Nắm bắt cách mới để sắp xếp không gian. Tìm hiểu thêm về tính năng tạo chuỗi tin nhắn tại chỗ.

Hiển thị trạng thái lịch trong Gmail

Nếu bạn sử dụng Gmail cho cơ quan hoặc trường học và tạo một sự kiện "Không có mặt tại văn phòng", thì bất cứ ai gửi email cho bạn cũng đều xem được trạng thái không có mặt tại văn phòng mà bạn đã đặt.

Trạng thái lịch của bạn sẽ xuất hiện trong Gmail khi bạn tạo một sự kiện "Không có mặt tại văn phòng".

Sự kiện “Không có mặt tại văn phòng” phải kéo dài suốt cả ngày hoặc kéo dài quá giờ làm việc thông thường của bạn. Tìm hiểu cách đặt giờ làm việc và tình trạng rảnh/bận. 

Quan trọng: Trạng thái không có mặt tại văn phòng mà bạn đã đặt sẽ không hiển thị với người gửi trừ khi họ có quyền xem lịch của bạn. Để đảm bảo người khác có quyền truy cập, bạn phải chia sẻ lịch của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
17
false
false