Använda Gmail med en skärmläsare

Med hjälp av tipsen på den här sidan får du ut det mesta av Gmail med en skärmläsare på datorn.

Viktigt! Om du använder Gmail i enkel HTML-vy följer du dessa tips.

Aktivera kortkommandon

Viktigt! Om du använder JAWS stänger du först av den virtuella markören och trycker på Insert + z. Du kan aktivera den virtuella markören igen när du trycker på Insert + z igen.

 1. Öppna Gmail.
 2. Öppna menyn Inställningar och välj Visa alla inställningar.
 3. Välj Kortkommandon på i avsnittet Kortkommandon.
 4. Välj Spara ändringar längst ned.

Du kan visa hela listan med kortkommandon eller trycka på ? (Skift + /) när du har Gmail öppet.

Skärmläsningsprogram och webbläsare som du kan använda

Gmail fungerar med följande webbläsare och skärmläsare:

 • Chrome med VoiceOver på Mac
 • Chrome med ChromeVox på Chromebooks
 • Chrome eller Firefox med NVDA eller JAWS i Windows

Nyheter i Gmail

I Gmail finns det nya sätt att ordna inkorgen, visa kommande händelser och ta hand om e-posten.

Ta hand om meddelanden snabbt

Ordna e-post i inkorgen

Du kan snabbt ta hand om ett meddelande utan att öppna det.

 1. Tryck på g sedan i för att flytta fokus till inkorgen.
 2. Tryck på j för att fokusera på det första meddelandet. Sedan trycker du på högerpilen för att navigera i rutnätsvyn med e-postmeddelanden.
 3. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta dig mellan meddelanden.
 4. Tryck på högerpilen för att flytta mellan olika avsändare, ämnen/utdrag och datum.
 5. Tryck på x för att välja meddelandet och sedan trycka på blanksteg för att ta hand om det.
 6. Tryck på Skift + Tabb tills du kommer till alternativen för att ta hand om meddelandet, t.ex. Skjut upp, Markera som oläst, Radera eller Arkivera.

Skjuta upp e-post till senare

Skjut upp e-postmeddelanden till senare när du har tid. Läs mer om hur du skjuter upp e-postmeddelanden.

Använda svarsförslag och förslag på uppföljning

Svara snabbt på e-postmeddelanden med fraser som bygger på meddelandet du fick. Svarsförslagen listas längst ned på konversationssidan. Läs mer om hur du använder Smartsvar.

Det kan hända att du ser gamla e-postmeddelanden med förslaget att svara eller följa upp högst upp i inkorgen. Läs mer om hur du visar eller döljer påminnelser om att följa upp något.

Anpassa inkorgen

Ändra visningstätheten

Du kan ändra hur rymlig eller kompakt du vill att inkorgen ska vara. Öppna inställningarna följt av Visningstäthet.

Tips! Om du väljer Standard förhandsvisas bilagorna i inkorgen.

Visa eller dölja menyn

Du kan göra inkorgen större eller mindre via huvudmenyn Meny.

Visa Kalender, Tasks, Keep och tillägg

Nu kan du använda Google Kalender, Keep, Tasks och tillägg i en sidopanel medan du använder Gmail. Verktygen i sidopanelen är komprimerade som standard. Följ stegen nedan för att öppna sidopanelen och utöka något av verktygen:

 1. Öppna sidopanelen med hjälp av följande kortkommandon:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (punkt) eller Ctrl + Alt + , (kommatecken)
  • Chromebook: Alt + Skift + . (punkt) eller Alt + Skift + , (kommatecken)
  • Mac: ⌘ + Alternativ + . (punkt) eller ⌘ + Alternativ + , (kommatecken).
 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen i sidopanelen för att flytta dig i verktygslistan: Kalender, Keep, Tasks och tillägg.
 3. Tryck på Retur för att expandera verktyget du vill använda.
 4. Du kan nu utföra följande åtgärder i sidopanelen, utan att lämna Gmail:
  • Kalender: Visa dagens schema, klicka på en händelse och redigera den, skapa nya händelser och hoppa till kommande händelser.
  • Keep: Skapa checklistor och göra anteckningar.
  • Tasks: Lägga till saker att göra och sätta tidsgränser.
  • Tillägg: Ladda ned extra verktyg i Gmail som hjälper dig att hantera e-posten.
 5. Använd följande kortkommandon om du vill återgå till Gmail när sidopanelen är öppen:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (punkt) eller Ctrl + Alt + , (kommatecken)
  • Chromebook: Alt + Skift + . (punkt) eller Alt + Skift + , (kommatecken)
  • Mac: ⌘ + Alternativ + . (punkt) eller ⌘ + Alternativ + , (kommatecken).
 6. Stäng sidopanelen genom att trycka på Skift + Tabb tills du kommer till Stäng och tryck sedan på Retur.

Läs mer om hur du använder Kalender, Keep, Tasks och tillägg i Gmail.

Skicka e-post och bilagor konfidentiellt

Du kan aktivera konfidentiellt läge om du vill skydda känsliga meddelanden och dokument. 

Så här använder du konfidentiell läge: 

 1. Skriv eller svara på ett e-postmeddelande.
 2. Navigera med hjälp av t.ex. tabbtangenten till Aktivera eller inaktivera konfidentiellt läge i meddelandefönstret och tryck sedan på Retur.
 3. I dialogrutan Konfidentiell läge kan du göra följande:
 • ange ett sista giltighetsdatum
 • kräva ett lösenord
 • förhindra att mottagaren vidarebefordrar, laddar ned, kopierar och klistrar in

Läs om hur du skickar e-post och bilagor konfidentiellt.

