Μείνετε ενημερωμένοι για όλα όσα είναι σημαντικά στη νέα διεπαφή του Gmail. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα διάταξη.

Χρήση του Gmail με αναγνώστη οθόνης

Χρησιμοποιήστε τις συμβουλές που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα για να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στο Gmail με έναν αναγνώστη οθόνης επιφάνειας εργασίας.

Σημαντικό: Αν χρησιμοποιείτε το Gmail σε βασικό HTML, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές.

Ενεργοποίηση των συντομεύσεων πληκτρολογίου

Σημαντικό:Αν χρησιμοποιείτε το JAWS, απενεργοποιήστε πρώτα τον εικονικό δείκτη και πατήστε Insert + z. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου τον εικονικό δείκτη όταν πατάτε ξανά Insert + z .

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δείτε όλες τις ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα "Συντομεύσεις πληκτρολογίου" και επιλέξτε Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε λειτουργία.
 4. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών.

Μπορείτε να δείτε πλήρη λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου ή πατήστε ? (Shift + /) ενόσω βρίσκεστε στο Gmail.

Αναγνώστες οθόνης και προγράμματα περιήγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Το Gmail λειτουργεί με τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης και τους ακόλουθους αναγνώστες οθόνης:

 • Chrome με VoiceOver σε Mac
 • Chrome με ChromeVox σε Chromebook
 • Chrome ή Firefox με NVDA ή JAWS σε Windows

Μάθετε τι νέο υπάρχει στο Gmail

Το Gmail διαθέτει νέους τρόπους για να οργανώσετε τα εισερχόμενά σας, να προβάλετε επερχόμενα συμβάντα, καθώς και να αναλάβετε δράση σχετικά με μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου.

Πιο άμεσες ενέργειες όσον αφορά τα μηνύματά σας

Οργανώστε τα μηνύματα από τα εισερχόμενά σας

Μπορείτε να προβείτε άμεσα σε μια ενέργεια για κάποιο μήνυμα, χωρίς καν να το ανοίξετε.

 1. Πατήστε το g και, κατόπιν, το i, για να εστιάσετε στα εισερχόμενα.
 2. Πατήστε το j, για να εστιάσετε στο πρώτο μήνυμα, κατόπιν πατήστε το δεξί βέλος για πλοήγηση στη λίστα των μηνυμάτων, σε προβολή πλέγματος.
 3. Πατήστε το κάτω ή το επάνω βέλος για περιήγηση από μήνυμα σε μήνυμα.
 4. Πατήστε το δεξί βέλος για μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών αποστολέων, θεμάτων/αποσπασμάτων και ημερομηνιών.
 5. Πατήστε x για να επιλέξετε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εκτελέσετε μια ενέργεια.
 6. Πατήστε Shift + Tab μέχρι να φτάσετε στις επιλογές ενεργειών για το μήνυμα, όπως Αναβολή, Επισήμανση ως μη αναγνωσμένο, Διαγραφή ή Αρχειοθέτηση.

Αναβολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αργότερα

Αναβάλετε μηνύματα για μια μελλοντική ημερομηνία ή ώρα που είναι πιο βολική για εσάς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αναβολής των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιήστε τις προτεινόμενες απαντήσεις και την παρακολούθηση απαντήσεων

Απαντήστε γρήγορα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας φράσεις που θα εμφανίζονται με βάση τα μηνύματα που έχετε λάβει. Οι προτεινόμενες απαντήσεις παρατίθενται στο τέλος μιας σελίδας συνομιλίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Έξυπνη απάντηση.

Ενδέχεται να βρείτε παλιά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κορυφή των εισερχομένων σας, με μια πρόταση για απάντηση ή παρακολούθηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης ή απόκρυψης αυτών των υπενθυμίσεων για παρακολούθηση.

Προσαρμόστε την προβολή εισερχομένων

Αλλάξτε την πυκνότητα της προβολής

Επιλέξτε πόσο απλόχωρη ή "συμπαγή" επιθυμείτε την προβολή εισερχομένων. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και μετά Πυκνότητα προβολή.

Συμβουλή: Αν επιλέξετε Προεπιλεγμένη, θα μπορείτε να έχετε προεπισκόπηση των συνημμένων σας, από τα εισερχόμενα.

Εμφάνιση ή απόκρυψη μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ανάπτυξη ή σύμπτυξη της προβολής εισερχομένων με το κύριο μενού Μενού.

Προβολή Ημερολογίου, Tasks, Keep και προσθέτων

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Ημερολόγιο Google, Keep, Tasks, καθώς και τα Πρόσθετα, σε έναν πλαϊνό πλαίσιο, ενόσω χρησιμοποιείτε το Gmail. Η προβολή των εργαλείων στο πλαϊνό πλαίσιο είναι συμπτυγμένη, από προεπιλογή. Για να μεταβείτε στο πλαϊνό πλαίσιο και να αναπτύξετε ένα από τα εργαλεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Για να μεταβείτε στο πλαϊνό πλαίσιο, χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (τελεία) ή Ctrl + Alt + , (κόμμα)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (τελεία) ή Alt + Shift + , (κόμμα)
  • Mac: ⌘ + Option + . (περίοδος) ή ⌘ + Option + , (κόμμα).
 2. Στο πλευρικό πλαίσιο, πατήστε το επάνω ή το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα με τα εργαλεία: Ημερολόγιο, Keep, Tasks και Πρόσθετα.
 3. Πατήστε Enter για να αναπτύξετε το εργαλείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Στο πλαϊνό πλαίσιο, έχετε πλέον στη διάθεσή σας τις εξής ενέργειες, χωρίς να αφήσετε το Gmail:
  • Ημερολόγιο: Δείτε το ημερήσιο πρόγραμμά σας, κάντε κλικ στα συμβάντα για να τα επεξεργαστείτε, να δημιουργήσετε νέα συμβάντα και να μεταβείτε σε επερχόμενα.
  • Keep: Δημιουργήστε λίστες ελέγχου και κρατήστε σημειώσεις.
  • Tasks: Προσθέστε εκκρεμότητες προς διεκπεραίωση, καθώς και προθεσμίες.
  • Add-ons: Αποκτήστε πρόσθετα εργαλεία στο Gmail, που σας βοηθούν να διαχειρίζεστε τα μηνύματά σας.
 5. Για να επιστρέψετε στο Gmail, ενώ είναι ανοικτό το πλαϊνό πλαίσιο, χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (τελεία) ή Ctrl + Alt + , (κόμμα)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (τελεία) ή Alt + Shift + , (κόμμα)
  • Mac: ⌘ + Option + . (περίοδος) ή ⌘ + Option + , (κόμμα).
 6. Για να κλείσετε το πλαϊνό πλαίσιο, πατήστε Shift + Tab μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ημερολογίου, του Keep, του Tasks, καθώς και των Πρόσθετων με το Gmail.

Αποστολή μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου και συνημμένων εμπιστευτικά

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εμπιστευτικότητας για να προστατεύσετε ευαίσθητα μηνύματα και έγγραφα. 

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εμπιστευτικότητας: 

 1. Συντάξτε ένα νέο μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου ή απαντήστε σε ένα υφιστάμενο.
 2. Στο παράθυρο σύνταξης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή άλλη μορφή πλοήγησης για να βρείτε την επιλογή Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας εμπιστευτικότητας και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο Enter.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου της λειτουργίας εμπιστευτικότητας, μπορείτε να:
 • Ορίσετε ημερομηνία λήξης
 • Απαιτήσετε κωδικό πρόσβασης
 • Αποτρέψετε την προώθηση, τη λήψη, την αντιγραφή και την επικόλληση

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων και συνημμένων εμπιστευτικά.

Γνωριμία με τη διάταξη του Gmail

Κύρια ενότητα

Προβολή και ανάγνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ορόσημα γι' αυτήν την ενότητα είναι "Main" (κύρια).

Εάν προβάλλετε μια λίστα συνομιλιών, η επικεφαλίδα είναι "Συνομιλίες". Εάν προβάλλετε μια μεμονωμένη σελίδα συνομιλίας, η επικεφαλίδα είναι το θέμα.

Λίστα συνομιλιών

Όταν κάποιος απαντήσει σε ένα μήνυμα που έχετε στείλει, το μήνυμα ομαδοποιείται σε μια συνομιλία με το ίδιο θέμα. Τα θέματα των συνομιλιών εμφανίζονται σε λίστα σε έναν πίνακα. Για να διαβάσετε μια συνομιλία, αγγίξτε το θέμα.

 • Εναλλαγή κατηγοριών: Τα μηνύματά σας θα οργανωθούν επίσης σε κατηγορίες, όπως "Κοινωνικά", "Προσφορές" και "Φόρουμ". Για μετακίνηση σε άλλη κατηγορία, πατήστε Tab, έπειτα επιλέξτε μια κατηγορία.
 • Επιλογή μηνυμάτων: Πατήστε x για να επιλέξετε μια συνομιλία. Όταν επιλέξετε μια συνομιλία, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Αρχείο, Αναφορά ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή Διαγραφή.

Σελίδα συνομιλίας

 • Το τελευταίο μήνυμα και τυχόν μηνύματα που δεν έχουν αναγνωστεί θα αναπτυχθούν.
 • Για να μεταβείτε στις επόμενες και τις προηγούμενες συνομιλίες, χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου j και k.
 • Για να μεταβείτε στα επόμενα και τα προηγούμενα μηνύματα σε μια συνομιλία, χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου n και p.

Λίστα περιήγησης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Κουμπί Σύνταξη: Αποστολή νέου μηνύματος. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, πατήστε c.
 2. Φάκελοι και ετικέτες: Μεταβείτε στα Εισερχόμενά σας, Απεσταλμένα, Πρόχειρα, Απορρίμματα ή στις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει. Για να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα, επιλέξτε Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέας ετικέτας.

