Các "phòng" trên Google Chat sẽ đổi tên thành "không gian". Tên gọi mới này có thể sẽ mất chút thời gian thì mới xuất hiện ở mọi nơi. Tìm hiểu thêm.

Không phải nội dung bạn đang tìm? Hãy thử hỏi Cộng đồng trợ giúp
Hỏi ngay bây giờ
false
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false