سنجاق کردن مکالمه

برای پیگیری مکالمه‌های مهم، می‌توانید آن‌ها را به بالای فهرست «گپ» یا «فضا» سنجاق کنید. 

نکته: نقطه قرمزی در کنار مکالمه‌های سنجاق‌شده که پیام خوانده‌نشده دارند نشان داده می‌شود.

  1. به Chat یا Gmail بروید.
  2. در بخش گپ یا فضاها، نشانگر را روی مکالمه‌ای نگه دارید؛
  3. روی «بیشتر» and then «سنجاق کردن یا برداشتن سنجاق» کلیک کنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
11939303909303451025
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
true
17