Dzięki nowemu interfejsowi Gmaila możesz być na bieżąco ze wszystkim, co ważne. Dowiedz się więcej o nowym układzie

Korzystanie z Gmaila z użyciem czytnika ekranu

Skorzystaj z podanych tu wskazówek, by w optymalny sposób posługiwać się Gmailem za pomocą czytnika ekranu.

Ważne: jeśli korzystasz z Gmaila w podstawowym widoku HTML, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami.

Włączanie skrótów klawiszowych

Ważne: jeśli używasz czytnika JAWS, najpierw wyłącz kursor wirtualny, naciskając Insert + Z. Możesz go potem włączyć ponownie, jeszcze raz naciskając Insert + Z.

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Otwórz menu Ustawienia i kliknij Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. W sekcji „Skróty klawiszowe” wybierz Skróty klawiszowe włączone.
 4. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.

Gdy jesteś w Gmailu, możesz wyświetlić pełną listę skrótów klawiszowych lub nacisnąć ? (Shift + /).

Czytniki ekranu i przeglądarki, których możesz używać

Gmail działa z tymi przeglądarkami i czytnikami ekranu:

 • Chrome z VoiceOver na Macu
 • Chrome z ChromeVox na Chromebookach
 • Chrome lub Firefox z NVDA lub JAWS w systemie Windows

Nowości w Gmailu

W Gmailu wprowadzono nowe sposoby porządkowania skrzynki odbiorczej, wyświetlania nadchodzących wydarzeń i podejmowania działań związanych z e-mailami.

Szybkie działania dotyczące e-maili

Porządkowanie e-maili w skrzynce odbiorczej

Możesz podjąć szybkie działanie związane z e-mailem, nie otwierając go.

 1. Naciśnij G, a następnie I, by aktywować Odebrane.
 2. Wybierz pierwszą wiadomość, naciskając J, a następnie naciśnij strzałkę w prawo, aby włączyć poruszanie się po e-mailach w widoku siatki.
 3. Naciskaj strzałkę w dół lub w górę, aby poruszać się po wiadomościach.
 4. Naciskaj strzałkę w prawo, aby przechodzić między różnymi nadawcami, tematami i fragmentami oraz datami.
 5. Naciśnij X, aby wybrać wiadomość, a następnie naciśnij spację, aby wykonać działanie.
 6. Naciskaj Shift + Tab, aż dojdziesz do różnych działań związanych z e-mailami, np. Odłóż, Oznacz jako nieprzeczytane, Usuń lub Archiwizuj.

Odkładanie e-maili na później

E-maile możesz odkładać na późniejszą datę i godzinę, która bardziej Ci odpowiada. Dowiedz się więcej o tym, jak odkładać e-maile na później.

Korzystanie z sugerowanych odpowiedzi i dalszych czynności

Możesz szybko odpowiadać na e-maile z użyciem wyrażeń, które pojawią się w związku z otrzymaną przez Ciebie wiadomością. Sugerowane odpowiedzi są wymienione u dołu strony wątku. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z Inteligentnej odpowiedzi.

U góry Odebranych mogą pojawiać się stare e-maile z sugestią odpowiedzi lub dalszych czynności. Dowiedz się więcej o tym, jak wyświetlać i ukrywać przypomnienia o dalszych czynnościach.

Dostosowanie wyglądu skrzynki odbiorczej

Zmienianie układu interfejsu

Jeśli chcesz zdecydować o rozmiarach podglądu skrzynki odbiorczej, otwórz Ustawienia a potem Układ interfejsu.

Wskazówka: jeśli wybierzesz Domyślny, będziesz mieć podgląd załączników z Odebranych.

Pokazywanie i ukrywanie menu

Widok skrzynki odbiorczej możesz rozwinąć lub zwinąć, klikając menu główne Menu.

