Lên lịch gửi email

Bạn có thể lên lịch để gửi email vào một thời điểm trong tương lai. Email đã lên lịch có thể gửi vài phút sau thời gian đã lên lịch.

Quan trọng: Email sẽ gửi theo múi giờ bạn lên lịch.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Soạn thư Soạn thư.
 3. Tạo email.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 5. Nhấn vào Gửi theo lịch biểu và sau đó chọn một tùy chọn.

Lưu ý: Bạn có thể lên lịch tối đa 100 email. 

Xem hoặc thay đổi email đã lên lịch

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu và sau đó Đã lên lịch.
 3. Chọn email bạn muốn thay đổi và sau đó Hủy gửi.
 4. Nhấn vào email một lần nữa.
 5. Tạo thay đổi.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 7. Nhấn vào Gửi theo lịch biểu và sau đó chọn một tùy chọn.

Hủy email đã lên lịch

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập vào ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu và sau đó Đã lên lịch.
 3. Mở email bạn muốn hủy.
 4. Nhấn vào Hủy gửi.

Lưu ý: Khi bạn hủy một email đã lên lịch, email sẽ trở thành thư nháp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?