Xem trước email

Trước khi mở một email, bạn có thể xem trước email đó thông qua nhiều tùy chọn xem. Cách khác là bạn có thể chọn tắt ngăn xem trước.

Bật ngăn xem trước

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy chọn thẻ Hộp thư đến sau đó cuộn đến Ngăn đọc.
 4. Chọn hộp "Bật ngăn đọc".
 5. Chọn chế độ chia ngăn:
  • Không chia
  • Bên phải hộp thư đến
  • Bên dưới hộp thư đến
 6. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi

Tắt ngăn xem trước 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy chọn thẻ Hộp thư đến sau đó cuộn đến Ngăn đọc.
 4. Bỏ chọn hộp "Bật ngăn đọc".
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính