Xem thông tin liên hệ của ai đó

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về những người liên quan đến thư của mình, như số điện thoại hoặc địa chỉ email của họ.

Tìm thông tin liên hệ của người nào đó trong email

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail .
  2. Mở một email với người mà bạn muốn biết thông tin chi tiết.
  3. Ở trên cùng bên trái của email, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.

Tìm thông tin liên hệ của người nào đó trong khi soạn email

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail .
  2. Nhấn vào Soạn thư.
  3. Nhập địa chỉ email của người có thông tin chi tiết bạn muốn biết.
  4. Nhấn Enter hoặc chọn địa chỉ email trong danh sách đề xuất.
  5. Nhấn vào địa chỉ email.
  6. Trong trình đơn mới, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
17
false