Använda Gmail med skärmläsare

Gmail Guide (standardvy)

Anmärkningar

 1. Nya versioner av Gmail lanseras ofta, så den exakta processen kan variera från de anvisningar som ges här.
 2. Standardvyn i Gmail fungerar bäst med skärmläsare och webbläsare som stöder ARIA.

Bakgrund

I standardvyn i Gmail används JavaScript. Den har vissa avancerade funktioner, såsom chatt, som använder liveregents.

Loggar in

När du har ett Gmail-konto gör du så här för att logga in på standardvyn i Gmail:
 1. Fortsätt till http://www.gmail.com
 2. Rutan Användarnamn är först i fokus. Öppna Formulärläge genom att trycka RETUR, skriv in ditt användarnamn och används sedan TABB-tangenten för att hoppa till rutan Lösenord.
 3. Skriv in lösenordet och tryck RETUR. Du förflyttas till Inkorgen i standardvyn. Obs! Om du har ställt in "vanlig Html" som standardvy måste du växla till "standardvyn" när du har loggat in.

Sidstruktur

Nästan alla webbsidor i Google Mail har samma övergripande sidstruktur. Innan vi fortsätter med att beskriva hur du läser och skickar meddelanden, kommer därför en beskrivning av denna övergripande struktur och hur du navigerar i den. Varje sida i standardvyn innehåller följande delar eller avsnitt. Det är bara avsnittet för huvudinnehåll som varierar från sida till sida, allt annat finns på samtliga sidor:
 • Din e-postadress och länkarna Inställningar, Hjälp, Tidigare version och Logga ut.
 • En rubrik på nivå 1: antingen Google Mail-logotypen eller Gmail-logotypen, beroende på vilket land du bor i.
 • Sökkontroller: följs av ett skrivfält, knappen Sök i mail, knappen Sök på webben och länken Visa sökalternativ. De beskrivs i avsnittet Sökning.
 • Avsnittet Navigering, som beskrivs i nästa avsnitt. Chattfönstret: En rubrik på nivå 2 innehåller ett skrivfält för att söka, lägga till, eller bjuda in en kompis, ditt namn, status för dina kompisar i kompislistan, namnen på dina kompisar och en meny med alternativ. Observera att chattfönstret bara är öppet om chattfunktionen är aktiverad.
 • Namn: innehåller en redigerings-/kombinationsruta för att söka/lägga till/bjuda in någon att chatta. Observera att om chattfunktionen är avstängd så innehåller detta avsnitt användarens namn och skrivfältet. Om chattfunktionen är aktiverad, är h2 "chatt" och skrivfältet är en del av chattfönstret.
 • Etiketter: Ett avsnitt som innehåller en lista över befintliga etiketter som visas som länkar och länken "redigera etiketter".
 • Bjud in en vän: Följt av skrivfältet "ge Gmail till", knappen skicka inbjudan, antal återstående inbjudningar och länken förhandsgranska inbjudan.
 • Avsnitt för huvudinnehåll. Detta varierar från sida till sida.
 • En länk för att aktivera/inaktivera chattfunktionen.
 • En länk för att växla till vanliga HTML-vy. Observera att detta inte finns om du är inloggad på mail.google.com/mail/h/.
 • Övrigt.

Avsnittet Navigering

Avsnittet Navigering innehåller följande delar:
 • Länken Skriv ett mail.
 • Inkorgen: För konversationer som innehåller inkommande meddelanden.
 • Stjärnmärkt: För konversationer som du har markerat som särskilt viktiga.
 • Chatt: För chatthistorik.
 • Skickade mail: För konversationer som innehåller meddelanden som du har skickat.
 • Utkast: För konversationer som innefattar ett meddelande som du har börjat på men ännu inte skickat eftersom du sparat det som ett utkast, internetanslutningen bröts eller datorn kraschade.
 • Alla mail: Här finns en lista över konversationer som inkluderar alla meddelanden som du tagit emot, skickat eller arkiverat och som inte har tagits bort.
 • Skräppost: För inkommande meddelanden som har bedömts som skräppost av Gmail eller meddelanden som du har markerat som skräppost. Efter 30 dagar i den här mappen raderas meddelandena automatiskt.
 • Papperskorgen: När du tar bort en konversation eller ett meddelande (förutom från denna mapp) flyttas den/det hit. Efter 30 dagar i den här mappen raderas konversationen eller meddelandet automatiskt.
 • Länken Kontakter
 • Chatt: en rubrik på nivå 2 följt av en kombinationsruta för att söka/lägga till/redigera, ditt namn, en meny där du kan ange din status, chattinbjudningar från andra, listan med kontakter och deras status samt en meny med alternativ. Observera att detta fönster bara visas om chattfunktionen är aktiverad.
 • Etiketter. En rubrik på nivå 2, följt av länkar för alla etiketter som du har skapat. - Vissa av mapp- och etikettlänkarna kan följas av ett tal inom parentes. Dessa tal har följande betydelse:
  • Ett tal efter Inkorgen visar antalet konversationer som innehåller olästa meddelanden.
  • Ett tal efter Utkast visar antalet konversationer i mappen Utkast. Alla dessa konversationer innerhåller ett utkast till ett meddelande.
  • Ett tal efter Skräppost visar antalet konversationer som innehåller olästa meddelanden i mappen Utkast.
  • Ett tal efter en etikett anger antalet konversationer med denna etikett som innehåller olästa meddelanden.

Sidnavigering

 • Följande landmärken underlättar navigeringen
 • Landmärke Avsnittsinnehåll
  Banner Googles logotyp
  Sök Sökkontroller, skapa ett filter och länkar för att skriva e-post.
  Navigering folder, labels, contacts,
 • och chattlänk.
 • Gratis Chattfönster, kontroller för att skicka inbjudningar, webbklipp och första uppsättningen åtgärdsknappar (arkivera, ta bort osv.)
  Telefonnummer Lista över konversationer.
  Innehållsinfo Tips, länk för att byta till vanlig HTML-vy, stäng av chatt och buzz samt Övrigt

Läsa meddelanden

Detta är en översikt över hur du läser meddelanden i en av mapparna:
 1. Öppna en av mapplänkarna. När du loggar in för första gången förflyttas du automatiskt till Inkorgen. Hoppa över det här steget om du vill läsa meddelandena i Inkorgen direkt.
 2. Du förflyttas till en sida som innehåller en lista över konversationer i mappen och en sådan sida kallas Konversationslistan. Listan över konversationer är i själva verket utformad som en tabell där kolumnerna innehåller olika uppgifter om konversationerna. Visa en viss konversation, flytta till ämnet för konversationen och öppna den genom att trycka på Retur.
 3. Du förflyttas till en sida som innehåller alla meddelanden i konversationen och sådana sidor kallas konversationssidor. På denna sida kan du enkelt navigera till de meddelanden som du vill läsa.

I de följande två avsnitten beskrivs sidan Konversationslista och sidan Konversation i detalj.

Sidan Konversationslista

När du öppnar någon av mapparna förflyttas du till en sida som innehåller en förteckning över konversationerna i mappen. Detta avsnitt beskriver strukturen och navigeringen på sidan Konversationslista. Som beskrivs senare i den här guiden öppnas en sida med en lista över konversationer när du väljer att visa konversationer med en viss etikett. Alla dessa sidor har samma struktur. Sidan Konversationslista har en titel som beskriver konversationslistan, till exempel Inkorgen. Dess huvudavsnitt innehåller följande delar:
 • En rubrik på nivå 2: ett namn på konversationslistan, "konversationer". Samma namn används för alla vyer.
 • En rad åtgärdsknappar, som beskrivs i avsnittet Åtgärdsknappar nedan.
 • Fler åtgärder-menyn: kan användas för att stjärnmärka/ta bort stjärnmärkning av e-post m.m.
 • Uppdateringslänk.
 • De konversationer som visas i tabellen som följer, till exempel "1-50 av 402". Dessutom finns det, i relevanta fall, länkar som tar dig till andra konversationsintervall. De länkar som kan förekomma är: « Nyaste, < Nyare och Äldre > och Äldsta ».
 • Välj alternativ: länkar för följande finns tillgängligt, Alla, Inga, Lästa, Olästa, Stjärnmärkt och Ej stjärnmärkt.
 • En tabell med uppgifter om de konversationer som beskrivs i avsnittet Konversationstabellen nedan.
 • En upprepning av åtgärdsknapparna, uppdateringslänken och intervallet av konversationer som visas.

Navigering på sidan Konversationslista

 • Flytta till början av konversationstabellen genom att trycka CTRL + HOME, sedan X. Eftersom kryssrutan på första raden i tabellen är den första kryssrutan på sidan. Navigeringen i tabellen beskrivs i nästa avsnitt.

Konversationstabell

Varje rad i tabellen innehåller information om en konversation. Tabellen har sex kolumner och upp till 100 rader. Tabellen har följande kolumner:
 1. En kryssruta som är markerad som standard. Dessa kryssrutor används tillsammans med åtgärdsknapparna, enligt beskrivningen i avsnittet Åtgärdsknappar nedan.
 2. En tom kolumn.
 3. I de flesta konversationslistor innehåller den tredje kolumnen namnen på dem som har skickat meddelanden i konversationen. Om det finns fler än ett meddelande i konversationen visas antalet meddelanden i parentesen efter namnen.
 4. En tom kolumn.
 5. Ämnet för konversationen, i form av en länk. Öppna en konversation genom att trycka Retur. Du förflyttas då till en konversationssida. Om du visar andra konversationer än de som finns i inkorgen och om konversationen även finns i inkorgen, visas ordet Inkorgen framför ämnet.
 6. En lista med namn på de bifogade dokumenten i konversationerna.
 7. Den sista kolumnen innehåller antingen en tid om den avser idag, annars ett datum. Innebörden av tiden beror på vilken mapp som visas. För Inkorgen avser exempelvis datum/tid när det senaste inkommande meddelandet i konversationen skickades. För mappen Skickade mail avser datum/tid när det senaste utgående meddelandet i konversationen skickades. Konversationerna i tabellen sorteras efter detta datum/denna tid.

Konversationer som innehåller olästa meddelanden markeras för seende användare genom att raden får en annan bakgrundsfärg samt fetstil. Denna information är inte tillgänglig för användare med skärmläsare och skärmläsare kan inte meddela om en konversation innehåller olästa meddelanden. Men om det behövs kan du lätt få en lista över de konversationer som innehåller olästa meddelanden genom att klicka på länken Olästa nedanför den första konversationsrubriken eller genom att använda sökfunktionen i Google Mail. Den beskrivs i detalj i avsnittet Söka. Så här får du tillgång till listan:

 1. Flytta till rutan Sök.
 2. Tryck RETUR för att öppna Formulärläge, skriv är:oläst och tryck RETUR. Du förflyttas till en konversationslista som innehåller de konversationer som har olästa meddelanden.

Sidan Konversation

När du öppnar en ämneslänk i konversationstabellen på sidan Konversationslista, kommer du till sidan Konversation. På denna sida kan du läsa alla meddelanden i konversationen och båda behandla hela konversationen och de enskilda meddelandena i konversationen.

Titeln på sidan är ämnet för konversationen och huvudavsnittet innehåller följande delar:

 • En länk tillbaka till sidan Konversationslista, exempelvis « Tillbaka till inkorgen.
 • Åtgärdsknappar. Dessa är ofta samma åtgärdsknappar som visas på sidan Konversationslista. Dessa knappar används för att verkställda en åtgärd på hela konversationen.
 • Antalet konversationer i konversationslistan, t.ex. "4 av 314". Dessutom finns länkarna , när det är relevant. Dess länkar tar dig till nästa nyare eller äldre konversation i listan.
 • Två eller tre länkar som rör hela konversationen. Om det finns fler än ett meddelande i konversationen så ser du antingen länken Expandera alla eller länken Komprimera alla länkar. Dessa länkar beskrivs i avsnittet Meddelanden nedan. Du ser alltid länkarna Utskrift och Nytt fönster. De skriver ut konversationen respektive öppnar konversationen i ett nytt fönster.
 • En rubrik på nivå 1: Ämnet för konversationen. Detta följs av en länk till inkorgen om konversationen visas i inkorgen och alla etiketter.
 • Meddelandena i konversationen, som beskrivs i detalj i nästa avsnitt.
 • Upprepning av åtgärdsknapparna och antalet konversationer i konversationslistan.

Navigering på sidan Konversation

 • Konversationens ämne är den första rubriken på nivå 1 på sidan. Omedelbart före denna rubrik finns länkarna och åtgärdsknapparna som används för att verkställa åtgärder på hela konversationen.
 • I alla expanderade meddelanden är namnet på avsändaren en rubrik på nivå 3, så du kan använda dessa rubriker för att bläddra genom de expanderade meddelandena.
 • Om du måste läsa något av de komprimerade meddelandena är det oftare enklare att öppna länken Expandera alla än att expandera varje meddelande för sig. Sedan använder du rubrikerna på nivå 3 i den expanderade meddelandena för att hitta de du vill läsa.

Åtgärdsknappar

Åtgärdsknapparna som visas både framför och efter konversationstabellen används tillsammans med kryssrutorna i konversationen. Så här tar du till exempel bort en eller flera konversationer i Inkorgen:
 1. I konversationstabellen markerar du kryssrutorna för de konversationer du vill ta bort.
 2. Fortsätt till knappen Ta bort och klicka på den.

Antalet och åtgärderna för knapparna beror på vilken konversationslista som visas. Det allmänna mönstret är:

 • Det kan finnas en eller flera knappar för de vanligaste åtgärderna.

För inkorgen finns exempelvis knappar för att arkivera, rapportera skräppost och radera.

Meddelanden

Meddelandena kan ha två format: expanderat eller komprimerat. I det expanderade formatet visas texten och alla relevanta uppgifter. I det komprimerade formatet visas enbart avsändare, datum och om meddelandet har en eller flera bilagor.

När du öppnar en konversationssida expanderas det senaste meddelandet och alla olästa meddelanden. Övriga meddelanden är komprimerade. Eftersom enbart expanderade meddelanden har en rubrik är det lätt att hitta de olästa meddelandena i en konversation.

Om ett eller flera av meddelandena har komprimerats finns länken Expandera alla. Den expanderar alla komprimerade meddelanden. Om alla meddelanden är expanderade finns länken Komprimera alla. Den komprimerar alla meddelanden utom det sista.

Expanderat meddelande

Ett expanderat meddelande innehåller följande delar:
 • Namnet på avsändaren och avsändarens e-postadress inom parentes.
 • "till" följt av den e-postadress/de e-postadresser som meddelandet skickades till.
 • "Visa detaljer" som du kan få åtkomst till via tangentbordet. Genom att klicka in på "visa detaljer" expanderas följande uppgifter: från-fältet, till-fältet, datum, ämne, lista över eventuella sändlistor om meddelandet har skickats till e-postlistor, skickat av och undertecknat av.
 • Datum och tid när meddelandet skickades. Om e-postmeddelandet inte skickades samma dag visas även antalet dagar sedan e-postmeddelandet skickades.
 • En bilagebild, om meddelandet har en eller flera bilagor.
 • En länk, Svara.
 • Texten i meddelandet.
 • Om meddelandet har en eller flera bilagor finns det länkar för visning och hämtning av bilagor. De beskrivs i avsnittet Hämta bilagor nedan.
 • Länkserien upprepas: Svara, Svara alla osv.

Komprimerat meddelande

Ett komprimerat meddelande innehåller följande delar:
 • Namnet på avsändaren som är klickbart (men inte en rubrik på nivå 3). Om du klickar på avsändarens namn expanderas meddelandet.
 • En bilagebild, om meddelandet har en eller flera bifogade filer.
 • Början av e-postmeddelandets innehåll.
 • Datum och tid när meddelandet skickades.
 • Observera att när det finns många komprimerade meddelanden så slås de ibland samman till ett komprimerat meddelande som innehåller text såsom "17 dolda meddelanden –", följt av länken Visa. Om du öppnar denna länk visas alla dolda meddelanden som enskilda komprimerade meddelanden.

Hämta bilagor

Som beskrivits ovan anger "bilaga" efter datum och tid då meddelandet skickades om ett meddelande har en eller flera bilagor. I ett expanderat meddelande finns länkarna för visning och hämtning av bilagor efter texten i meddelandet.

Följande information och länkar anges för varje bilaga:
 • Filens namn.
 • Filens storlek.
 • För vissa filtyper, till exempel .html och .txt, finns länken Visa. Denna länk öppnar ett nytt fönster och visar bilagan. För vissa andra filtyper, till exempel .doc och .pdf, finns länken Visa som HTML. Denna länk öppnar ett nytt fönster, konverterar filen till HTML och visar bilagan. För vissa andra filtyper, till exempel .mp3 och .zip, finns ingen sådan koppling.
 • Antingen länken Genomsök och hämta eller länken Hämta, beroende på om du använder Internet Explorer eller Firefox. Om du öppnar denna länk visas en dialogruta där du kan spara filen eller öppna den med det förvalda programmet.

Om det finns fler än en bilaga anges antalet bilagor före informationen om de enskilda bilagorna. Detta följs av länken Genomsök och hämta alla bilagor eller länken Hämta alla bilagor, beroende på om du använder Internet Explorer eller Firefox. Om du öppnar den här länken öppnas en dialogruta där du kan öppna eller spara en zip-fil som innehåller alla bilagor.

Om du har öppnat ett meddelande som har en eller flera bilagor är det smart att använda listrutan för länkar när du ska förflytta dig till länkarna för att visa eller hämta bilagorna. Du hittar nästa länk med Genomsök om du använder Internet Explorer eller Hämta om du använder Firefox. Flytta sedan till länken.

Skickar meddelanden...

Du kan skriva ett meddelande på flera sätt. I de flesta används sidan Skriv ett mail, som beskrivs nedan.

Så här skriver du ett meddelande med hjälp av sidan Skriv ett mail:
 • Ett nytt meddelande från scratch. Öppna länken Skriv ett mail så att sidan Skriv ett mail öppnas.
 • Svara på ett meddelande. Alla expanderade meddelanden på en konversationssida har en svarslänk ovanför meddelandetexten och ett antal länkar nedanför meddelandetexten. Om du öppnar svarslänken förflyttas du till sidan Skriv ett mail, där fälten Till: och Ämne: har fyllts i åt dig. Dessutom innehåller meddelanderutan redan en kopia av det meddelande som du svarar på.
 • Vidarebefordra ett meddelande. Detta gör du på samma sätt som när du svarar på ett meddelande, som beskrevs i föregående alternativ. Öppna länken Framåt. Du förflyttas till sidan Skriv ett mail där fältet Ämne: redan är ifyllt och meddelanderutan innehåller en kopia av meddelandet. Framför meddelandet visas orden Vidarebefordrat meddelande.

Sidan Skriv ett mail

Huvudavsnittet på sidan Skriv ett mail innehåller följande delar:
 • Knapparna Skicka, Spara nu och Släng.
 • Formuläret Skriv.
 • Rutorna Till och Ämne.
 • Länken "Bifoga en fil"
 • Meddelanderuta.
 • Knapparna Skicka, Spara nu och Släng.
För att skicka ett meddelande:
 1. När du är på sidan Skriv ett mail hoppar du till rutan Till:. När du börjar skriva in adressen läser skärmläsaren upp matchande e-postadresser. När du hör den önskade e-postadressen kan du trycka Retur och använda Tabb för att hoppa till nästa fält eller skriva in den fullständiga adressen.
 2. Fortsätt att trycka på Tabb för att flytta mellan kontrollerna och skriva i rutorna. Hur du lägger till bilagor beskrivs i nästa avsnitt.
 3. När du har skrivit meddelandet i rutan använder du Tabb för att hoppa till knappen Skicka och trycka på den. Observera att etiketten för meddelanderutan läses "byt språk".

Lägga till bilagor

Om du vill lägga till bilagor klickar du på länken "bifoga en fil" som går mellan rutorna ämne: och meddelanderuta:. Du ser nu fönstret Välj fil.

Om du vill bifoga en fil till ett meddelande:
 1. Flytta till länken Bifoga en fil och tryck Retur.
 2. En redigeringsruta samt knappen "Bläddra" visas.
 3. Ange platsen för filen i redigeringsrutan eller klicka på knappen Bläddra.
 4. Dialogrutan Välj fil öppnas. Den har samma format som standarddialogrutan Öppna. Markera en fil och tryck RETUR.
 5. Du återvänder till sidan Nytt, med fokus på rutan Ämne.
Om du vill bifoga flera filer till ett meddelande:
 1. Tryck Retur på länken Bifoga en annan fil. Observera att denna text endast visas när du har klickat på länken "Bifoga en fil" länk och lagt till den första bilagan.
 2. En serie redigeringsrutor, bläddringsknappar och borttagningslänkar visas.
 3. Ange sökvägen till filen eller klicka på knappen Bläddra.
 4. När du har bifogat alla filerna klickar du på knappen Klar.
 5. Nedanför redigeringsrutan ämne finns nu en rad kryssrutor för de bifogade filerna.

Utkast

Om du öppnar en konversation i mappen Utkast beror det som händer på antalet meddelanden i konversationen:
 • Om konversationen bara innehåller ett enda meddelande, vilket är det meddelade som du skriver, förflyttas du till sidan Skriv ett mail när du öppnar konversationen.
 • Om konversationen innehåller ett eller flera meddelanden förflyttas du till en konversationslista. Meddelandet som du besvarar expanderas och följs av formuläret Skriv ett mail, även om det inte är det sista meddelandet i konversationen. Detta är alltid det första svarsavsnittet på sidan, så det enklaste sättet att fortsätta att skriva meddelandet är att trycka ctrl+home och sedan använda e-tangenten tills du rutan till:.

Söker

Sökfunktionen i Google Mail är mycket flexibel och kraftfull. Så här utföra du en enkel sökning:
 1. Flytta till rutan Sök. Det är den första formulärkontrollen på sidan.
 2. Tryck RETUR för att öppna Formulärläge, skriv in ett eller flera ord och tryck RETUR.
 3. En sida som innehåller en förteckning över konversationerna som innehåller meddelanden som matchar sökorden öppnas.
Standardvärdena för sökningar är:
 • Alla meddelanden i mappen Alla mail söks igenom, dvs. alla de meddelanden som du har skickat eller tagit emot, men inte raderat. Mapparna Skräppost och Papperskorgen söks inte igenom.
 • Matchningarna är inte skiftlägeskänsliga
 • Sökorden matchas mot ord i fälten Ämne, Till och Från samt med texten i meddelandet.

Om du vill göra mer avancerade sökningar, kan du använda sökoperatörer i texten du skriver in i sökrutan eller så kan du använda ett formulär där du anger olika sökalternativ. Dessa metoder beskrivs i de följande två avsnitten.

Sökoperatorer

Som standard matchas sökord mot orden i alla fält i meddelandet och i meddelandetexten. Med sökoperatorer kan du ange ett fält i meddelandet för matchning och även andra attribut för meddelandet, exempelvis om det är läst, vilken mapp det finns i m.m.

De flesta operatorerna är ganska tydliga, men användningen av parenteser kan vara svårare att förstå. I följande avsnitt ges några enkla exempel, några exempel med parenteser och slutligen definitionerna av alla sökoperatorer.

Enkla exempel

 • är:oläst, matchar meddelanden som är olästa.
 • från:david, matchar meddelanden vars avsändare innehåller namnet David.
 • från:pluto@disney.com, matchar meddelanden från e-postadressen pluto@disney.com.
 • från:david ämne:konsert, matchar meddelanden vars avsändare innehåller ordet david och vars ämne innehåller ordet konsert.
 • rock ELLER konsert, matchar meddelanden som innehåller rock eller konsert. Observera att ELLER måste skrivas med versaler.
 • "ljudböcker från librivox". Meddelanden som innehåller den exakta frasen "ljudböcker från librivox".

Exempel med parenteser

Parenteser används för att gruppera ord så att sökuttryck får den avsedda innebörden. Här är några exempel:
 • subject:(rockkonsert), matchar meddelanden där ämnet innehåller både rock och konsert. I avsaknad av parenteser matchar det meddelanden där ämnet innehåller rock och där konserten ägde rum var som helst.
 • ämne:"rockkonsert", matchar meddelanden där ämnet innehåller den exakta frasen "rockkonsert". Parenteser behövs inte här, eftersom frasen fungerar som en enhet.
 • (rockkonsert) ELLER bananer, matchar meddelanden som antingen innehåller orden rock och konsert, eller ordet bananer. Utan parenteser matchar uttrycket meddelanden som innehåller orden rock och konsert, eller orden rock och bananer.
 • från:( (musse pigg) ELLER (kalle anka)), matchar meddelanden där från:-fältet innehåller musse och pigg eller innehåller kalle och anka. Observera att det båda parenteserna måste anges.

Definitioner av alla sökoperatorer

Operatör Definition
är:oläst, är:läst meddelanden som lästa eller olästa
från:någon Anger avsändaren. "någon" kan vara ett eller flera namn eller en e-postadress. Exempel: från:susanne, från:(musse pigg) och från:pluto@disney.com.
till:någon Anger mottagaren. "någon" kan vara ett eller flera namn eller en e-postadress.
ämne:något ämnet omfattar "något".
etikett:något etiketten är "något". Om etiketten består av fler än ett ord måste du sätta bindestreck mellan orden, till exempel etikett:kalle-anka.
har:bilaga meddelanden med en eller flera bilagor
filnamn:något filnamn meddelanden med bilagan "något filnamn", till exempel filnamn:skämt.txt.
filnamn:någon filtyp meddelanden med en bilaga av typen "någon filtyp", till exempel filnamn:pdf. ELLER matchar något eller något annat. ELLER måste anges i versaler
citationstecken matchar en exakt fras, till exempel "Paris på våren"
parentes används för att gruppera ord, till exempel ämne:(blues ELLER jazz).
Bindestreck inte. Till exempel, -bananer, meddelanden som inte innehåller ordet bananer.
in:anywhere meddelanden var som helst i ditt konto, inklusive skräppost och papperskorgen som utesluts som standard.
i:inkorgen, i:papperskorgen, i:skräppost meddelanden i inkorgen, papperskorgen eller skräppost
är:stjärnmärkt meddelanden som är stjärnmärkta
kopia:någon, hemlig kopia:någon Anger antingen kopia:-mottagare eller hemlig kopia:-mottagare. "någon" kan vara ett eller flera namn eller en e-postadress.

Sökalternativ

Så här använder du sökalternativen:
 1. Klicka på länken Visa sökalternativ. Den finns precis efter sökrutorna.
 2. Sidan Sökalternativ öppnas. I huvudavsnittet finns ett antal formulärkontroller som fastställer olika sökalternativ. Den första kontrollen är rutan Från:. Efter de här kontrollerna finns knappen Sök i mail. Ange några alternativ och tryck sedan RETUR om du är i en redigeringsruta eller TABB till knappen Sök i mail och klicka på den.
 3. Du förflyttas till en sida med en förteckning över konversationerna som innehåller meddelanden som matchar dina sökalternativ. Rubriken på nivå 2 för huvudavsnittet är "konversationer", där sökalternativ uttrycks i form av de sökoperatorer som beskrevs i det föregående avsnittet. Observera att huvudavsnittet också innehåller formulärkontrollerna för att ange sökalternativ. De visas före rubriken på nivå 2.

Arkivera

Förutom att du kan ta bort konversationer eller enskilda meddelanden kan du i Google Mail arkivera konversationer från Inkorgen. Om du arkiverar en konversation tas den bort från Inkorgen, men inte från Alla mail, som innehåller allt som du inte har raderat.

När du har arkiverat en konversation:
 • Du kan fortfarande hitta meddelandena i konversationen genom att söka efter dem, eftersom mappen Alla mail används för sökning.
 • Om konversationen innehåller meddelanden som du har skickat visas den fortfarande i Skickade mail.
 • Om konversationen har en etikett visas den fortfarande när du visar de konversationer som har denna etikett.
 • En arkivering gör alltså att du både har ett litet antal konversationer i Inkorgen och fortfarande har gamla meddelanden tillgängliga.

  Inställningar

  Inställningarna för Gmail är indelade i ett antal kategorier och varje kategori har en egen sida. Detta avsnitt ger en översikt över dessa sidor och hur du navigerar till dem. Sidorna Etiketter och filter beskrivs i detalj under avsnitten Etiketter och filter i denna guide.

  Inställningskategorierna är:
  • Allmänt
  • Konton
  • Etiketter
  • Filter
  • Vidarebefordran och POP
   • Detta inkluderar inställningar som gör att du kan ansluta en e-postklient, exempelvis Outlook Express, till ditt Gmail-konto.
  • Chatt
  • Webbklipp
  • Labs
  • Offline
  • Teman
  • Buzz
  • Eventuella ytterligare flikar beror på vilka funktioner användaren har aktiverat i Labs.

  Öppna sidan Inställningar:allmänt genom att klicka på länken Inställningar.

  Alla inställningssidor har titeln Inställningar. Huvudavsnittet på alla inställningssidor innehåller följande:
  • En rubrik på nivå 2: Inställningar
  • Kategorierna: Används för att flytta till de olika kategorisidorna.
  • Olika element som varierar från kategori till kategori.
  Så här fortsätter du till exempel till sidan Inställningar:Etiketter:
  1. Flytta först till sidan Allmänna inställningar enligt beskrivningen ovan.
  2. På den här sidan flyttar du till rubriken Inställningar på nivå 2.
  3. Läs igenom kategorierna tills du ser länken Etiketter och öppna den.

  Etiketter

  I Google Mail kan du skapa egna etiketter, tillämpa en eller flera etiketter på konversationer och använda etiketterna för att hitta konversationer.

  Etiketterna som du har skapat visas i landmärket för navigation efter landmärket för sökning. I alla konversationstabeller visas de dessutom före konversationens ämne om en konversation har en eller flera etiketter.

  Sidan Inställningar:Etiketter

  På sidan Inställningar:Etikett kan du visa, byta namn på, ta bort och skapa etiketter (hur du öppnar de olika inställningssidorna beskrivs i avsnittet Inställningar ovan).

  Sidans huvudavsnitt innehåller följande:
  • En rubrik på nivå 2: Inställningar
  • En lista över inställningskategorierna som används för att flytta till de andra kategorisidorna.
  • Information om alla befintliga etiketter enligt följande:
   • Namnet på etiketten: Detta följs av antalet konversationer med denna etikett.
   • Länkar, byt namn och ta bort.
   • Rutan Skapa en ny etikett, följt av knappen Skapa.

  Skapa en etikett

  På sidan Inställningar:Etiketter, för att skapa en ny etikett:
  1. Flytta till rutan Skapa en ny etikett.
  2. Tryck RETUR för att öppna Formulärläge, skriv in ett namn på etiketten och tryck RETUR. Sidan uppdateras och den nya etiketten visas.

  Söka med hjälp av etiketter

  Du kan se en lista över de konversationer som har en viss etikett genom att använda etikettlänkarna som finns i det andra landmärket för navigering. Om du öppnar en av dessa länkar förflyttas du till en sida med en förteckning över konversationerna som har denna etikett. Titeln på sidan är Etikett:namn.

  Du kan söka med etiketter med hjälp av sökoperatorn etikett:, enligt beskrivningen i avsnittet Sökoperatorer. Här följer till exempel en alternativ metod för att visa en lista över konversationer med en viss etikett:

  1. Flytta till sökrutan. Det är den första kontrollen på sidan.
  2. Tryck RETUR för att öppna Formulärläge, skriv etikett:namn, där "namn" är en etikett och tryck på RETUR.
  3. En sida med en lista över konversationerna med denna etikett öppnas. Titeln på sidan är Sökresultat för: Etikett:namn.

  Filter

  I Google Mail kan du skapa egna filter som hjälper dig att organisera dina inkommande meddelanden. Ett filter tillämpar automatiskt en eller flera åtgärder på inkommande meddelanden som matchar vissa kriterier.

  Sidan Inställningar:Filter

  På sidan Inställningar:Filter kan du visa, redigera, ta bort och skapa filter (hur du öppnar de olika inställningssidorna beskrivs i avsnittet Inställningar (ovan).

  Sidans huvudavsnitt innehåller följande:
  • En rubrik på nivå 2: Inställningar
  • Kategorierna. Alla kategorier är länkar och de används för att flytta till de andra kategorisidorna.
  • För varje filter som du har skapat finns det:
  • "Matchningar:" följt av de kriterier som uttrycks med hjälp av sökoperatorerna.
  • "Gör så här:" följt av en eller flera åtgärder.
  • redigera och radera markerade knappar som är tillgängliga via tangentbordet.
  • Länken Skapa ett nytt filter.

  Skapa ett filter

  Du skapar ett filter i två steg: Först anger du matchingskriterier och sedan anger du en eller flera åtgärder som ska vidtas för de meddelanden som matchar de angivna kriterierna.

  På sidan Inställningar:Filter
  1. Klicka på länken Skapa ett nytt filter.
  2. Sidan uppdateras. Huvudavsnittet förändras inte men ett antal element för specificering av filterkriterierna visas nu efter rubriken på nivå 1, Gmail-logotypen. Dessa element är:
   • fem redigeringsrutor och en kryssruta där du anger kriterier.
   • Knapparna Avbryt, Testsökning och Nästa Steg. Ange kriterierna med en eller flera av dessa kontroller.
  3. Om du vill så kan du kontrollera vilka befintliga meddelanden som matchar dessa kriterier. Det gör du genom att klicka på knappen Testsökning. Sidan uppdateras då. I huvudavsnittet finns nu:
   • En rubrik på nivå 2: konversationer: "kriterier" där kriterierna är dina filterkriterier som definieras enligt sökoperatorerna som beskrivs i avsnittet Sökoperatorer.
   • En konversationstabell med de konversationer som innehåller meddelanden som matchar kriterierna.
  4. När du är nöjd med kriterierna klickar du på knappen Nästa steg.
  5. Du förflyttas till en sida där du kan ange vilka åtgärder som ska vidtas för meddelanden som matchar dina kriterier. Efter rubriken på nivå 1 är Gmail-logotypen:
   • fem kryssrutor för val av åtgärder. Efter kryssrutan Använd etiketten: finns kombinationsrutan Välj och efter kryssrutan Vidarebefordra det till: finns ett fält för e-postadressen.
   • En kryssruta för att även tillämpa filtret på befintliga meddelanden som matchar kriterierna. De konversationer som innehåller dessa meddelanden visas i konversationstabellen som utgör huvuddelen av sidan.
   • Knapparna Avbryt, Tillbaka och Skapa filter. Ange en eller flera åtgärder med kontrollerna och klicka på knappen Skapa filter.
  6. Du kommer tillbaka till sidan Inställningar:Filter där det nya filtret är finns med.

  Kortkommandon

  Kortkommandon finns i Gmail för avancerade användare/tangentbordsanvändare. Men de fungerar också med skärmläsare. Kortkommandon är ett alternativ som kan slås på eller av enligt beskrivningen nedan.

  Slå på Kortkommandon

  Om kortkommandon inte är påslagna fungerar de inte. Gmail kan dock användas som vanligt utan kortkommandon även om de är påslagna.

  1. Logga in på Gmail.
  2. klicka på fliken Inställningar.
   • Avsnittet Inställningar har en h2.
  3. På fliken Allmänt, som är den flik som är öppen som standard, navigerar du vill alternativet "Kortkommandon".
  4. Markera "Kortkommandon på" och klicka på "Spara ändringar".

  Använda kortkommandon

  När kortkommandon är påslagna kan du använda dem på följande sätt:
  1. Stäng av virtuell markör.
  2. Använd ett kortkommando.
  3. Slå på den virtuella markören och navigera normalt. Eller håll den virtuella markören avstängd och navigera genom att använda Tabb-tangenten.

  Tillgängliga kortkommandon

  Escape
  Kortkommandots tangent Definition Åtgärd
  c Skriv Skriv ett nytt meddelande. Skift+c, skriv ett meddelande i ett nytt fönster.
  n Nästa meddelande Flyttar markören till nästa meddelande. Tryck på om du vill expandera eller komprimera ett meddelande. (Fungerar bara i "Konversationsfönstret".)
  p Föregående meddelande Flyttar markören till föregående meddelande. Tryck på om du vill expandera eller komprimera ett meddelande. (Fungerar bara i "Konversationsfönstret".)
  o eller Retur Öppna Öppnar din konversation. Utökar eller komprimerar även ett meddelande om du är i "Konversationsfönstret".
  u Återvänd till konversationslistan Uppdaterar sidan och går tillbaka till inkorgen eller konversationslistan.
  x Välj konversation Kontrollerar och väljer automatiskt en konversation så att du kan arkivera den, använda en etikett eller välja någon åtgärd i rullgardinsmenyn för den konversationen.
  ! Anmäl skräppost Markerar ett meddelande som skräppost och tar bort det från konversationslistan.
  r Svara Svara till meddelandets avsändare. Skift+r , svara på ett meddelande i ett nytt fönster. (Fungerar bara i "Konversationsfönstret".)
  a Svara alla Svarar till alla mottagare i meddelandet. Skift+a, svara till alla mottagare i ett meddelande i ett nytt fönster.(Fungerar bara i "Konversationsfönstret".)
  f Framåt Vidarebefordrar ett meddelande. Skift+f, vidarebefordra ett meddelande i ett nytt fönster. (Fungerar bara i "Konversationsfönstret".)
  # Ta bort Flyttar konversationen till papperskorgen.
  1 Etikett Öppnar Etiketter-menyn så att du kan ange en etikett för en konversation.
  . Visa fler åtgärder Öppnar rullgardinsmenyn "Fler åtgärder".
  ? Visa kortkommandohjälpen Visar hjälpmenyn för kortkommandon på den sida där du befinner dig.
  / Sök Placerar markören i sökrutan.
  k Flytta till en nyare konversation Öppnar eller flyttar markören till en nyare konversation. Tryck på Retur om du vill expandera konversationen.
  j Flytta till en äldre konversation Öppnar eller flyttar markören till nästa äldre konversation. Tryck på Retur om du vill expandera konversationen.
  e Arkivera Arkivera konversationen från valfritt fönster.
  m Stäng av Arkiverar konversationen och alla framtida meddelanden hoppar över inkorgen såvida de inte skickas direkt till dig eller som en kopia.
  s Stjärnmärka ett meddelande eller en konversation Lägger till eller tar bort stjärnmärkning för ett meddelande eller en konversation. Med stjärnor kan du ge ett meddelande eller en konversation speciell status.
  Lämna ett inmatningsfält Flyttar markören från det aktuella inmatningsfältet.
  Ctrl + s Spara utkast Sparar den aktuella texten som ett utkast när du skriver ett meddelande. Tryck på s medan du håller Ctrl nedtryckt. Se till att markören är i något av textfälten när du använder det här kortkommandot, antingen i rutan där du skriver meddelandet eller i något av fälten Till, Kopia, Hemlig kopia eller Ämne.
  v Flytta till Flyttar konversationen från Inkorgen till en annan etikett; till Skräppost eller till Papperskorgen.
  Skift+i Markera som läst Markerar meddelandet som "läst" och öppna nästa meddelande.
  Skift+u Markera som oläst Markerar meddelandet som "oläst" så att du kan återvända till det senare.
  ( Arkivera och föregående Arkiverar konversationen och återvänder till föregående konversation.
  ) Arkivera och nästa Arkiverar konversationen och återvänder till nästa konversation.
  z Ångra Ångrar föregående åtgärd om det är möjligt (för åtgärder som har en "ångra"-länk).
  Skift+n Uppdatera den aktuella konversationen Uppdaterar den aktuella konversationen om det finns nya meddelanden.
  q Flytta markören till sökrutan i chatten Flyttar markören direkt till sökrutan i chatten.
  y Ta bort från aktuellt fönster* Tar automatiskt bort meddelandet eller konversationen från aktuellt fönster.
  • Från "Inkorgen" betyder "y" Arkivera
  • Från "Stjärnmärkt" betyder "y" Ta bort stjärnmärkning
  • Från "Papperskorgen" betyder "y" Flytta till inkorgen
  • Från en etikett betyder "y" Ta bort etiketten
  * "y" har ingen effekt om du är i "Skräppost", "Skickat" eller "Alla mail".

  Tangentkombinationer

  Kortkommandots tangent Definition Åtgärd
  Tabb sedan Retur Skicka meddelande När du har skrivit meddelandet kan du skicka det automatiskt med denna kombination. (Stöds i Internet Explorer och Firefox, på Windows.)
  y sedan o Arkivera och nästa Arkiverar konversationen och återvänder till nästa konversation.
  g sedan a Fortsätt till "Alla mail" Fortsätter till "Alla mail". Det är en förvaringsplats för alla mail som du någonsin skickat eller tagit emot (och inte raderat).
  g sedan s Fortsätt till "Stjärnmärkt" Förflyttar dig till alla konversationer du har stjärnmärkt.
  g sedan c Fortsätt till "Kontakter" Förflyttar dig till kontaktlistan.
  g sedan d Fortsätt till "Utkast" Fortsätter till alla utkast du har sparat.
  g sedan i Fortsätt till "Inkorgen" Återvänder till Inkorgen.
  g sedan t Fortsätt till "Skickade mail" Fortsätter till alla mail du har skickat.
  * sedan a Markera alla Markerar alla mail.
  * sedan n Markera inga Avmarkerar alla mail.
  * sedan r Markera lästa Markerar alla lästa mail.
  * sedan u Markera olästa Markerar alla olästa mail.
  * sedan s Markera stjärnmärkta Markerar alla stjärnmärkta mail.
  * sedan t Markera ej stjärnmärkta Markerar alla ej stjärnmärkta mail.

  Inom inställningar

  Kortkommandots tangent Definition Åtgärd
  vänster och höger piltangent Växla mellan inställningsflikar Navigera mellan inställningsflikarna. Obs! Formulärläge måste aktiveras först genom att du placerar markörens fokus på någon av flikarna och sedan trycker på Retur.
  Tabb Navigera inom etiketter Navigera till specifika objekt på fliken Etiketter.
  En fullständig lista över tillgängliga kortkommandon finns
  • Från Gmail-inställningar:
  • Logga in på Gmail.
  • Klicka på fliken Inställningar.
  • Navigera till alternativet Kortkommandon på fliken Allmänt.
  • Klicka på länken "Läs mer" till höger under texten "Kortkommandon".
  • På sidan som öppnas finns en lista över kommandon och deras funktioner.
 • Från Gmails hjälpcenter:
  1. Logga in på Gmail.
  2. klicka på länken "Hjälp".
  3. I fönstret som öppnas skriver du "kortkommandon" i sökrutan och trycker Retur.
  4. En av sökresultaten är en länk till listan över kortkommandon.

Skapa ett Google Mail-konto

Processen för att skapa ett Google Mail-konto omfattar att vi verifiera att du är en människa och inte ett skadligt program. Det gör vi genom att du får lyssna på en inspelning och skriva in de tal som uttalas. Om du använder webbläsaren Firefox och du inte har installerat plugin-programmet Quicktime, uppmanas du att göra det nu så att du kan lyssna på ljudet. Så om du inte redan har installerat Quicktime, eller verkligen vill installera det, är det bäst att använda Internet Explorer för att skapa ett Google Mail-konto.

Öppna registreringsformuläret genom att fortsätta till mail.google.com och öppna länken "Registrera dig för Google Mail" eller "Registrera dig för Gmail". En sida med Konton i Google öppnas. I följande avsnitt beskrivs de olika formulärdelarna.

