Zmienianie informacji o dostępności i stanu w Gmailu

Swój stan możesz zmienić na Automatycznie, Nie przeszkadzać lub Nieobecny.

Zmienianie stanu w Gmailu

  1. Otwórz Gmaila.
  2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu .
  3. Obok wskaźnika stanu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  4. Wybierz, jak długo chcesz ignorować powiadomienia i być w trybie „Nie przeszkadzać”.
Wskazówka: gdy jest ustawiony tryb „Automatycznie”, Twój stan będzie widoczny jako „Aktywny”. W przypadku nieaktywności dłuższej niż 15 minut stan zmieni się na „Nieobecny”.

Informacje o stanie w Gmailu

Ikona stanu Tekst opisu Znaczenie stanu
Zielony Obecny Obecnie masz otwarty Google Chat.
Czerwony Nie przeszkadzać Włączono wyciszenie lub użytkownik prowadzi prezentację podczas spotkania.
Biały Nieobecny Nie masz połączenia z internetem lub nie korzystasz z Google Chat od ponad 15 minut.
 
 
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?