Bekanta dig med hur Gmail är uppbyggt

Huvudavsnitt

Bläddra bland och läs e-post. Hållpunkten för detta avsnitt är ”Huvud”.

Om du visar en lista över konversationer är rubriken ”Konversationer”. Om du visar en enskild konversation är rubriken ämnet.

Konversationslista

När någon svarar på ett meddelande som du skickar grupperas meddelandena i en konversation med samma ämne. Konversationsämnena visas i en tabell. Välj ämnet för att läsa en konversation.

 • Byta kategori: Dina meddelanden ordnas också i kategorier, som Socialt, Kampanjer och Forum. Om du vill byta till en annan kategori trycker du på Tabb och väljer sedan en kategori.
 • Välja meddelanden: Välj en konversation genom att trycka på x. När du väljer en konversation kan du också använda knapparna Arkivera, Rapportera skräppost eller Radera.

Konversationssida

 • Det sista meddelandet och eventuella olästa meddelanden expanderas.
 • Öppna nästa och föregående konversation med hjälp av kortkommandona j och k.
 • Öppna nästa och föregående meddelande i konversationen med kortkommandona n och p.

Navigeringslista

Det här avsnittet innehåller följande:

 1. Knappen Skriv: Skicka ett nytt meddelande. Om du har aktiverat kortkommandon kan du trycka på c.
 2. Mappar och etiketter: Öppna Inkorg, Skickat, Utkast, Papperskorgen eller etiketter som du har skapat. Om du vill skapa en ny etikett väljer du Mer och sedan Skapa ny etikett.

Om du väljer ett annat navigeringsavsnitt, t.ex. Inkorg, Utkast eller andra Gmail-etiketter, visas meddelanden med de etiketterna i avsnittet Huvud.

Tips! Du kan växla fram och tillbaka mellan Navigering och Huvud genom att trycka på höger- och vänsterpilarna.

Chatt

Hållpunkten för detta avsnitt är ”Kompletterande”. Inled chattar, telefonsamtal eller videosamtal.

Om rubriken är ”Chatt” använder du den gamla versionen av chatten. För bästa möjliga upplevelse med en skärmläsare ska du uppgradera till nya Google Hangouts:

 1. Öppna Gmail.
 2. Välj Alternativ under rubriken Chatt.
 3. Välj Testa nya Hangouts.

Alternativ för Google-konto

Hållpunkten för detta avsnitt är ”Banner”. Här finns länkar och menyer med koppling till ditt Google-konto:

 • Appar: Öppna andra appar från Google, som Drive, Kalender eller Maps.
 • Olästa aviseringar: Visa aviseringar (till exempel om någon lägger till ett delat album i Google Foto).
 • Konto: Logga ut, lägg till ett konto, visa kontouppgifter eller läs Googles integritetspolicy.

Sök

Hållpunkten för detta avsnitt är ”Sök”. Tryck på / om du vill flytta fokus till sökrutan.

Skicka ett meddelande

 1. Öppna Gmail.
 2. Det finns två sätt att skriva ett nytt meddelande:
  • Om du har aktiverat kortkommandon kan du trycka på c.
  • Välj Skriv i navigeringslistan till vänster och tryck sedan på Retur.
 3. Lägg till mottagare i fältet Till.
 4. Lägg till ett ämne.
 5. Skriv ditt meddelande.
 6. Välj Skicka längst ned på sidan.

Stavningskontroll

Kontrollera om det finns felstavade ord innan du skickar ett meddelande.

 1. När du har skrivit klart meddelandet trycker du på Tabb tills du hör ”Fler alternativ” och tryck sedan på Retur.
 2. Välj Kontrollera stavning.
 3. Du hittar felstavade ord genom att trycka på Ctrl eller ⌘ + '.
 4. Öppna listan över föreslagna stavningar genom att trycka på Ctrl eller ⌘ + m.
 5. Välj rätt stavning.

Sök i meddelanden

 1. Öppna Gmail.
 2. Tryck på / om du vill flytta till sökrutan.
 3. Skriv vad du söker efter i sökrutan.
 4. Tryck på Retur.

Om du inte hittar de meddelanden du letar efter väljer du Visa sökalternativ i sökrutan. Då öppnas en sida där du hittar fler sätt att filtrera sökresultaten.

Tips! Du kan även filtrera sökresultaten med hjälp av sökoperatorer.

Hitta olästa meddelanden

 1. Öppna Gmail.
 2. Tryck på / om du vill flytta till sökrutan.
 3. Skriv is:unread i sökrutan.
 4. Tryck på Retur.

Hitta meddelanden från en viss avsändare

 1. Öppna Gmail.
 2. Tryck på / om du vill flytta till sökrutan.
 3. Skriv sender: åtföljt av avsändarens namn i sökrutan.
 4. Tryck på Retur.

Hitta meddelanden i en mapp eller med en etikett

 1. Öppna Gmail.
 2. Välj en mapp eller etikett, som Skickat, i avsnittet Navigering.
 3. Öppna avsnittet Huvud för en lista över konversationerna i mappen eller med den aktuella etiketten.

Ordna meddelanden med etiketter

Du kan hålla ordning på e-postmeddelandena genom att skapa etiketter. Etiketter fungerar som mappar, men ett och samma meddelande kan ha fler än en etikett.

Skapa en etikett

 1. Öppna Gmail.
 2. Välj Mer i navigeringsdelen.
 3. Välj Skapa ny etikett.
 4. Ange ett nytt etikettnamn.
 5. Välj Skapa.

Ge meddelanden en etikett

 1. Öppna Gmail.
 2. Markera de meddelanden som du vill märka.
 3. Välj knappen Etiketter och sedan en etikett.
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
17
false