Hiển thị trạng thái lịch trong Gmail

Nếu bạn sử dụng Gmail cho cơ quan hoặc trường học và tạo một sự kiện "Không có mặt tại văn phòng", thì bất cứ ai gửi email cho bạn cũng đều xem được trạng thái không có mặt tại văn phòng mà bạn đã đặt.

Trạng thái lịch của bạn sẽ xuất hiện trong Gmail khi bạn tạo một sự kiện "Không có mặt tại văn phòng".

Sự kiện “Không có mặt tại văn phòng” phải kéo dài suốt cả ngày hoặc kéo dài quá giờ làm việc thông thường của bạn. Tìm hiểu cách đặt giờ làm việc và tình trạng rảnh/bận. 

Quan trọng: Trạng thái không có mặt tại văn phòng mà bạn đã đặt sẽ không hiển thị với người gửi trừ khi họ có quyền xem lịch của bạn. Để đảm bảo người khác có quyền truy cập, bạn phải chia sẻ lịch của mình.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4276788137485157041
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
17