Χρήση του Gmail με αναγνώστη οθόνης

Το Gmail είναι μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εργαλεία και λειτουργίες που σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε με ασφάλεια ενέργειες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να συνδέεστε με άλλα άτομα, να οργανώνετε τα εισερχόμενά σας και να παρακολουθείτε τα πάντα. Το Gmail περιλαμβάνει λειτουργίες προσβασιμότητας που έχουν σχεδιαστεί για την υποβοήθηση τυφλών ατόμων ή ατόμων με χαμηλή όραση.

Χρησιμοποιήστε τις συμβουλές που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα για να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στο Gmail όταν χρησιμοποιείτε έναν αναγνώστη οθόνης σε υπολογιστή για μετατροπή κειμένου σε ομιλία, συμπεριλαμβανομένων των VoiceOver, ChromeVox, JAWS ή NVDA.

Γρήγορη έναρξη

Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το Gmail. Για την ανάγνωσή τους μπορεί να χρειαστεί κάποια ώρα. Αν θέλετε να ξεκινήσετε γρήγορα, αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να συντάξετε, να περιηγηθείτε και να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προτού ξεκινήσετε

Συμβουλές

 • Για να μετακινήσετε την εστίαση μεταξύ των συνομιλιών στα Εισερχόμενα ή με μια συγκεκριμένη ετικέτα, πατήστε το επάνω ή το κάτω βέλος ή τα πλήκτρα j ή k.
 • Για να ανοίξετε μια συνομιλία και να διαβάσετε μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο Enter ή o.
 • Για να διαβάσετε μηνύματα στην ανοιχτή συνομιλία:
  • Πατήστε το πλήκτρο n για να διαβάσετε κάθε μη αναγνωσμένο μήνυμα στη συνομιλία, ξεκινώντας με το παλαιότερο.
  • Πατήστε το πλήκτρο p για να διαβάσετε προηγούμενα μηνύματα στη συνομιλία.
  • Για ανάγνωση κατά μονάδες, όπως παράγραφο, πρόταση, λέξη ή γραμμή, χρησιμοποιήστε την εικονική λειτουργία του αναγνώστη οθόνης.
  • Πατήστε το ελληνικό ερωτηματικό για να αναπτύξετε όλα τα μηνύματα, ώστε να μπορείτε να τα διαβάσετε όλα πατώντας τα πλήκτρα n και p.
 • Για να εκτελέσετε ενέργειες, πληκτρολογήστε:
  • u: Επιστροφή στα Εισερχόμενα αφήνοντας το μήνυμα ως αναγνωσμένο.
  • a: Απάντηση σε όλους στο εστιασμένο μήνυμα.
  • r: Απάντηση στον αποστολέα του εστιασμένου μηνύματος.
  • e: Αρχειοθέτηση της συνομιλίας.
  • m: Σίγαση της συνομιλίας.
 • Για να επιλέξετε μία ή περισσότερες συνομιλίες στη λίστα συνομιλιών των Εισερχομένων, πατήστε το πλήκτρο x. Μόλις επιλέξετε τις συνομιλίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από αυτήν του πλήκτρου u.
 • Μπορεί επίσης να βρείτε χρήσιμες τις παρακάτω εντολές:
  • c: Σύνταξη νέου μηνύματος.
  • g και στη συνέχεια i: Μετάβαση στα Εισερχόμενα.
  • Shift + i: Επισήμανση ως αναγνωσμένου. Επιστροφή στα Εισερχόμενα όταν εφαρμόζεται σε ένα ανοιγμένο μήνυμα.
  • Shift + u: Επισήμανση ως μη αναγνωσμένου. Επιστροφή στα Εισερχόμενα όταν εφαρμόζεται σε ένα ανοιγμένο μήνυμα.
  • συν ή ίσον: Επισήμανση ως σημαντικού.
  • παύλα: Επισήμανση ως μη σημαντικού.
  • b: Αναβολή.
  • Shift + t: Προσθήκη στο Tasks.
  • v: Άνοιγμα του μενού Μετακίνηση σε.
  • l: Άνοιγμα ετικέτας ως.
  • y: Κατάργηση ετικέτας. Ενέργεια παρόμοια με την αρχειοθέτηση.
  • z: Αναίρεση της πιο πρόσφατης ενέργειας.

Έναρξη

Διαμόρφωση αναγνώστη οθόνης και Gmail

Προτεινόμενο πρόγραμμα περιήγησης και αναγνώστες οθόνης

Το Gmail συνιστά το Chrome και τα εξής:

 • NVDA or JAWS στα Windows
 • ChromeVox σε ChromeOS
 • VoiceOver σε MacOS

Χρήση του Gmail ως εφαρμογής ιστού

Το Gmail έχει σχεδιαστεί ως εφαρμογή ιστού με συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη γρήγορη εκτέλεση ενεργειών και την πλοήγηση στη διεπαφή.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε το Gmail ως εφαρμογή ιστού, διαμορφώστε τον αναγνώστη οθόνης σε λειτουργία εστίασης ως εξής:

 • Ο εικονικός δείκτης JAWS θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την επιλογή πατώντας JAWS + z.
 • Το NVDA θα πρέπει να είναι σε λειτουργία εστίασης. Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την επιλογή πατώντας NVDA + κενό.
 • Η λειτουργία σταθερών πλήκτρων στο ChromeVox θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την επιλογή πατώντας γρήγορα το πλήκτρο αναζήτησης δύο φορές.
 • Το QuickKeys στο VoiceOver θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την επιλογή πατώντας ταυτόχρονα το αριστερό και το δεξί βέλος.

Η αντίστροφη κατάσταση της εναλλαγής λειτουργίας αναφέρεται ως εικονική λειτουργία.

Συμβουλή: Από προεπιλογή, όταν το Gmail ανοίγει, ο αναγνώστης οθόνης του JAWS είναι πιθανό να βρίσκεται σε εικονική λειτουργία. Κάποιοι αναγνώστες οθόνης προσφέρουν την επιλογή ανοίγματος ορισμένων ιστοτόπων ή τομέων, όπως του google.com ή του mail.google.com, σε λειτουργία εστίασης. Αν θέλετε το Gmail να ανοίγει αυτόματα σε λειτουργία εστίασης, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του αναγνώστη οθόνης.

Ενεργοποίηση των συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Gmail

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για την πλοήγηση στη διεπαφή είναι διαθέσιμες μόνο στην προεπιλεγμένη κανονική προβολή, όταν είναι ενεργοποιημένη από τις Ρυθμίσεις Gmail. Αυτές οι συντομεύσεις πλοήγησης δεν είναι διαθέσιμες κατά τη σύνταξη μηνυμάτων και την απάντηση σε μηνύματα. Κατά τη σύνταξη μηνυμάτων, υπάρχει ένα άλλο σύνολο συνηθισμένων συντομεύσεων μορφοποίησης.

Μπορείτε να διαμορφώσετε το Gmail ώστε να επιτρέπει την πλοήγηση με πληκτρολόγιο όταν ο αναγνώστης οθόνης βρίσκεται σε λειτουργία εστίασης.

 1. Πατήστε το πλήκτρο ερώτησης (Shift + κάθετος) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου των συντομεύσεων πληκτρολογίου.
 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά στον σύνδεσμο Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.
 3. Αν ο σύνδεσμος ονομάζεται Ενεργοποίηση, πατήστε Enter για να ενεργοποιήσετε τις συντομεύσεις του Gmail.