Wyświetlanie Kalendarza, Listy zadań, Keep i Dodatków

Teraz używając Gmaila, możesz korzystać też z Kalendarza Google, Google Keep, Listy zadań i Dodatków. Narzędzia te są dostępne w panelu bocznym i domyślnie są zwinięte. Aby przejść na panel boczny i rozwinąć jedno z nich, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

 1. Aby przejść na panel boczny, użyj jednego z tych skrótów:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (kropka) lub Ctrl + Alt + , (przecinek)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (kropka) lub Alt + Shift + , (przecinek)
  • Mac: ⌘ + Opcja + . (kropka) lub ⌘ + Opcja + , (przecinek)
 2. W panelu bocznym naciskaj strzałkę w górę lub w dół, aby poruszać się po liście narzędzi, na której znajdują się: Kalendarz, Google Keep, Lista zadań i Dodatki.
 3. Naciśnij Enter, aby rozwinąć narzędzie, z którego chcesz skorzystać.
 4. W panelu bocznym możesz teraz wykonywać poniższe czynności, nie wychodząc z Gmaila:
  • Kalendarz: wyświetlanie planu dnia, edytowanie istniejących wydarzeń i tworzenie nowych, przechodzenie do wydarzeń nadchodzących.
  • Keep: tworzenie list kontrolnych i robienie notatek.
  • Lista zadań: wprowadzanie zadań do wykonania i terminów.
  • Dodatki: pobieranie dodatkowych narzędzi Gmaila do obsługi poczty.
 5. Aby wrócić do Gmaila z otwartym panelem bocznym, skorzystaj z jednego z tych skrótów:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (kropka) lub Ctrl + Alt + , (przecinek)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (kropka) lub Alt + Shift + , (przecinek)
  • Mac: ⌘ + Opcja + . (kropka) lub ⌘ + Opcja + , (przecinek)
 6. Aby zamknąć panel boczny, naciskaj Shift + Tab, aż dojdziesz do Zamknij. Wtedy naciśnij Enter.

Dowiedz się więcej o tym, jak używać Kalendarza, Google Keep, Listy zadań i Dodatków w Gmailu.

Wysyłanie e-maili i załączników w trybie poufnym

Włącz tryb poufny, aby chronić wiadomości i dokumenty zawierające wrażliwe dane. 

Aby użyć trybu poufnego: 

 1. Utwórz wiadomość e-mail lub odpowiedz na nią.
 2. W oknie tworzenia wiadomości użyj klawisza Tab lub innego klawisza nawigacyjnego, aby znaleźć opcję Włącz lub wyłącz tryb poufny, a następnie naciśnij Enter.
 3. W oknie Tryb poufny możesz:
 • Ustawić datę ważności.
 • Wymagać kodu dostępu.
 • Uniemożliwić przekazywanie, pobieranie, kopiowanie i wklejanie wiadomości oraz dokumentów.

Więcej informacji o wysyłaniu e-maili i załączników w trybie poufnym.

Układ Gmaila

Sekcja główna

Tu możesz przeglądać i czytać e-maile. Punkt orientacyjny tej sekcji to „main”.

Jeśli przeglądasz listę wątków, ich nagłówek to „Wątki”. Podczas wyświetlania pojedynczego wątku nagłówkiem staje się jego temat.

Lista wątków

Kiedy ktoś odpowie na wysłaną przez Ciebie wiadomość, obie wiadomości są grupowane w wątek z tym samym tytułem. Tematy wątków są wyświetlane w formie tabeli. Aby przeczytać treść wątku, należy wybrać temat.

 • Przełączanie kategorii: Twoje wiadomości będą też pogrupowane w kategorie, np. Społeczności, Oferty i Fora. Aby przełączyć się na inną kategorię, naciśnij Tab, a następnie wybierz kategorię.
 • Wybieranie wiadomości: naciśnij X, aby wybrać wątek. Po wybraniu wątku możesz skorzystać z przycisków Archiwizuj, Zgłoś spam lub Usuń.

Strona wątku

 • Ostatnia wiadomość oraz wszystkie nieprzeczytane wiadomości zostaną rozwinięte.
 • Aby przejść do następnego lub poprzedniego wątku, użyj skrótu klawiszowego J lub K.
 • Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości w wątku, użyj skrótu klawiszowego N lub P.

Lista nawigacyjna

Ta sekcja zawiera:

 1. Przycisk Utwórz, który umożliwia wysyłanie nowych wiadomości. Jeśli masz włączone skróty klawiszowe, naciśnij C.
 2. Foldery i etykiety: możesz otwierać foldery Odebrane, Wysłane, Wersje robocze, Kosz lub wiadomości z utworzonymi przez siebie etykietami. Aby utworzyć nową etykietę, kliknij Więcej, a następnie Utwórz nową etykietę.

Jeśli wybierzesz inną sekcję z listy nawigacyjnej, np. Odebrane, Wersje robocze lub inne foldery Gmaila, wiadomości z nich będą wyświetlane w sekcji „Główne”.

Wskazówka: aby przełączyć się między listą nawigacyjną a Sekcją główną, naciskaj klawisze ze strzałką w prawo i w lewo.

Czat

Punkt orientacyjny tej sekcji to „complementary”. Możesz tu rozpoczynać rozmowy na czacie, nawiązywać rozmowy telefoniczne lub połączenia wideo.

Jeśli widzisz nagłówek „Czat”, oznacza to, że używasz starszej wersji czatu. Z czytnikiem ekranu najlepiej naszym zdaniem sprawdzi się nowa usługa Google Hangouts:

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Pod nagłówkiem „Czat” wybierz Opcje.
 3. Kliknij Wypróbuj nowe Hangouty.

Opcje konta Google

Punkt orientacyjny tej sekcji to „banner”. Znajdziesz tu linki i menu związane z Twoim kontem Google:

 • Aplikacje: umożliwia przechodzenie do innych aplikacji, np. Dysku, Kalendarza lub Map Google.
 • Nieprzeczytane powiadomienia: umożliwia wyświetlanie powiadomień (jeśli np. ktoś doda zdjęcia do udostępnionego albumu w Zdjęciach Google).
 • Konto: pozwala się wylogować, dodać konto, zobaczyć szczegóły konta lub zapoznać z polityką prywatności Google.

Wyszukiwanie

Punkt orientacyjny tej sekcji to „search”. Aby aktywować pole wyszukiwania, naciśnij /.

Wysyłanie wiadomości

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Nową wiadomość możesz utworzyć na dwa sposoby:
  • Jeśli masz włączone skróty klawiszowe, naciśnij C.
  • Na liście nawigacyjnej po lewej stronie ekranu przejdź do polecenia Utwórz, a następnie naciśnij Enter.
 3. W polu „Do” dodaj adresatów.
 4. Dodaj temat.
 5. Wpisz swoją wiadomość.
 6. Na dole strony kliknij Wyślij.

Sprawdzanie pisowni

Przed wysłaniem wiadomości możesz sprawdzić poprawność pisowni.

 1. Po napisaniu wiadomości naciskaj Tab, aż usłyszysz „Więcej opcji”, a następnie naciśnij Enter.
 2. Wybierz Sprawdź pisownię.
 3. Aby wyszukać błędy, naciśnij Ctrl lub ⌘ + '.
 4. Aby otworzyć listę podpowiedzi z poprawną pisownią, naciśnij Ctrl lub ⌘ + M.
 5. Wybierz propozycję z poprawną pisownią.

Wyszukiwanie wiadomości

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Aby przejść do pola wyszukiwania, naciśnij /.
 3. W polu wyszukiwania napisz, czego szukasz.
 4. Naciśnij Enter.

Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości, których szukasz, w polu wyszukiwania kliknij Pokaż opcje wyszukiwania. Otworzy się strona, na której znajdziesz więcej sposobów filtrowania wyników.

Wskazówka: wyniki wyszukiwania możesz też filtrować, używając operatorów wyszukiwania.

Wyszukiwanie nieprzeczytanych wiadomości

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Aby przejść do pola wyszukiwania, naciśnij /.
 3. W polu wyszukiwania wpisz is:unread.
 4. Naciśnij Enter.

Wyszukiwanie wiadomości od określonego nadawcy

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Aby przejść do pola wyszukiwania, naciśnij /.
 3. W polu wyszukiwania wpisz sender: i od razu po tym poleceniu nazwę nadawcy.
 4. Naciśnij Enter.

Wyszukiwanie wiadomości w folderze i wiadomości z określoną etykietą

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Z listy nawigacyjnej wybierz folder lub etykietę, przykładowo Wysłane.
 3. Przejdź do Sekcji głównej, aby wyświetlić listę wątków z danego folderu lub z daną etykietą.

Porządkowanie wiadomości za pomocą etykiet

E-maile można porządkować, nadając im etykiety. Działają one tak jak foldery, z tym że można nadać wiadomości więcej niż jedną etykietę.

Tworzenie etykiety

 1. Otwórz Gmaila.
 2. W sekcji nawigacji kliknij Więcej.
 3. Wybierz opcję Utwórz nową etykietę.
 4. Wpisz nową nazwę etykiety.
 5. Wybierz Utwórz.

Dodawanie etykiety do wiadomości

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Zaznacz wiadomości, które chcesz oznaczyć etykietą.
 3. Kliknij przycisk Etykiety, a następnie wybierz etykietę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
17
false