Dokončenie úloh bez nutnosti opustiť správu

Pomocou dynamickej pošty môžete:

  • potvrdiť účasť na udalostiach;
  • vyplniť dotazníky;
  • prehliadať katalógy;
  • odpovedať na komentáre;
  • aktualizovať správy, aby zobrazovali aktuálny obsah.

Zapnutie alebo vypnutie dynamickej pošty

  1. Prihláste sa v počítači do Gmailu.
  2. V pravom hornom rohu vyberte Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
  3. Vedľa položky Dynamická pošta aktivujte alebo deaktivujte Zapnúť dynamickú poštu.
  4. V dolnej časti stránky kliknite na Uložiť zmeny.
Tip: Dynamickú poštu identifikujete podľa ikony blesku vedľa správy.