Σημαντικό: Αν η συντόμευση του πλήκτρου ερώτησης δεν λειτουργεί, μεταβείτε στον σύνδεσμο βασικής προβολής κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας και ενεργοποιήστε τον για να αντιστοιχεί στην προβολή που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πλήρη λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου οποιαδήποτε στιγμή ή να πατήσετε το πλήκτρο ερωτηματικού (Shift + κάθετος) ενώ βρίσκεστε στο Gmail. Ορισμένες από τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, όπως το πλήκτρο ερωτηματικού, είναι πλήκτρα σημείων στίξης. Καθώς ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να διαπιστώσετε ότι είναι σημαντικό να ρυθμίσετε προσωρινά τον αναγνώστη οθόνης έτσι ώστε να διαβάζει τα περισσότερα σημεία στίξης.

Βασικές αρχές πλοήγησης

Πλοήγηση, ενεργοποίηση και επιλογή

Σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιούμε τους όρους πλοήγηση, ενεργοποίηση και επιλογή. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία εστίασης, η πλοήγηση πραγματοποιείται συνήθως με τα πλήκτρα Tab, Shift + Tab, τα πλήκτρα βέλους ή πολλές από τις συντομεύσεις που αναφέρονται στην πλήρη λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου.

Στην εικονική λειτουργία, η πλοήγηση εκτελείται συνήθως με τις εντολές που χρησιμοποιείτε για περιήγηση σε άλλο περιεχόμενο από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Επίσης, η ενεργοποίηση πραγματοποιείται από μια ειδική συντόμευση για τον αναγνώστη οθόνης.

Στη λειτουργία εστίασης, η πλοήγηση εκτελείται συνήθως με το Tab, τα βέλη ή άλλες συντομεύσεις που ορίζονται από την εφαρμογή. Επίσης, η ενεργοποίηση πραγματοποιείται με τα πλήκτρα Enter ή Space.

Όταν χρησιμοποιείτε το Gmail με πληκτρολόγιο, η εστίαση σε μια συνομιλία ή ένα μήνυμα αποτελεί μια ενέργεια. Η επιλογή αυτής της συνομιλίας ή του μηνύματος είναι μια ξεχωριστή ενέργεια.

Αφού εστιάσετε σε μια συνομιλία ή σε ένα μήνυμα, μπορείτε να τα επιλέξετε πατώντας το x στο πληκτρολόγιο. Πατήστε ξανά το x για να τα αποεπιλέξετε. Ο αναγνώστης οθόνης ανακοινώνει τον νέο αριθμό των επιλεγμένων στοιχείων κάθε φορά που επιλέγετε ή αποεπιλέγετε μια συνομιλία ή ένα μήνυμα.

Για μαζική επιλογή στοιχείων, πατήστε το πλήκτρο του αστερίσκου και, στη συνέχεια, ένα από τα παρακάτω πλήκτρα, για παράδειγμα αστερίσκο και:

 • a: Επιλογή όλων των συνομιλιών.
 • n: Αποεπιλογή όλων των συνομιλιών.
 • r: Επιλογή αναγνωσμένων συνομιλιών.
 • u: Επιλογή μη αναγνωσμένων συνομιλιών.
 • s: Επιλογή συνομιλιών με αστέρι.
 • t: Επιλογή συνομιλιών χωρίς αστέρι.

Ορισμένες ενέργειες συνομιλιών, όπως η αρχειοθέτηση ή η διαγραφή, είναι διαθέσιμες μόνο αφού επιλέξετε μια συνομιλία. Παρομοίως, ορισμένες ενέργειες, όπως η προώθηση ή η απάντηση, εκτελούνται μόνο σε μεμονωμένα μηνύματα και όχι σε συνομιλίες.

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Σημαντικό:

 • Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Gmail είναι διαθέσιμες σε λειτουργία εστίασης.
 • Ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου αποτελούνται από έναν συνδυασμό πλήκτρων, όπως g και i ή αστερίσκος και a. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πάτημα του δεύτερου πλήκτρου πρέπει να γίνει εντός 3 δευτερολέπτων από το πάτημα του πρώτου πλήκτρου.

Στο Gmail, αν ο αναγνώστης οθόνης βρίσκεται σε λειτουργία εστίασης και οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν λειτουργούν, εκτελέστε την εντολή ανανέωσης ή επανάληψης φόρτωσης του προγράμματος περιήγησης, που συνήθως πραγματοποιείται πατώντας Ctrl + r (⌘ + r σε Mac).

Πρόσβαση στο μενού περιβάλλοντος

Εκτός από τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες επιλογές όταν εργάζεστε με συνομιλίες ή μηνύματαν χρησιμοποιώντας το μενού περιβάλλοντος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού περιβάλλοντος στα Windows, πατήστε:

 • Το πλήκτρο Εφαρμογές, το οποίο βρίσκεται 2 πλήκτρα στα δεξιά του πλήκτρου διαστήματος στα περισσότερα πληκτρολόγια πλήρους μεγέθους, ενώ σε μικρότερα πληκτρολόγια συχνά είναι διαθέσιμο πατώντας έναν συνδυασμό πλήκτρων.
 • Shift + F10.

Σε MacOS, το VoiceOver πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για πρόσβαση στο μενού περιβάλλοντος. Όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο, πατήστε VO + Shift + M.

Σε ChromeOS, πατήστε:

 • Shift + F10, αν υπάρχουν πλήκτρα λειτουργιών.
 • Αναζήτηση + m, όταν είναι ενεργοποιημένο το ChromeVox.

Πληροφορίες για τη διεπαφή του Gmail

Η διεπαφή του Gmail αποτελείται από 4 ενότητες ή πλαίσια. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα συνήθη στοιχεία που υπάρχουν από προεπιλογή, καθώς και πληροφορίες για το πώς μπορείτε να προσδιορίσετε τις διάφορες ενότητες:

 • Επάνω κεφαλίδα, που παρουσιάζεται από τον αναγνώστη οθόνης σε ένα ορόσημο banner:
  • Κύριο μενού: Κουμπί εναλλαγής εμφάνισης/απόκρυψης για το σύνολο των συνδέσμων σε Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, Πρόχειρα κ.λπ.
  • Gmail: Σύνδεσμος για την αρχική οθόνη.
  • Πεδίο επεξεργασίας αναζήτησης: Παρουσιάζεται από τον αναγνώστη οθόνης σε ένα ορόσημο αναζήτησης που περιλαμβάνει επίσης το κουμπί Εμφάνιση επιλογών αναζήτησης.
  • Κουμπί κατάστασης: Ορίστε την κατάστασή σας ως Ενεργή, Μην ενοχλείτε, Εκτός ή δημιουργήστε τη δική σας. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για τις συνομιλίες.
  • Κουμπί υποστήριξης.
  • Κουμπί ρυθμίσεων.
  • Κουμπί εφαρμογών Google: Ανοίξτε άλλες εφαρμογές Google σε νέα καρτέλα.
  • Κουμπί λογαριασμού Google: Διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας. Συνδεθείτε και αποσυνδεθείτε από τους λογαριασμούς σας.
 • Αριστερό πλαίσιο που παρουσιάζεται από τον αναγνώστη οθόνης σε ένα ορόσημο πλοήγησης:
  • Αλληλογραφία: Παραθέτει ετικέτες και φακέλους. Αυτό το άρθρο εστιάζει κυρίως στην Αλληλογραφία.
  • Chat: Παραθέτει επαφές ή ομάδες με τις οποίες συνομιλείτε.
  • Spaces: Δημιουργήστε ή βρείτε ομαδικές συνομιλίες με την επιλογή κοινοποίησης αρχείων ή εργασιών.
  • Meet: Δημιουργία ή συμμετοχή σε σύσκεψη που ανοίγει σε νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Chat, τους Χώρους και το Meet, μεταβείτε στην ενότητα Χρήση του Chat με λειτουργίες προσβασιμότητας.

 • Κύρια περιοχή, που παρουσιάζεται από τον αναγνώστη οθόνης σε ένα κύριο ορόσημο
  • Αυτό είναι το μεγαλύτερο και το κύριο τμήμα της διεπαφής του Gmail. Εδώ εμφανίζονται οι συνομιλίες, τα μηνύματα ή το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Υπάρχει μια γραμμή εργαλείων στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο του κόμματος. Οι λειτουργίες της γραμμής εργαλείων είναι επίσης διαθέσιμες μέσω συντομεύσεων πληκτρολογίου ή του μενού περιβάλλοντος. Αυτές οι μέθοδοι συχνά λειτουργούν ταχύτερα από τη γραμμή εργαλείων. Όταν το Chat ή το Spaces είναι ενεργοποιημένα από το αριστερό πλαίσιο, εμφανίζονται εδώ αντί για την αλληλογραφία ή σε ένα αναδυόμενο παράθυρο συνομιλίας σε συντομευμένη έκδοση.
 • Δεξί πλαϊνό πλαίσιο, που εμφανίζεται από τον αναγνώστη οθόνης σε συμπληρωματικό ορόσημο στο πλαϊνό πλαίσιο
  • Ο έλεγχος αυτού του πλαισίου πραγματοποιείται από ένα κουμπί εναλλαγής με την ένδειξη Εμφάνιση πλαϊνού πλαισίου ή Απόκρυψη πλαϊνού πλαισίου. Στην εικονική λειτουργία, το κουμπί βρίσκεται στο τέλος του buffer εικονικής λειτουργίας ή προγράμματος περιήγησης του αναγνώστη οθόνης.
  • Όταν εμφανίζεται το πλαϊνό πλαίσιο, τα περιεχόμενά του βρίσκονται σε ένα συμπληρωματικό ορόσημο με την ένδειξη Πλαϊνό πλαίσιο.
  • Μετά την ανάπτυξη, αυτή η περιοχή παρέχει πρόσβαση σε άλλα προϊόντα της Google, όπως Ημερολόγιο, Keep, Tasks και Επαφές.

Εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών

Άνοιγμα του Gmail

Μεταβείτε στη διεύθυνση gmail.com. Η εστίαση κατά τη φόρτωση της σελίδας θα είναι στα Εισερχόμενα.

Περιήγηση και ανάγνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Περιήγηση στα Εισερχόμενα

Στη λειτουργία εστίασης, η πλοήγηση στα Εισερχόμενα πραγματοποιείται με τα πλήκτρα βέλους. Αν απομακρυνθείτε από τα Εισερχόμενα, πατήστε g και στη συνέχεια i για να επιστρέψετε.

Μπορείτε να περιηγηθείτε μεταξύ των συνομιλιών στα Εισερχόμενα χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

 • Πάνω βέλος ή πλήκτρο k για τις πιο πρόσφατες συνομιλίες
 • Κάτω βέλος ή πλήκτρο j για τις παλαιότερες συνομιλίες

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα Εισερχόμενα επιλέγοντας τη μορφή λίστας ή πλέγματος. Κατά την πλοήγηση χρησιμοποιώντας τη μορφή λίστας, πολλά πεδία εκφράζονται με λόγια κατά την πλοήγηση. Κατά την πλοήγηση σε μορφή πλέγματος, μόνο ένα πεδίο εκφράζεται με λόγια κάθε φορά. Για να πλοηγηθείτε σε μορφή πλέγματος, πατήστε το δεξί βέλος για να μετακινηθείτε μεταξύ των στηλών. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κάτω βέλος για να εκφραστεί με λόγια η στήλη στην οποία βρίσκεστε, για παράδειγμα, ο αποστολέας.

Εκτέλεση ενεργειών σε επιλεγμένες συνομιλίες

Για να εκτελέσετε ενέργειες σε επιλεγμένες συνομιλίες, χρησιμοποιήστε τα εξής:

Για παράδειγμα, αφού επιλέξετε μία ή περισσότερες συνομιλίες, χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου ή το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε να μετακινήσετε τις επιλεγμένες συνομιλίες στον κάδο, να τις αρχειοθετήσετε ή να εφαρμόσετε μια ετικέτα σε αυτές.

Συμβουλή: Για να αναιρέσετε την πιο πρόσφατη ενέργεια που πραγματοποιήσατε, πατήστε αμέσως το πλήκτρο z.

Ενέργειες εισερχομένων

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες σε επιλεγμένες συνομιλίες στα Εισερχόμενα:

 1. Για να πλοηγηθείτε ανάμεσα στις συνομιλίες, χρησιμοποιήστε το επάνω ή το κάτω βέλος.
 2. Για να επιλέξετε μία ή περισσότερες συνομιλίες, πατήστε το πλήκτρο x. Θα ακούσετε τον νέο αριθμό των επιλεγμένων συνομιλιών.
 3. Μενού περιβάλλοντος:
  • Για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές, χρησιμοποιήστε το επάνω ή το κάτω βέλος.
  • Για να επιλέξετε την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε, πατήστε Enter.
 4. Συντομεύσεις πληκτρολογίου:
  • Αρχειοθέτηση (e): Αποθηκεύστε τις επιλεγμένες συνομιλίες στον φάκελο αρχειοθέτησης και καταργήστε τις από τη λίστα συνομιλιών.
  • Σίγαση (m): Καταργήστε τις επιλεγμένες συνομιλίες από τα Εισερχόμενα και αρχειοθετήστε τις.
  • Αναφορά ως ανεπιθύμητου (θαυμαστικό): Επισημάνετε τις επιλεγμένες συνομιλίες ως ανεπιθύμητες.
  • Διαγραφή (αριθμητικό σύμβολο): Μετακινήστε τις επιλεγμένες συνομιλίες στον κάδο.
  • Επισήμανση ως αναγνωσμένου (Shift + i).
  • Επισήμανση ως μη αναγνωσμένου (Shift + u).
  • Επισήμανση ως σημαντικού (συν ή ίσον).
  • Επισήμανση ως μη σημαντικού (παύλα).
  • Μετακίνηση σε (v): Μετακινήστε τις επιλεγμένες συνομιλίες σε άλλο φάκελο.
  • Ετικέτες (l): Επισυνάψτε προεπιλεγμένες ή προσαρμοσμένες ετικέτες σε επιλεγμένες συνομιλίες.
  • Κατάργηση ετικέτας (y): Καταργήστε προεπιλεγμένες ή προσαρμοσμένες ετικέτες από επιλεγμένες συνομιλίες.
  • Αναβολή (b): Καθυστερήστε τυχόν ειδοποιήσεις για τις επιλεγμένες συνομιλίες.
  • Προσθήκη στο Tasks (Shift + t): Δημιουργεί μια νέα εργασία από τη συνομιλία στην ενότητα Οι εργασίες μου.
Ενέργειες μηνυμάτων

Οι διαθέσιμες ενέργειες κατά το άνοιγμα μιας συνομιλίας περιλαμβάνουν τις εξής:

