Xem trước email

Trước khi mở một email, bạn có thể xem trước email đó thông qua nhiều tùy chọn xem. Cách khác là bạn có thể chọn tắt ngăn xem trước.

Bật ngăn xem trước

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Cài đặt.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Cuộn đến “Ngăn xem trước” rồi chọn Bật.
 5. Ở dưới cùng bên trái, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
 6. Ở trên cùng bên phải, bên cạnh biểu tượng Chuyển sang chế độ tách ngăn Chia ngăn theo chiều dọc, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên thả xuống Mũi tên thả xuống.
 7. Chọn chế độ chia ngăn:
  • Không chia
  • Chia ngang
  • Chia dọc

Tắt ngăn xem trước 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Cài đặt.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Cuộn đến "Ngăn xem trước" rồi chọn Tắt.
 5. Ở dưới cùng bên trái, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?