Nové rozhranie Gmailu vám umožní zachovať si prehľad o všetkom dôležitom. Ďalšie informácie o novom rozložení

Používanie Gmailu s čítačkou obrazovky

Tipy na tejto stránke vám pomôžu čo najlepšie používať Gmail s čítačkou obrazovky v počítači.

Dôležité: Ak pracujete s Gmailom v základnom HTML, použite tieto tipy.

Zapnutie klávesových skratiek

Dôležité: Ak používate JAWS, najskôr vypnite virtuálny kurzor a stlačte Insert + z. Vizuálny kurzor môžete znova zapnúť opätovným stlačením kombinácie Insert + z.

 1. Otvorte Gmail.
 2. Otvorte ponuku Nastavenia a potom vyberte Zobraziť všetky nastavenia.
 3. V sekcii Klávesové skratky vyberte Klávesové skratky sú zapnuté.
 4. V dolnej časti vyberte Uložiť zmeny.

Pokiaľ ste v Gmaile, môžete zobraziť úplný zoznam klávesových skratiek alebo stlačiť kláves ? (Shift + /).

Čítačky obrazovky a prehliadače, ktoré môžete použiť

Gmail najlepšie funguje s týmito prehliadačmi a čítačkami obrazovky:

 • Chrome s čítačkou VoiceOver v Macu
 • Chrome s čítačkou ChromeVox v Chromebookoch
 • Chrome alebo Firefox s čítačkou NVDA alebo JAWS v systéme Windows

Novinky v Gmaile

Gmail ponúka nové spôsoby organizácie doručenej pošty, zobrazovania nadchádzajúcich udalostí a nové akcie súvisiace s e-mailami.

Rýchle vykonávanie akcií týkajúcich sa správ

Usporiadanie e-mailov z doručenej pošty

Akciu v súvislosti so správou môžete rýchlo vykonať aj bez toho, aby ste ju otvorili.

 1. Kurzor presuňte na doručenú poštu stlačením klávesa g a potom i.
 2. Stlačením klávesa j zamerajte prvú správu a potom šípkou doprava prechádzajte zoznam správ v mriežke.
 3. Šípkami nadol a nahor prechádzajte správy.
 4. Stláčaním šípky doprava môžete prechádzať rôznych odosielateľov, predmety alebo úryvky a dátumy.
 5. Stlačením klávesa x vyberte správu a následným stlačením medzerníka s ňou vykonajte akciu.
 6. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým nedosiahnete možnosti vykonania akcie so správou, ako sú napríklad Odložiť, Označiť ako neprečítané, Odstrániť alebo Archivovať.

Odloženie správ na neskôr

Správy si môžete odložiť na neskorší dátum alebo čas, ktorý vám viac vyhovuje. Ďalšie informácie o odložení správ

Používanie návrhov týkajúcich sa odpovedí a dôležitých správ

Na e‑maily môžete rýchlo odpovedať pomocou fráz, ktoré sa vám zobrazia na základe prijatej správy. Navrhované odpovede sú uvedené naspodku stránky konverzácie. Prečítajte si viac o tom, ako použiť rýchlu odpoveď.

V hornej časti doručenej pošty sa vám môžu zobrazovať staré správy s návrhom, aby ste na ne odpovedali alebo nadviazali. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako zobraziť alebo skryť tieto návrhy na odpoveď.

Prispôsobenie zobrazenia doručenej pošty

Zmena hustoty zobrazenia

Môžete zmeniť, aké kompaktné má byť zobrazenie doručenej pošty. Prejdite do Nastavení a potom Hustota zobrazenia.

Tip: Ak vyberiete Predvolené, v doručenej pošte uvidíte ukážku príloh.

Zobrazenie alebo skrytie ponuky

Zobrazenie doručenej pošty môžete rozbaliť alebo zbaliť v hlavnej ponuke Ponuka.

Zobrazenie Kalendára, Úloh, Keepu a doplnkov

V Gmaile môžete odteraz používať Kalendár, Keep a Úlohy Google a tiež doplnky. Nástroje na bočnom paneli sú predvolene zbalené. Ak chcete prejsť na bočný panel a jeden z týchto nástrojov rozbaliť, postupujte nasledovne:

 1. Prejdite na bočný panel pomocou týchto skratiek:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (bodka) alebo Ctrl + Alt + , (čiarka)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (bodka) alebo Alt + Shift + , (čiarka)
  • Mac: ⌘ + Option + . (bodka) alebo ⌘ + Option + , (čiarka)
 2. Na bočnom paneli sa šípkami nahor a nadol posúvajte v zozname nástrojov: Kalendár, Keep, Úlohy a Doplnky.
 3. Stlačením klávesa Enter rozbaľte nástroj, ktorý chcete použiť.
 4. Na bočnom paneli môžete teraz bez opustenia Gmailu vykonať tieto akcie:
  • Kalendár: Zobrazte si denný rozpis, upravte udalosti kliknutím na ne, vytvárajte nové udalosti a prechádzajte na nadchádzajúce.
  • Keep: Môžete vytvárať kontrolné zoznamy a zapisovať si poznámky.
  • Úlohy: Môžete si pridávať úlohy a termíny.
  • Doplnky: Získajte do Gmailu ďalšie nástroje, ktoré vám pomôžu so spravovaním pošty.
 5. Do Gmailu sa z otvoreného bočného panela vrátite týmito skratkami:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (bodka) alebo Ctrl + Alt + , (čiarka)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (bodka) alebo Alt + Shift + , (čiarka)
  • Mac: ⌘ + Option + . (bodka) alebo ⌘ + Option + , (čiarka)
 6. Ak chcete bočný panel zatvoriť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým sa nedostanete k možnosti Zatvoriť. Potom stlačte Enter.

Prečítajte si viac o používaní Kalendára, Keepu, Úloh a doplnkov v Gmaile.

Dôverné odosielanie správ a príloh

Ak chcete chrániť citlivé správy a dokumenty, zapnite si dôverný režim. 

Ako používať dôverný režim: 

 1. Napíšte správu alebo na nejakú odpovedzte.
 2. V okne novej správy nájdite pomocou klávesu Tab alebo inej navigácie možnosť Zapnúť/vypnúť dôverný režim a stlačte kláves Enter.
 3. V dialógovom okne Dôverný režim môžete:
 • nastaviť dátum vypršania platnosti;
 • vyžadovať vstupný kód;
 • zabrániť preposielaniu, sťahovaniu, kopírovaniu a prilepovaniu.

Ďalšie informácie o dôvernom odosielaní správ a príloh

Zoznámenie sa s rozložením Gmailu

Hlavná sekcia

Prehľadávajte a čítajte správy. Orientačný bod pre túto sekciu je Hlavné.

Ak máte zobrazený zoznam konverzácií, záhlavie má názov Konverzácie. Pri zobrazení stránok jednotlivých konverzácií je záhlavím predmet.

Zoznam konverzácií

Keď niekto odpovie na vami odoslanú správu, správy sa zoskupia do konverzácie s rovnakým predmetom. Predmety konverzácií sú uvedené v tabuľke. Na prečítanie konverzácie vyberte predmet.

 • Prepnutie kategórií: Vaše správy budú tiež usporiadané do kategórií, napríklad Siete, Reklamy a Fóra. Ak chcete prepnúť na inú kategóriu, stlačte kláves Tab a vyberte kategóriu.
 • Výber správ: Ak chcete vybrať určitú konverzáciu, stlačte kláves x. Po výbere konverzácie môžete tiež použiť tlačidlá Archivovať, Nahlásiť spam alebo Odstrániť.

Stránka konverzácie

 • Posledná správa a všetky neprečítané správy sa rozbalia.
 • Ak chcete prejsť na predchádzajúce a ďalšie konverzácie, použite klávesové skratky jk.
 • Ak chcete prejsť na predchádzajúce a ďalšie správy v konverzácii, použite klávesové skratky np.

Navigačný zoznam

Táto sekcia zahŕňa:

 1. Tlačidlo Napísať správu: Umožní odoslať novú správu. Ak ste zapli klávesové skratky, stlačte c.
 2. Priečinky a štítky: Môžete prejsť do priečinkov Doručené, Odoslané, Koncepty, Kôš alebo na štítky, ktoré ste vytvorili. Ak chcete vytvoriť nový štítok, vyberte Viac a potom Vytvoriť nový štítok.

Ak vyberiete odlišnú sekciu navigácie, ako napríklad Doručená pošta, Koncepty alebo iné štítky v Gmaile, zobrazia sa správy s týmito štítkami v sekcii Hlavné.

Tip: Ak chcete prepínať medzi sekciami Navigácia a Hlavné, stláčajte klávesy šípok doprava a doľava.

Čet

Orientačný bod pre túto sekciu je Komplementárne. Začnite čety, telefonické hovory alebo videohovory.

Ak máte záhlavie označené ako Čet, používate starú verziu četu. Inovujte na novú službu Google Hangouts, aby sa vám čítačka obrazovky používala čo najlepšie.

 1. Otvorte Gmail.
 2. Pod záhlavím Čet vyberte položku Možnosti.
 3. Vyberte položku Vyskúšajte novú službu Hangouts.

Možnosti účtu Google

Orientačný bod pre túto sekciu je Banner. Nájdite odkazy a ponuky súvisiace s vaším účtom Google:

 • Aplikácie: Prejdite do iných aplikácií Google, ako napríklad Disk, Kalendár alebo Mapy.
 • Neprečítané upozornenia: Pozrite si upozornenia (ak napríklad niekto pridá do Fotiek Google zdieľaný album).
 • Účet: Môžete sa odhlásiť z účtu, zobraziť podrobnosti účtu alebo si prečítať pravidlá ochrany súkromia Googlu.

Vyhľadávanie

Orientačný bod pre túto sekciu je Vyhľadávanie. Ak chcete prejsť na vyhľadávacie pole, stlačte kláves /.

Odoslanie správy

 1. Otvorte Gmail.
 2. Novú správu môžete napísať dvoma spôsobmi:
  • Ak ste zapli klávesové skratky, stlačte c.
  • V ľavom navigačnom zozname prejdite na položku Napísať správu a stlačte kláves Enter.
 3. Do poľa Komu pridajte príjemcov.
 4. Pridajte predmet.
 5. Napíšte správu.
 6. V dolnej časti stránky vyberte položku Odoslať.

Kontrola pravopisu

Pred odoslaním správy skontrolujte pravopis.

 1. Po dopísaní správy stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Ďalšie možnosti“. Potom stlačte kláves Enter.
 2. Vyberte položku Skontrolovať pravopis.
 3. Ak chcete nájsť pravopisnú chybu, stlačte kláves Ctrl alebo kombináciu klávesov ⌘ + '.
 4. Ak chcete otvoriť zoznam navrhovaných pravopisných zmien, stlačte kláves Ctrl alebo kombináciu klávesov ⌘ + m.
 5. Vyberte správny pravopis.

Vyhľadávanie v správach

 1. Otvorte Gmail.
 2. Ak chcete prejsť na vyhľadávacie pole, stlačte kláves /.
 3. Do vyhľadávacieho poľa napíšte, čo hľadáte.
 4. Stlačte kláves Enter.

Ak nemôžete nájsť požadované správy, vo vyhľadávacom poli vyberte položku Zobraziť možnosti vyhľadávania. Otvorí sa stránka s viacerými možnosťami filtrovania výsledkov vyhľadávania.

Tip: Výsledky vyhľadávania môžete tiež filtrovať pomocou operátorov vyhľadávania.

Vyhľadanie neprečítaných správ

 1. Otvorte Gmail.
 2. Ak chcete prejsť na vyhľadávacie pole, stlačte kláves /.
 3. Do vyhľadávacieho poľa napíšte is:unread.
 4. Stlačte kláves Enter.

Vyhľadanie správ od konkrétneho odosielateľa

 1. Otvorte Gmail.
 2. Ak chcete prejsť na vyhľadávacie pole, stlačte kláves /.
 3. Do vyhľadávacieho poľa napíšte sender: a meno odosielateľa.
 4. Stlačte kláves Enter.

Vyhľadanie správ v priečinku alebo so štítkom

 1. Otvorte Gmail.
 2. V sekcii Navigácia vyberte priečinok alebo štítok, napríklad Odoslané.
 3. Prejdite do sekcie Hlavné, ktorá bude obsahovať zoznam konverzácií v danom priečinku alebo s príslušným štítkom.

Usporiadanie správ pomocou štítkov

Správy si môžete usporiadať nastavením štítkov. Štítky fungujú ako priečinky, jednej správe však môžete priradiť viaceré štítky.

Vytvorenie štítka

 1. Otvorte Gmail.
 2. V sekcii Navigácia vyberte položku Viac.
 3. Vyberte položku Vytvoriť nový štítok.
 4. Zadajte názov nového štítka.
 5. Vyberte položku Vytvoriť.

Pridanie štítka k správam

 1. Otvorte Gmail.
 2. Vyberte správy, ktoré chcete označiť štítkom.
 3. Vyberte tlačidlo Štítky a potom štítok.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
17
false
false