Vanliga frågor

Kan jag använda mitt Google Cloud Storage-konto för andra användningsområden?

Ja. Varje lagringsyta som du skapar i Google Cloud Storage ägs och hanteras av dig, och är skild från Manufacturer Center. Men om du inte skapade ditt Google Cloud Storage-konto själv, har du bara tillgång till en Google Cloud Storage-lagringsyta som har skapats åt dig, och denna lagringsyta är enbart avsedd för data som ska skickas till Google Manufacturer Center.

Kan jag använda Manufacturer Center-lagringsytan till att lagra andra data?

Nej. Den här lagringsytan är endast avsedd för data som ska skickas in till Manufacturer Center. Google tar bort objekten i lagringsytan strax efter att de har skickats in.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny