Vytvorenie používateľského mena

Aksa vám pri registrácii účtu Google alebo Gmail zobrazí správa „Používateľské meno nie je povolené“, postupujte podľa týchto pokynov.

Poznámka: „Abuse“ a „Postmaster“ sú rezervované aliasy, ktoré nemôžete použiť ako používateľské mená ani aliasy. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách týkajúcich sa spamu a zneužívania.

Obmedzenie počtu znakov

Vyberte si používateľské meno s dĺžkou 6 až 30 znakov. Môže byť ľubovoľnou kombináciou písmen, čísel a symbolov.

Špeciálne znaky

  • Používateľské mená môžu obsahovať písmená (a – z), čísla (0 – 9) a bodky (.).
  • Používateľské mená nemôžu obsahovať ampersand (&), rovná sa (=), podčiarkovník (_), apostrof ('), pomlčku (-), plus (+), čiarku (,), lomené zátvorky (<,>) ani viac než jednu bodku (.) za sebou.
  • Používateľské mená sa môžu začínať aj končiť na nealfanumerické znaky okrem bodky (.). Okrem tohto pravidla platí, že na bodkách v adresách Gmail nezáleží.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako si zmeniť používateľské meno, navštívte centrum pomoci.