Sử dụng tính năng Soạn thư thông minh

Bạn có thể cho phép Gmail giúp bạn viết email nhanh hơn. Tính năng Soạn thư thông minh sử dụng công nghệ máy học để cung cấp nội dung đề xuất khi bạn nhập dữ liệu.

Lưu ý: Soạn thư thông minh là tùy chọn cài đặt cấp Tài khoản Google. Các thay đổi đối với tùy chọn cài đặt Soạn thông minh được áp dụng trên mọi thiết bị mà bạn đã đăng nhập bằng tài khoản của mình.

Để chấp nhận đề xuất, hãy nhấn vào phím Tab

Bật hoặc tắt tính năng Soạn thư thông minh

Theo mặc định, Gmail sẽ tự động cung cấp các nội dung đề xuất. 

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần “Chung”, hãy cuộn xuống phần "Soạn thư thông minh".
 4. Chọn Bật nội dung đề xuất viết hoặc Tắt nội dung đề xuất viết

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng tính năng Soạn thư thông minh bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha. Tính năng Soạn thư thông minh không được thiết kế để cung cấp câu trả lời và có thể không luôn dự đoán thông tin thực tế chính xác.

Bật hoặc tắt nội dung đề xuất tùy chỉnh

Theo mặc định, Gmail tự động cung cấp các nội dung đề xuất theo phong cách viết của bạn.

 1. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đóCài đặt
 2. Trong phần “Chung”, hãy cuộn xuống phần "Soạn thư thông minh".
 3. Chọn Bật chức năng cá nhân hóa hoặc Tắt chức năng cá nhân hóa.

Giới thiệu nội dung đề xuất tùy chỉnh

Nội dung đề xuất cá nhân hóa của Tính năng Soạn thư thông minh được điều chỉnh theo cách bạn thường viết, để duy trì phong cách viết của bạn. Chỉ có bạn mới có thể thấy các nội dung đề xuất riêng tư, cá nhân hóa cho tài khoản của mình. Không người dùng nào khác, kể cả quản trị viên của tổ chức bạn, có thể thấy các nội dung đề xuất cá nhân hóa của bạn. Khi tính năng cá nhân hóa bị tắt, bạn sẽ thấy các nội dung đề xuất chung khi nhập dữ liệu.

Gửi thông tin phản hồi 

Bạn có thể gửi thông tin phản hồi sau khi sử dụng tính năng Soạn thư thông minh. Chúng tôi không thể trả lời tất cả thông tin phản hồi, nhưng thông tin phản hồi có thể giúp chúng tôi cải thiện. 

Để gửi thông tin phản hồi cho chúng tôi, hãy làm theo các bước sau: 

 1. Để bắt đầu email mới, ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Soạn thư.
 2. Ở góc dưới bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm
 3. Nhấp vào Phản hồi về tính năng Soạn thư thông minh.
 4. Từ danh sách, hãy chọn nội dung đề xuất của tính năng Soạn thư thông minh mà bạn muốn đưa ra thông tin phản hồi. 
 5. Chọn vấn đề mô tả chính xác nhất thông tin phản hồi của bạn. 
  Lưu ý: Nếu bạn chọn Khác, hãy viết nội dung mô tả của riêng bạn về vấn đề này. 
 6. Nhấp vào Gửi.

Giới thiệu về máy học

Khi các mô hình hiểu ngôn ngữ sử dụng hàng tỷ cụm từ và câu phổ biến để tự động tìm hiểu về thế giới, chúng cũng có thể phản ánh các xu hướng nhận thức của con người. Việc nhận thức được điều này là một khởi đầu tốt và cuộc trò chuyện xung quanh cách xử lý vấn đề này đang diễn ra. Google cam kết tạo ra các sản phẩm hoạt động tốt cho mọi người và đang tích cực nghiên cứu các chiến lược xu hướng và giảm nhẹ không theo dự định.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?