Vytvoření uživatelského jména

Pokud se vám při vytváření účtu Google nebo při registraci do Gmailu zobrazí zpráva „Uživatelské jméno není povoleno“, postupujte podle těchto pokynů.

Poznámka: Slova abuse a postmaster jsou vyhrazená a nemůžete je používat jako uživatelská jména ani aliasy. Další informace najdete v našich zásadách týkajících se spamu a zneužívání.

Délka

Vyberte si uživatelské jméno dlouhé 6–30 znaků. Uživatelské jméno se může skládat z libovolné kombinace písmen, číslic a symbolů.

Speciální znaky

  • Uživatelská jména mohou obsahovat písmena (a–z), číslice (0–9) a tečky (.).

  • Uživatelská jména nemohou obsahovat ampersand (&), rovnítko (=), závorky (< >), podtržítko (_), apostrof ('), spojovník (-), znaménko plus (+), čárku (,) ani víc než jednu tečku (.) za sebou.

  • Uživatelská jména mohou začínat a končit znaky jinými než písmeny a číslicemi kromě teček (.). Kromě těchto pravidel nehrají tečky v gmailových adresách roli.

 

Další informace o tom, jak si změnit uživatelské jméno, najdete v centru nápovědy.