 • Εναλλαγή αστεριών και επιλογών για αστέρια που έχετε ενεργοποιήσει από τις Ρυθμίσεις
 • Συνδυάστε το πλήκτρο Shift με ένα από τα παρακάτω πλήκτρα για να εργαστείτε σε μια νέα καρτέλα, για παράδειγμα, πατήστε Shift + r:
  • Απάντηση (r)
  • Απάντηση σε όλους (a)
  • Προώθηση (f)
 • Διαγραφή (αριθμητικό σύμβολο)
 • Αναφορά ως ανεπιθύμητου (θαυμαστικό)
 • Κατάργηση ετικέτας (y)
 • Μετακίνηση σε ετικέτα (v)
 • Επισήμανση ως μη αναγνωσμένων από εδώ (σύμβολο υπογράμμισης)
 • Ανάπτυξη ολόκληρης της συνομιλίας (ελληνικό ερωτηματικό)
 • Σύμπτυξη ολόκληρης της συνομιλίας (άνω και κάτω τελεία)

Ανάγνωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Από προεπιλογή, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρουσιάζονται ως συνομιλίες με όλες τις απαντήσεις στο ίδιο θέμα σε ένα νήμα. Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά τη συνομιλία, η εστίαση βρίσκεται στο θέμα. Για να μεταβείτε στο παλαιότερο μη αναγνωσμένο μήνυμα της συνομιλίας, πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου n. Για εστίαση και ακρόαση κάθε μη αναγνωσμένου μηνύματος μέχρι την ανάγνωση του τελευταίου μηνύματος, πατήστε ξανά το πλήκτρο n.

Κάθε μήνυμα στη συνομιλία περιλαμβάνει επίσης ορισμένα συνήθη στοιχεία ελέγχου για Προσθήκη αστεριού, Απάντηση, άνοιγμα του μενού Περισσότερα και Εμφάνιση λεπτομερειών. Για να ανοίξετε μια ενότητα με καρτέλα που περιλαμβάνει όλες τις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μήνυμα στη συνομιλία, μεταβείτε στην επιλογή Εμφάνιση λεπτομερειών και πατήστε το πλήκτρο Enter. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να δείτε τα πλήρη στοιχεία ενός παραλήπτη με συνηθισμένο όνομα.

Για να διαβάσετε προηγούμενα μηνύματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου p. Όταν μια συνομιλία έχει μόνο ένα μήνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση n για πλοήγηση μία φορά, ενώ τα πλήκτρα p και n δεν εκτελούν καμία περαιτέρω ενέργεια.

Όταν μια συνομιλία περιλαμβάνει μηνύματα που έχουν διαβαστεί προηγουμένως, αυτά τα μηνύματα συμπτύσσονται και μερικά μπορεί να εμφανίζονται μόνο ως σύντομα αποσπάσματα. Για να αναπτύξετε όλα τα μηνύματα, χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου ελληνικό ερωτηματικό. Στη συνέχεια, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου p και n επιτρέπουν την πλοήγηση σε προηγούμενα και επόμενα μηνύματα της συνομιλίας με χρονολογική σειρά. Μπορείτε επίσης να συμπτύξετε όλα τα μηνύματα εκτός από το τελευταίο επιλέγοντας τη συντόμευση πληκτρολογίου άνω και κάτω τελεία.

Αν θέλετε να διαβάσετε πιο αναλυτικά τα μακροσκελή μηνύματα, κάντε εναλλαγή στην εικονική λειτουργία του αναγνώστη οθόνης, για να διαβάσετε κάθε γραμμή του μηνύματος προχωρώντας με το κάτω βέλος. Ξεκινήστε από το θέμα και συνεχίστε στην κεφαλίδα που περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον αποστολέα, καθώς και μερικές άλλες γρήγορες επιλογές, προτού καταλήξετε στο σώμα του μηνύματος. Μετά το τελευταίο μήνυμα, έχετε στη διάθεσή σας κουμπιά για απάντηση ή προώθηση της συνομιλίας.

Όταν το μήνυμα περιλαμβάνει πολλές απαντήσεις, αυτές που έχετε διαβάσει ήδη συμπτύσσονται, για να διευκολύνεται η ανάγνωση τυχόν νέων μηνυμάτων. Για να παραβλέψετε εύκολα τα συμπτυγμένα και ήδη αναγνωσμένα μηνύματα στο νήμα, χρησιμοποιήστε την πλοήγηση κεφαλίδων του αναγνώστη οθόνης, που σας επιτρέπει να μεταφερθείτε απευθείας στο άτομο που έστειλε τη νέα απάντηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα ανά γραμμή ή να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες πλοήγησης εμπλουτισμένου περιεχομένου, όπως συνδέσμους, κεφαλίδες και πίνακες. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα νέα μηνύματα για το ίδιο θέμα, αναπτύσσονται όλα σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής τους. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε καθένα από αυτά με την πλοήγηση μεταξύ των κεφαλίδων.

Αν αυτό σας φαίνεται περίπλοκο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Προβολή συνομιλίας από τις Ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, τα Εισερχόμενά σας θα εμφανίζονται ως μεμονωμένα μηνύματα από τον κάθε αποστολέα. Αυτό διευκολύνει την ανάγνωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ωστόσο θα είναι πιο δύσκολο να παρακολουθείτε συνομιλίες που περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα μηνύματα.

Αναζήτηση μηνυμάτων

 • Πατήστε το πλήκτρο της καθέτου για να μεταβείτε στο πεδίο αναζήτησης.
 • Κατά την αναζήτηση, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Εισαγάγετε κριτήρια αναζήτησης και πατήστε Enter.
  • Χρησιμοποιήστε τελεστές αναζήτησης για να βελτιστοποιήσετε τα αποτελέσματά σας. Για να χρησιμοποιήσετε έναν τελεστή αναζήτησης, θα πρέπει να τον εισαγάγετε πριν από τον όρο αναζήτησης. Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα:
   • "is:" Για να αναζητήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν περιγραφικό όρο που αφορά την κατάστασή τους, όπως: αναγνωσμένο, μη αναγνωσμένο, με αστέρι, επισημασμένο ή σημαντικό. Για παράδειγμα: "is:unread"
   • "from:" ή "to:" Για να αναζητήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από ή έχουν σταλεί σε μια συγκεκριμένη επαφή. Για παράδειγμα: "from:david"
  • Μπορείτε να συνδυάσετε τελεστές, για να φιλτράρετε περαιτέρω τα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να δείτε μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων τελεστών αναζήτησης, μεταβείτε στην ενότητα Τελεστές αναζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιείτε με το Gmail.
 • Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στην κύρια περιοχή και μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτά ή να τα χρησιμοποιήσετε όπως άλλες λίστες συνομιλιών, για παράδειγμα τα Εισερχόμενα.

Χρήση των επιλογών σύνθετης αναζήτησης

 1. Πατήστε το πλήκτρο της καθέτου για να μεταβείτε στο πεδίο αναζήτησης.
 2. Μεταβείτε στο κουμπί Εμφάνιση επιλογών αναζήτησης πατώντας το πλήκτρο Tab. Για να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για τα κριτήρια αναζήτησης, πατήστε Enter.
 3. Αυτό το παράθυρο διαλόγου περιλαμβάνει τα εξής πεδία: Από, Προς, Θέμα, Περιέχει τις λέξεις, Δεν περιέχει, Μέγεθος, Ημερομηνία εντός (εισαγόμενο εύρος), Αναζήτηση (καθορισμένοι φάκελοι). Υπάρχει επίσης το πλαίσιο ελέγχου Έχει συνημμένο.
 4. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να ενημερώσετε την αλληλογραφία σας, ώστε να εμφανίζονται μόνο τα αντίστοιχα μηνύματα, πατήστε Enter.
 5. Για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα, χρησιμοποιήστε το κουμπί πίσω του προγράμματος περιήγησης ή τη συντόμευση πληκτρολογίου g και i.

Δημιουργία φίλτρου

Για να εκτελέσετε μια σύνθετη αναζήτηση, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, αλλά αντί να πατήσετε το πλήκτρο Enter, πατήστε το πλήκτρο Tab και ενεργοποιήστε το κουμπί δημιουργίας φίλτρου. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου επιλογών φίλτρου με μια λίστα ελέγχου των επιλογών για τις ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν "Όταν ένα μήνυμα έχει ακριβή αντιστοίχιση με τα κριτήρια αναζήτησής σας".

Μπορείτε να επιλέξετε τις ενέργειες από τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου πατώντας το πλήκτρο διαστήματος:

 • Παράβλεψη Εισερχομένων (Αρχειοθέτηση).
 • Επισήμανση ως αναγνωσμένο.
 • Σήμανση με αστέρι.
 • Εφαρμογή ετικέτας. Επιλέξτε ετικέτα από το αναπτυσσόμενο μενού.
 • Προώθηση. Για να ορίσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να υπάρχουν μία ή περισσότερες διευθύνσεις προώθησης στις ρυθμίσεις.
 • Διαγραφή.
 • Να μην αποστέλλεται ποτέ στα ανεπιθύμητα μηνύματα.
 • Αποστολή προτύπου.
 • Επισήμανση πάντα ως σημαντικό.
 • Να μην επισημαίνεται ποτέ ως σημαντικό.
 • Κατηγοριοποίηση ως. Πρέπει να επιλέξετε μια κατηγορία από το αναπτυσσόμενο μενού.
 • Εφαρμογή του φίλτρου στις συνομιλίες που αντιστοιχούν στα κριτήρια επίσης.

Πλοηγηθείτε και ενεργοποιήστε το κουμπί δημιουργίας φίλτρου.

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ένα φίλτρο σε επιλεγμένες ή ανοιχτές συνομιλίες. Όταν επιλέγετε μια συνομιλία από τα Εισερχόμενα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης κόμμα για να πλοηγηθείτε στη γραμμή εργαλείων, προκειμένου να μεταβείτε στο κουμπί Περισσότερα και να το ενεργοποιήσετε. Για να μεταβείτε στο στοιχείο μενού Φιλτράρισμα παρόμοιων μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω βέλους. Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, πατήστε Enter. Με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου επιλογών φίλτρου, με το πεδίο των κριτηρίων αναζήτησης ήδη συμπληρωμένο.

Χρήση ετικετών για την οργάνωση της αλληλογραφίας

Στο Gmail, οι ετικέτες χρησιμοποιούνται για την οργάνωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν εφαρμόσετε μια ετικέτα σε ένα μήνυμα, αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα την αντιγραφή του μηνύματος ειδικά για την ετικέτα. Μπορούν να εφαρμοστούν πολλές ετικέτες στο αντίγραφο ενός μηνύματος. Αν διαγράψετε το μήνυμα, καταργείται από κάθε μία από τις συσχετισμένες ετικέτες του. Αν καταργήσετε μια ετικέτα από ένα μήνυμα, το μήνυμα δεν διαγράφεται. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μήνυμα δεν θα εμφανίζεται μαζί με τα υπόλοιπα μηνύματα με αυτήν την ετικέτα. Όταν μετακινείτε ένα μήνυμα σε μια ετικέτα, η ετικέτα προστίθεται ενώ άλλες ετικέτες, όπως τα Εισερχόμενα, καταργούνται.

Για μια πλήρη επεξήγηση του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η χρήση ετικετών, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ετικετών για οργάνωση του Gmail.

Εξερεύνηση ετικετών

Για να μεταβείτε σε μια λίστα με όλα τα μηνύματα που έχουν μια συγκεκριμένη ετικέτα, χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου g και l. Θα πρέπει να ακούτε τις πληροφορίες για τη λίστα, οι οποίες θα αλλάζουν, καθώς πληκτρολογείτε ένα όνομα ετικέτας. Προχωρήστε στη λίστα με το κάτω βέλος ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε μέχρι να ακούσετε την ετικέτα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα πατώντας τα πλήκτρα συντόμευσης g και i ή να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση επιστροφής του προγράμματος περιήγησης.

Μεταβείτε στη λίστα των ετικετών πατώντας το αριστερό βέλος από τις συνομιλίες. Η εστίαση θα βρίσκεται στην ετικέτα των εμφανιζόμενων συνομιλιών. Αν το κουμπί Κύριο μενού έχει συμπτυχθεί, πατήστε το αριστερό βέλος από τις συνομιλίες για να εστιάσετε στον σύνδεσμο πλοήγησης στην Αλληλογραφία, όπου μπορείτε να πατήσετε το δεξί βέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ετικέτες.

Η λίστα των ετικετών λειτουργεί ουσιαστικά όπως μια δενδρική δομή, όπου το αριστερό και το δεξί βέλος συμπτύσσουν ή αναπτύσσουν ετικέτες που περιλαμβάνουν θυγατρικά στοιχεία, ενώ το πάνω και το κάτω βέλος μετακινούνται σε ετικέτες που είναι σύνδεσμοι. Μόλις βρείτε μια ετικέτα που θέλετε να προβάλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter, για να μεταβείτε στη λίστα των συνομιλιών με τη συγκεκριμένη ετικέτα.

Το Gmail διαθέτει τους παρακάτω τύπους ετικετών:

Ετικέτες συστήματος

Οι ετικέτες συστήματος συσχετίζονται με ενέργειες που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα και μπορείτε να εφαρμόσετε σε ένα μήνυμα. Αυτές περιλαμβάνουν τις εξής:

 • Εισερχόμενα
 • Με αστέρι
 • Σε αναβολή
 • Σημαντικά
 • Απεσταλμένα
 • Πρόχειρα

Μπορείτε να εμφανίσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με καθεμία από αυτές τις ετικέτες συστήματος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα συντόμευσης g και l, και στη συνέχεια πατώντας το κάτω βέλος στην ετικέτα συστήματος που σας ενδιαφέρει. Για να βρείτε άμεσες συντομεύσεις για τις ετικέτες συστήματος που χρησιμοποιείτε συχνά, ανατρέξτε στη λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου.

Κατηγορίες

Η Google εφαρμόζει αυτόματα Κατηγορίες στα εισερχόμενα μηνύματα, για να σας βοηθήσει στην οργάνωση των Εισερχομένων σας. Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τα εξής: Κοινωνικά, Ενημερώσεις, Φόρουμ και Προσφορές. Οι κατηγορίες παρουσιάζονται ως καρτέλες πάνω από τα Εισερχόμενα. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των κατηγοριών που έχουν ενεργοποιηθεί για τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο περισπωμένης.

Για να επιλέξετε την εμφάνιση συγκεκριμένων Κατηγοριών, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Gmail και επιλέξτε τις κατηγορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην καρτέλα Εισερχόμενα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Ετικέτες

Για να εμφανίσετε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια συγκεκριμένη ετικέτα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα συντόμευσης g και l, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα τμήμα της ετικέτας. Πατήστε το κάτω βέλος στην ετικέτα που σας ενδιαφέρει. Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες ετικέτες.