 • Kombinationsrutan Byt språk.
  • Det här alternativet är förmodligen inställt på engelska, vilket avser amerikansk engelska.
 • För- och efternamn
  • När du kommer till rutan Förnamn, trycker du RETUR för att öppna Formulärläge. Skriv in ditt förnamn och använd TABB för att fortsätta till nästa kontroll. Det är rutan Efternamn. Skriv in ditt efternamn och används TABB för att fortsätta till nästa kontroll.
 • Önskat inloggningsnamn
  • Ditt inloggningsnamn är både namnet du använder för att logga in på ditt konto och den del av din e-postadress som visas före @-tecknet. I de flesta länder har din e-postadress formatet inloggningsnamn@gmail.com, men i ett fåtal länder, däribland Storbritannien, har den formatet inloggningsnamn@googlemail.com. Ditt inloggningsnamn måste vara minst sex tecken långt. Många inloggningsnamn är redan upptagna av andra. När du väljer ett inloggningsnamn måste du därför kontrollera om ett visst namn är tillgängligt:
   1. Skriv ett namn i rutan Önskat användarnamn och använd TABB för fortsätta till knappen Kontrollera tillgängligheten! och trycka på den.
   2. Sidan uppdateras, du förflyttas från Formulärläge och fokus ligger kvar på knappen Kontrollera tillgängligheten! Läs rad för rad den text som nu visas nedanför knappen. Om namnet är tillgänglig står det "namn" är tillgängligt. Du kan sedan fortsätta läsa nedåt och välja ett lösenord. Hur du gör det beskrivs i nästa avsnitt.
   3. Om namnet inte är tillgängligt står det "namn" är inte tillgängligt och alternativrutor med förslag på tillgängliga namn visas. Om du är nöjd med något av dem väljer du det genom att trycka på MELLANSLAG och sedan fortsätta läsa nedåt för att välja ett lösenord. Det beskrivs i nästa steg. Om du vill försöka med ett annat namn trycker du på SKIFT + E för att återvända till redigeringsrutan, tryck RETUR för att återvända till Formulärläge och försök igen.
 • Välj ett lösenord
  • Ditt lösenord måste vara minst åtta tecken långt.
   1. I rutan Välj ett lösenord trycker du RETUR för att återvända till Formulärläge. Skriv sedan in ditt lösenord.
   2. Använd TABB för att fortsätta förbi länken Lösenordsstyrka och komma till rutan Upprepa lösenord. Skriv in ditt lösenord igen.
   3. Använd TABB för att förflytta dig till rutan Kom ihåg mig på den här datorn och ange önskat alternativ.
   4. Använd TABB för att markera kryssrutan Aktivera webbhistorik. Följande text visas ovanför kryssrutan: "Webbhistorik är en funktion som ger dig en mer personlig upplevelse av Google, vilket omfattar mer relevanta sökresultat och rekommendationer". Ställ in kryssrutan som du vill och fortsätt till nästa kontroll med TABB.
 • Säkerhetsfråga
  • Du måste skapa en säkerhetsfråga och ett svar som Google frågar dig om du skulle glömma ditt lösenord.
   1. När du kommer till kombinationsrutan för säkerhetsfrågan väljer du ett av alternativen för frågan. Observera att det sista alternativet som visas omedelbart efter "Vad hette din första lärare" är "Skriv en egen fråga". När du väljer detta alternativ läser Jaws inte upp det. Istället skapas en ruta nedanför kombinationsrutan där du kan skriva in din fråga och fokus flyttas till rutan. Om du vill flytta tillbaka till kombinationsrutan trycker du på SKIFT + TABB.
   2. När du har valt en fråga, eller skrivit en egen, använder du TABB för att fortsätta förbi länken Läs mer till rutan Svar. Där skriver du in ditt svar.
   3. Använd TABB för att fortsätta till nästa kontroll.
 • Sekundär e-post
  • Om du har en annan e-postadress kan Google använda den om det är problem med ditt konto. När rutan Sekundär e-post har öppnats anger du en befintlig e-postadress om du har en (och om du vill). Använd sedan TABB för att fortsätta förbi länken Läs mer till nästa kontroll.
 • Plats
  • Kombinationsrutan Plats innehåller många platser. Du hittar rätt snabbare om du använder den första bokstaven i platsen. När du har hittat platsen använder du TABB för att flytta till nästa kontroll.
 • Verifiering
  • För att kontrollera att det är en människa som fyller i det här formuläret och inte någon automatiserad process som inrättats för att skapa miljontals falska konton, kräver Google att skriver in de förvrängda tecknen i en bild, eller skriver in siffrorna som uttalas i en ljudinspelning som även innehåller en bakgrund av distraherande tal. I den här inspelningen uttalas en serie ensiffriga tal talas, en tydlig röst säger "en gång till" och sedan upprepas talserien. Så här utför du ljudverifieringen:
   1. När du kommer rutan "Skriv in tecknen du ser eller talen du hör" använder du TABB för att fortsätta till länken "Lyssna och skriv talen du hör". Klicka på länken.
   2. Fokus återgår till den tidigare redigeringsrutan och du är inte kvar i Formulärläge. Ljudinspelningen startar. Tryck RETUR när du vill öppna Formulärläge och skriv sedan in siffrorna som du hör. Eftersom Jaws talar över starten av inspelningen när du förflyttas tillbaka till rutan och återvänder till Formulärläge, kan det vara enklare att vänta tills rösten säger en gång till innan du skriver in siffrorna.
   3. Om du inte lyckas första gången använder TABB för att fortsätta till länken "lyssna och skriv talen du hör", öppna den och försöka igen.
 • Användarvillkor
  • För att läsa användarvillkoren, trycker du NUM PLUS så att du lämnar Formulärläge. Läs sedan en rad i taget. Du passerar först några länkar och text som rör verifieringen, en introduktion till användningsvillkoren, en länk till en utskriftsvänlig version som öppnas i ett nytt fönster eller på en ny flik och sedan villkoren i en skrivskyddad ruta.
  • När du har läst så mycket du vill i rutan navigerar du till "Jag accepterar villkoren. Skapa min kontoknapp".
 • Skapa en kontoknapp
  • Klicka på knappen om du godtar villkoren. Genereringen av kontot kan lyckas eller misslyckas enligt beskrivningen nedan.
   1. Om kontot skapas förflyttas du till en sida med titeln Introduktion till Gmail. På sidan ser du även orden Introduktion till Gmail och Grattis! nära toppen på sidan. Du ser också länken "Jag är redo - visa mig mitt konto", som kan ta dig till din inkorg. Det finns ett meddelande i inkorgen som välkomnar dig till Gmail eller Google Mail.
   2. Om det inte går att skapa kontot kommer du tillbaka till samma sida. Möjliga problem är:
    • Du har lämnat ett eller flera av de obligatoriska fälten tomma. Efter en eller flera av redigeringsrutorna visas "Obligatoriskt fält får inte lämnas tomt".
    • Uppgifterna i rutorna Välj ett lösenord och Upprepa lösenord var inte desamma. Efter rutan Välj ett lösenord visas "Lösenorden matchar inte".
    • Du har angett fel tecken i ordkontrollen. Observera att efter att du har gjort ändringar, så måste du upprepa verifieringssteget och ange ditt lösenord två gånger, innan du klickar på knappen Skapa ett konto igen.