Ověření adres pro přeposílání

Příchozí poštu můžete automaticky nechat přeposílat na jinou e-mailovou adresu. Můžete přeposílat všechnu poštu nebo si vytvořit filtr, na jehož základě se bude přeposílat pošta odpovídající určitým pravidlům.

Musíte ověřit, že e-mailová adresa, na kterou chcete poštu přeposílat, patří legitimnímu příjemci. Když přidáte adresu pro přeposílání, Gmail na ni odešle e-mail s odkazem, kterým je třeba potvrdit oprávnění k přeposílání pošty.

Tip: Pokud Gmail používáte v práci nebo ve škole, nepožaduje se ověření e-mailové adresy pro přeposílání, pokud se jedná o adresu uživatele nebo skupiny ve vaší organizaci.

Související články

Přesměrování e-mailů uživatelů na jinou adresu (pro potřeby administrátorů)