Εφαρμογή και δημιουργία ετικετών

 1. Αφού επιλέξετε μία ή περισσότερες συνομιλίες ή ενώ διαβάζετε κάποιο μήνυμα, χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου l για να εφαρμόσετε μια ετικέτα. Ο αναγνώστης οθόνης αναφέρει το εξής: Μενού "Σήμανση με ετικέτα" ανοιχτό.
 2. Χρησιμοποιήστε το πάνω ή το κάτω βέλος για να επιλέξετε μια υπάρχουσα ετικέτα και πατήστε το πλήκτρο Enter για να την εφαρμόσετε.
 3. Εισαγάγετε ένα όνομα ετικέτας. Αν υπάρχουν άλλες ετικέτες με τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε, επισημαίνεται η πρώτη αντίστοιχη ετικέτα, την οποία μπορείτε να εφαρμόσετε πατώντας το πλήκτρο Enter. Για να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα, πληκτρολογήστε το όνομα της νέας ετικέτας και πατήστε Enter.
 4. Θα μεταφερθείτε στο παράθυρο διαλόγου για να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα με το όνομα που έχετε πληκτρολογήσει. Αυτό το παράθυρο διαλόγου προσφέρει ένα πλαίσιο ελέγχου για την ενσωμάτωση της ετικέτας που δημιουργήθηκε μέσα σε μια υπάρχουσα ετικέτα, καθώς και ένα αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε την ετικέτα κάτω από την οποία θα ενσωματωθεί η ετικέτα που δημιουργήθηκε. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
 5. Μόλις εφαρμοστεί μια ετικέτα, η εστίαση επιστρέφει στο κουμπί ετικετών στη διεπαφή του Gmail. Πατήστε Enter για εφαρμογή, κατάργηση ή δημιουργία άλλης ετικέτας.
 6. Για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα συντόμευσης g και i.

Κατάργηση ετικετών

Στο μενού "ετικέτα ως", οι ετικέτες παρουσιάζονται ως επιλεγμένες ή μη επιλεγμένες. Οι ετικέτες που είναι επιλεγμένες μπορούν να εφαρμόζονται στις συνομιλίες που θέλετε. Για εναλλαγή της κατάστασης μιας ετικέτας μεταξύ επιλεγμένης και μη επιλεγμένης, πατήστε Enter. Αφού επιλέξετε ή καταργήσετε την επιλογή οποιασδήποτε ετικέτας, η εστίαση επιστρέφει στο κουμπί ετικετών στη διεπαφή του Gmail. Για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα συντόμευσης g και i.

Όταν πλοηγείστε σε μηνύματα που έχουν μια συγκεκριμένη ετικέτα, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες ετικέτες και να τις καταργήστε πατώντας το πλήκτρο συντόμευσης y.

Όλα τα μηνύματα

Όταν ένα μήνυμα ή μια συνομιλία φέρει λανθασμένη ετικέτα ή έχει αρχειοθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σχετική αναζήτηση ελέγχοντας την ενότητα Όλα τα μηνύματα, πατώντας το πλήκτρο g και έπειτα μια συντόμευση. Από προεπιλογή, στο παράθυρο διαλόγου σύνθετης αναζήτησης γίνεται αναζήτηση σε όλα τα μηνύματα για την εύρεση μηνυμάτων με λανθασμένες ετικέτες.

Σύνταξη μηνυμάτων και απάντηση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να συντάξετε ένα νέο μήνυμα ή μια απάντηση:

 • Σύνταξη νέου μηνύματος (c), σε νέα καρτέλα (d).
 • Απάντηση στον αποστολέα (r), σε νέα καρτέλα (Shift + r).
 • Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες ενός μηνύματος (a), σε νέα καρτέλα (Shift + a).

Μόλις ξεκινήσει η σύνταξη ή η απάντηση, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Tab για μετάβαση στα διαθέσιμα πεδία, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Προς, Θέμα και Σώμα μηνύματος.
 • Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα πεδία Κοιν. (Ctrl + Shift + c) και Κρυφή κοιν. (Ctrl + Shift + b).

Όταν βρίσκεστε στο πεδίο Προς, Κοιν. ή Κρυφή κοιν., εισαγάγετε ένα όνομα ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι να ανακοινωθεί η αντιστοίχιση ή πατήστε το κάτω βέλος στη λίστα προτάσεων και έπειτα πατήστε Enter για να κάνετε μια επιλογή. Για να επιβεβαιώσετε ότι βρήκατε τη σωστή αντιστοίχιση για ονόματα με πολλές αντιστοιχίσεις, πατήστε το αριστερό βέλος για να δείτε την επαφή. Στη συνέχεια, για να ανοίξετε την κάρτα επαφής, πατήστε Alt + δεξί βέλος. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η εστίαση στο μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε την εικονική λειτουργία του αναγνώστη οθόνης για να το ελέγξετε. Μετά τον έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο Escape και, αν θέλετε να καταργήσετε τον συγκεκριμένο παραλήπτη, πατήστε Διαγραφή.

Οι πρόσθετες ενέργειες για μια επαφή παρουσιάζονται στο μενού περιβάλλοντος. Για να βρείτε περισσότερες συντομεύσεις για τη σύνταξη μηνυμάτων ανατρέξτε στη λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα, τα στοιχεία Παραλήπτες και Θέμα συμπληρώνονται με βάση τα προηγούμενα μηνύματα της συνομιλίας. Αν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, μπορείτε να εισαγάγετε τον χαρακτήρα συν ακολουθούμενο από ένα όνομα επαφής ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σώμα του μηνύματος. Με αυτήν την ενέργεια προστίθεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο μήνυμα και στη λίστα παραληπτών. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το σύμβολο συν ακολουθούμενο από ένα όνομα επαφής ή μια διεύθυνση για να επισημάνετε το μήνυμα ως Σημαντικό για το συγκεκριμένο άτομο.

Κατά τη σύνταξη του μηνύματος, το Gmail αποθηκεύει αυτόματα ένα πρόχειρο μήνυμα κάθε φορά που σταματάτε για 3 δευτερόλεπτα. Έτσι, το πρόχειρο θα αποθηκευτεί αν κλείσετε το παράθυρο διαλόγου με το Escape ή αν κλείσετε την καρτέλα του προγράμματος περιήγησης με τα πλήκτρα Ctrl + w (⌘ + w σε Mac). Για να απορρίψετε και να κλείσετε το πρόχειρο, πατήστε Ctrl + Shift + d (⌘ + Shift + d σε Mac). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πρόχειρα, πατήστε g και στη συνέχεια d.

Για να στείλετε το μήνυμά σας και να κλείσετε το πρόχειρο, πατήστε Ctrl + Enter (⌘ + Enter σε Mac). Για να στείλετε το μήνυμά σας αργότερα, πατήστε Tab στο κουμπί μενού Περισσότερες επιλογές αποστολής, πατήστε Enter και έπειτα το κάτω βέλος στην επιλογή Προγραμματισμός αποστολής. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια προκαθορισμένη ώρα ή καθορίστε την προτίμησή σας και πατήστε Enter.

Μορφοποίηση μηνυμάτων

Η μορφοποίηση του κειμένου στο Gmail είναι παρόμοια με εκείνη σε άλλα εργαλεία επεξεργασίας που χρησιμοποιείτε. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο καθώς γράφετε, πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τη μορφοποίηση του υπάρχοντος κειμένου, επιλέξτε το κείμενο και πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου.

Συνήθεις συντομεύσεις μορφοποίησης

 • Αναίρεση (Ctrl + z) ή (⌘ + z).
 • Επανάληψη (Ctrl + y) ή (⌘ + y).
 • Έντονα (Ctrl + b) ή (⌘ + b).
 • Πλάγια (Ctrl + i) ή (⌘ + i).
 • Υπογράμμιση (Ctrl + u) ή (⌘ + u).
 • Αριθμημένη λίστα (Ctrl + Shift + 7) ή (⌘ + Shift + 7).
 • Λίστα με κουκκίδες (Ctrl + Shift + 8) ή (⌘ + Shift + 8).
 • Διαθέσιμες επιλογές γραμματοσειρών από το αναπτυσσόμενο μενού:
  • Προηγούμενη γραμματοσειρά (Ctrl + Shift + 5) ή (⌘ + Shift + 5).
  • Επόμενη γραμματοσειρά (Ctrl + Shift + 6) ή (⌘ + Shift + 6).
 • Μέγεθος γραμματοσειράς:
  • Μικρότερο (Ctrl + Shift + παύλα) ή (⌘ + Shift + παύλα).
  • Μεγαλύτερο (Ctrl + Shift + συν) ή (⌘ + Shift + συν).
 • Μείωση εσοχής (Ctrl + αριστερή αγκύλη) ή (⌘ + αριστερή αγκύλη).
 • Αύξηση εσοχής (Ctrl + δεξιά αγκύλη) ή (⌘ + δεξιά αγκύλη).
 • Εισαγωγή συνδέσμου (Ctrl + k) ή (⌘ + k).
  • Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία συνδέσμου, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία εισαγωγής κειμένου για την εισαγωγή του κειμένου εμφάνισης και της διεύθυνσης του συνδέσμου. Περιέχει επίσης κουμπιά επιλογής για να καθορίσετε αν ο σύνδεσμος θα οδηγεί σε ένα URL ή σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν αλλάξετε την επιλογή αυτών των κουμπιών επιλογής, η εστίαση μεταφέρεται αυτόματα στην εισαγωγή κειμένου, για να εισαγάγετε τη διεύθυνση.
 • Για να καταργήσετε όλη τη μορφοποίηση από το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε Ctrl + ανάστροφη κάθετο ή ⌘ + ανάστροφη κάθετο.

Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής

Κατά την εισαγωγή κειμένου

Το Gmail διορθώνει αυτόματα τα λάθη καθώς πληκτρολογείτε το κείμενο και επισημαίνει τα λάθη που δεν διόρθωσε. Ο αναγνώστης οθόνης σάς ειδοποιεί όταν το Gmail διορθώνει ένα λάθος καθώς για τα λάθη κατά τον έλεγχο του κειμένου που έχετε εισαγάγει. Αφού εστιάσετε στο κείμενο που περιέχει λάθος, πατήστε το πλήκτρο Tab για άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου με εστίαση στην προτεινόμενη διόρθωση. Για να αποδεχτείτε την πρόταση, πατήστε Enter. Διαφορετικά, πατήστε Tab για να δείτε περισσότερες επιλογές. Η εστίαση επιστρέφει στο σημείο επεξεργασίας του κειμένου.

Επόμενη συντόμευση ορθογραφικού λάθους

Κατά τον έλεγχο του κειμένου:

 • Για να μεταφέρετε την εστίαση στο επόμενο λάθος, πατήστε Ctrl + μονό εισαγωγικό.
 • Για να μεταφέρετε την εστίαση στο προηγούμενο λάθος, πατήστε Ctrl + ελληνικό ερωτηματικό.

Μπορείτε να ακούσετε το ορθογραφικό ή γραμματικό λάθος. Αν θέλετε να ελέγξετε την πρόταση, πατήστε το πλήκτρο Tab για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου με εστίαση στην προτεινόμενη διόρθωση.

Χρήση της Έξυπνης σύνταξης

Το Gmail μπορεί να σας βοηθήσει να συντάξετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πιο γρήγορα. Η λειτουργία Έξυπνης σύνταξης παρέχεται με την υποστήριξη μηχανικής εκμάθησης και προσφέρει προτάσεις καθώς εισαγάγετε το κείμενο.

Η λειτουργία Έξυπνη σύνταξη είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις, μπορείτε:

 • Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Προτάσεις γραφής
 • Να ρυθμίσετε το Gmail ώστε να εξατομικεύει τις προτάσεις με βάση το στιλ γραφής σας, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας την επιλογή Εξατομίκευση

Όταν είναι διαθέσιμη μια πρόταση, ο αναγνώστης οθόνης την ανακοινώνει μετά από ένα δευτερόλεπτο αδράνειας. Για να αποδεχτείτε και να εισαγάγετε την πρόταση, πατήστε Tab.

Επισύναψη αρχείου σε μήνυμα

Από τον υπολογιστή σας

 1. Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα ή μια απάντηση, πλοηγηθείτε και ενεργοποιήστε το κουμπί Επισύναψη αρχείων για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.
 2. Για να ανεβάσετε το συνημμένο αρχείο στο μήνυμά σας, εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο από το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα και ενεργοποιήστε το κουμπί Άνοιγμα.

Τα συνημμένα αρχεία βρίσκονται στο τέλος του μηνύματος. Για να καταργήσετε ένα συνημμένο αρχείο από ένα πρόχειρο μηνύματος, τοποθετήστε την εστίαση στο σώμα μηνύματος και πλοηγηθείτε στο αρχείο που σκοπεύετε να καταργήσετε. Όταν η εστίαση βρίσκεται στο σωστό αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Από το πρόχειρο

Αν αντιγράψατε στο πρόχειρο ένα αρχείο με τα πλήκτρα Ctrl + c (⌘ + c σε Mac) είτε από τον υπολογιστή σας είτε από το Google Drive, μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο με επικόλληση από το πρόχειρο πατώντας Ctrl + v (⌘ + v σε Mac). Από προεπιλογή, αν το αντιγραμμένο αρχείο είναι εικόνα, αντιγράφεται στο σώμα του κειμένου. Για να επισυνάψετε το αρχείο, ενεργοποιήστε το κουμπί Επισύναψη αρχείων πριν προχωρήσετε στην επικόλληση από το πρόχειρο.

Αν τα συνημμένα αρχεία είναι μεγαλύτερα από το όριο του λογαριασμού σας, το Gmail προσθέτει αυτόματα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναν σύνδεσμο για το Google Drive, αντί να τα συμπεριλάβει ως συνημμένα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις κοινοποίησης συνημμένων στο Google Drive.

Από το Google Drive

 1. Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα ή μια απάντηση, πλοηγηθείτε και ενεργοποιήστε το κουμπί Εισαγωγή αρχείων με χρήση του Drive για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείων μέσω Google Drive.
 2. Η αρχική εστίαση είναι σε αρχεία ή φακέλους μέσα σε πλέγμα στην ενότητα Το Drive μου. Πλοηγηθείτε στα αρχεία και στους φακέλους που αναφέρονται με τα πλήκτρα βέλους. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία και κάντε εισαγωγή πατώντας Enter για την κοινοποίησή τους με έναν σύνδεσμο.
 3. Τα Έγγραφα Google, τα Υπολογιστικά φύλλα και οι Παρουσιάσεις μπορούν να κοινοποιούνται μόνο με σύνδεσμο.
 4. Οι άλλοι τύποι αρχείων είναι διαθέσιμοι για κοινοποίηση και ως συνημμένα. Αφού επιλέξετε το αρχείο, πατήστε Tab στο κουμπί εναλλαγής Συνημμένο και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Στη συνέχεια, πατήστε Shift + Tab στο κουμπί Εισαγωγή και στη συνέχεια πατήστε Enter.
 5. Για να επιλέξετε ένα αρχείο από μια διαφορετική τοποθεσία στο Google Drive, πατήστε το Tab για να μεταβείτε στην καρτέλα Το Drive μου. Στη συνέχεια, πατήστε το δεξί βέλος και Enter για να μετακινήσετε την εστίαση στα αρχεία ή στους φακέλους στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Τα αρχεία που εισάγονται ως σύνδεσμος από το Drive τοποθετούνται στο σημείο εστίασης στο σώμα του μηνύματος, πριν από την ενεργοποίηση του κουμπιού Εισαγωγή αρχείων με χρήση του Drive και μπορείτε να τα διαγράψετε από το μήνυμα με το πλήκτρο Backspace.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνα

 1. Μόλις προσθέσετε μια ενσωματωμένη εικόνα στο μήνυμά σας, επιλέξτε τον χώρο που θα καταλαμβάνει η εικόνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Shift + βέλος.
 2. Πατήστε το Tab για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους διαφορετικούς συνδέσμους μεγεθών. Σημαντικό: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Βέλτιστη προσαρμογή.
 3. Πατήστε Enter στον σύνδεσμο Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου.
 4. Πληκτρολογήστε το εναλλακτικό κείμενο.
 5. Για να αποδεχτείτε το κείμενο και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε Enter.
 6. Για να μετακινήσετε τον δείκτη ξανά στο σώμα μηνύματος, πατήστε Tab.

Κατάργηση συνημμένου αρχείου

Τα συνημμένα αρχεία εμφανίζονται στο τέλος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε συντάξει, κάτω από την υπογραφή σας. Για να εστιάσετε στα συνημμένα αρχεία, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στο τέλος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε συντάξει. Για να καταργήσετε το συνημμένο αρχείο, πατήστε Διαγραφή.

Αποστολή ως εμπιστευτικό

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εμπιστευτικότητας για να στείλετε ένα μήνυμα στο Gmail, ο παραλήπτης θα πρέπει να εισαγάγει έναν κωδικό για να διαβάσει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Αφού στείλετε το μήνυμα, ο παραλήπτης λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του ενημερώνει ότι έχει λάβει ένα εμπιστευτικό μήνυμα. Για να μπορέσει να διαβάσει το εμπιστευτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά του με έναν κωδικό που στάλθηκε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο λογαριασμό είτε με SMS σε έναν αριθμό που επιλέξατε.

 1. Για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου της λειτουργίας εμπιστευτικότητας, πατήστε το πλήκτρο Tab στο κουμπί Εναλλαγή λειτουργίας εμπιστευτικότητας και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 2. Καθορίστε την περίοδο λήξης του μηνύματός σας από τις επιλογές του αναπτυσσόμενου μενού.
 3. Επιλέξτε τις απαιτήσεις κωδικού πρόσβασης από τα κουμπιά επιλογής Χωρίς κωδικό πρόσβασης SMS ή Κωδικός πρόσβασης SMS.
 4. Μεταβείτε στο κουμπί Αποθήκευση και επιλέξτε το.

Δημιουργία υπογραφής

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Gmail.
 2. Από την καρτέλα Γενικά, μεταβείτε στην ενότητα υπογραφής.
 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Όνομα νέας υπογραφής, μεταβείτε στο κουμπί Δημιουργία νέας υπογραφής και ενεργοποιήστε το.
 4. Εισαγάγετε το όνομα της υπογραφής και πατήστε Enter στο κουμπί Δημιουργία.
 5. Συντάξτε την υπογραφή σας στο πεδίο επεξεργασίας που βρίσκεται στην εστίαση.
 6. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο σύνθετο πλαίσιο ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ και επιλέξτε το όνομα της υπογραφής ή Χωρίς υπογραφή.
 7. Μεταβείτε στο σύνθετο πλαίσιο ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ και επιλέξτε το όνομα της υπογραφής ή Χωρίς υπογραφή.
 8. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών από τις Γενικές ρυθμίσεις και πατήστε Enter.

Εισαγωγή ή αλλαγή υπογραφής

Μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο τέλος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε συντάξει και επιλέξτε το κουμπί Εισαγωγή υπογραφής. Με αυτήν την ενέργεια θα ανοίξει ένα μενού που περιλαμβάνει τις υπογραφές με όνομα και την επιλογή Χωρίς υπογραφή. Πατήστε Enter για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή επιλογή. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε μια υπογραφή, ακόμη και αν δεν επιλέξετε την αυτόματη προσθήκη υπογραφής.

Χρήση των ρυθμίσεων του Gmail

 1. Για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις Gmail, μεταβείτε στο κουμπί Ρυθμίσεις, κοντά στο επάνω μέρος της διεπαφής. Στη συνέχεια, πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου κάθετος για να μεταβείτε στην Αναζήτηση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab 5 φορές για να μεταφερθείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Enter για να ανοίξετε το πλαίσιο Γρήγορες ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε το κουμπί Εμφάνιση όλων των ρυθμίσεων και ενεργοποιήστε το για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις με καρτέλες στην τρέχουσα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης.

Συμβουλή: Αν και μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις στη λειτουργία εστίασης, ενδέχεται να βρείτε περισσότερες επεξηγήσεις και να πλοηγείστε πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας την εικονική λειτουργία.

Η αρχική εστίαση είναι στην καρτέλα ρυθμίσεων Γενικά, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που αλλάζουν συχνότερα. Ακολουθούν πρόσθετες καρτέλες που μπορείτε να ενεργοποιήσετε. Οι ρυθμίσεις της ενεργοποιημένης καρτέλας παρουσιάζονται σε σχετικό πίνακα, ενώ τα θέματα των ρυθμίσεων εμφανίζονται στην πρώτη στήλη. Αφού μεταβείτε στον πίνακα, χρησιμοποιήστε την πλοήγηση στις στήλες πίνακα (κάτω), για να ελέγξετε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και την πλοήγηση στις σειρές (δεξιά), για να ελέγξετε τις αντίστοιχες επιλογές ρύθμισης.

Μπορείτε να αλλάξετε τις περισσότερες ρυθμίσεις επιστρέφοντας στη λειτουργία εστίασης για να αλληλεπιδράσετε με το σχετικό στοιχείο ελέγχου.

Για να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε τυχόν αλλαγές:

 1. Χρησιμοποιήστε τον αναγνώστη οθόνης σε εικονική λειτουργία.
 2. Μεταβείτε στο ορόσημο πλοήγησης μετά τον πίνακα, για να βρείτε το κουμπί Αποθήκευση αλλαγών και το κουμπί Ακύρωση.
  Σημείωση: Η επιλογή Αποθήκευση αλλαγών είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε αλλάξει κάποια ρύθμιση.
 3. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει αλλαγές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιστροφή πλοήγησης του προγράμματος περιήγησης για να κλείσετε τις Ρυθμίσεις.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού