Tải email xuống máy tính

​Bạn có thể tải email trực tiếp xuống máy tính. Sau khi tải xuống, bạn có thể đính kèm email vào một email khác.

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Mở email.
  3. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
  4. Nhấp vào Tải thư xuống.
Quan trọng: Để mở tệp EML tải xuống, bạn cần một ứng dụng thư trên máy tính để bàn.

Gửi email dưới dạng tệp đính kèm

  1. Nhấp vào Soạn thư.
  2. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Đính kèm tệp Attach files.
  3. Chọn tệp và nhấp vào Mở.
  4. Nhấp vào Gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?