Naudotojo vardo kūrimas

Jei prisiregistruojant gauti „Google“ paskyrą ar „Gmail“ rodomas pranešimas „Naudotojo vardas neleidžiamas“, vadovaukitės šiomis gairėmis.

Pastaba: „Abuse“ ir „Postmaster“ yra rezervuoti alternatyvieji vardai, kurių negalite naudoti kaip naudotojų ar alternatyviųjų vardų. Daugiau informacijos pateikta šlamšto ir piktnaudžiavimo politikoje.

Simbolių skaičius

Pasirinkite 6–30 simbolių naudotojo vardą. Naudotojo vardas gali būti bet koks raidžių, skaičių ar simbolių derinys.

Specialieji ženklai

  • Naudotojų vardus gali sudaryti raidės (a–z), skaičiai (0–9) ir taškai (.).
  • Naudotojų varduose negali būti ampersendo (&), lygybės ženklo (=), apatinio brūkšnio (_), apostrofo ('), brūkšnio (–), pliuso ženklo (+), kablelio (,), skliaustų (<,>) ar daugiau nei vieno taško (.) eilutėje.
  • Naudotojų vardų pradžioje ar pabaigoje gali būti ne raidinių ir skaitinių simbolių, išskyrus taškus (.). Ši su taškais susijusi taisyklė netaikoma „Gmail“ adresams.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip pakeisti naudotojo vardą, apsilankykite pagalbos centre.