Αν επιλέξετε διαφορετική ενότητα "πλοήγησης", όπως Εισερχόμενα, Πρόχειρα ή άλλες ετικέτες του Gmail, τα μηνύματα στις ετικέτες αυτές θα εμφανίζονται στην ενότητα "Κύρια".

Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ των ενοτήτων "Πλοήγηση" και "Κύρια", πατήστε τα πλήκτρα δεξιά και αριστερά.

Συζήτηση

Το ορόσημο για αυτήν την ενότητα είναι "Complementary" (συμπληρωματικά). Ξεκινήστε συζητήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις.

Εάν η επικεφαλίδα σας είναι "Συζήτηση", χρησιμοποιείτε την παλαιότερη έκδοση της συζήτησης. Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με εφαρμογή ανάγνωσης οθόνης, κάνετε αναβάθμιση στα νέα Google Hangouts:

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Κάτω από την επικεφαλίδα "Συζήτηση", επιλέξτε select Επιλογές.
 3. Επιλέξτε Δοκιμάστε το νέο Hangouts.

Επιλογές λογαριασμού Google

Το ορόσημο για αυτήν την ενότητα είναι "Banner". Βρείτε συνδέσμους και μενού σχετικά με τον Λογαριασμό σας Google:

 • Εφαρμογές: Μεταβείτε σε άλλες εφαρμογές Google, όπως το Drive, το Ημερολόγιο ή οι Χάρτες.
 • Μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις: Προβάλλετε τις ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, αν κάποιος προσθέσει κάτι σε ένα κοινόχρηστο άλμπουμ του Google Photos).
 • Λογαριασμός: Αποσυνδεθείτε, προσθέστε έναν λογαριασμό, διαχειριστείτε το λογαριασμό σας ή δείτε την πολιτική απορρήτου της Google.

Αναζήτηση

Το ορόσημο για αυτήν την ενότητα είναι "Search" (αναζήτηση). Για να μεταφέρετε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε /.

Αποστολή μηνύματος

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Μπορείτε να συντάξετε ένα νέο μήνυμα με δύο τρόπους:
  • Εάν έχετε ενεργοποιήσει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, πατήστε c.
  • Στην αριστερή λίστα Πλοήγησης, μεταβείτε στην ενότητα Σύνταξη, έπειτα πατήστε Enter.
 3. Στο πεδίο "Προς", προσθέστε παραλήπτες.
 4. Προσθέστε ένα θέμα.
 5. Γράψτε το μήνυμά σας.
 6. Στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Αποστολή.

Ορθογραφικός έλεγχος

Προτού στείλετε ένα μήνυμα, κάνετε ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Αφού ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του μηνύματός σας, πατήστε Tab ωσότου ακούσετε "More options" (Περισσότερες επιλογές), έπειτα πατήστε Enter.
 2. Επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος.
 3. Για να βρείτε μια ανορθογραφία, πατήστε Ctrl ή ⌘ + '.
 4. Για να ανοίξετε τη λίστα με τις ανορθογραφίες, πατήστε Ctrl ή ⌘ + m.
 5. Επιλέξτε τη σωστή ορθογραφία.

Αναζήτηση μηνυμάτων

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Για να μεταφερθείτε στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε /.
 3. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, γράψτε αυτό που αναζητάτε.
 4. Πατήστε Enter.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τα μηνύματα που ψάχνετε, μέσα στο πλαίσιο αναζήτησης, επιλέξτε Επιλογές αναζήτησης. Αυτό ανοίγει μια σελίδα με περισσότερους τρόπους για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τους τελεστές αναζήτησης για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Εύρεση μη αναγνωσμένων μηνυμάτων

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Για να μεταφερθείτε στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε /.
 3. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, γράψτε is:unread.
 4. Πατήστε Enter.

Εύρεση μηνυμάτων από συγκεκριμένο αποστολέα

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Για να μεταφερθείτε στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε /.
 3. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, γράψτε sender: ακολουθούμενο από το όνομα του αποστολέα.
 4. Πατήστε Enter.

Εύρεση μηνυμάτων σε έναν φάκελο ή ετικέτα

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Στην ενότητα "Πλοήγηση", επιλέξτε έναν φάκελο ή μια ετικέτα, όπως Απεσταλμένα.
 3. Μεταβείτε στην "Κύρια" ενότητα για να δείτε μια λίστα των συνομιλιών που υπάρχουν σε αυτόν τον φάκελο ή την ετικέτα.

Οργάνωση μηνυμάτων με τη χρήση ετικετών

Μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας ορίζοντας ετικέτες. Οι ετικέτες λειτουργούν σαν φάκελοι, αλλά μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία ετικέτες σε ένα μήνυμα.

Δημιουργία ετικέτας

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Στην ενότητα "Πλοήγηση", επιλέξτε Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Δημιουργία νέας ετικέτας.
 4. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα ετικέτας.
 5. Επιλέξτε Δημιουργία.

Προσθέστε μια ετικέτα στα μηνύματα

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να επισημάνετε.
 3. Επιλέξτε το κουμπί Ετικέτες, έπειτα επιλέξτε μια ετικέτα.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
17
false