Používání Gmailu se čtečkou obrazovky

Na této stránce najdete několik tipů, jak Gmail co nejsnadněji používat se čtečkou obrazovky pro počítače.

Důležité: Pokud Gmail používáte v základním zobrazení HTML, postupujte podle těchto tipů.

Zapnutí klávesových zkratek

Důležité: Pokud používáte nástroj JAWS, vypněte nejprve vizuální kurzor stisknutím Insert + z. Vizuální kurzor můžete zase zapnout tak, že znovu stisknete klávesu .

 1. Otevřete Gmail.
 2. Otevřete nabídku Nastavení a vyberte Zobrazit všechna nastavení.
 3. V sekci Klávesové zkratky vyberte možnost Zapnout.
 4. Dole klikněte na Uložit změny.

Celý seznam klávesových zkratek najdete tady nebo ho z Gmailu zobrazíte stisknutím klávesy ? (Shift + /).

Dostupné čtečky obrazovky a prohlížeče

Gmail funguje nejlépe s těmito prohlížeči a čtečkami obrazovky:

 • Na počítači Mac použijte prohlížeč Chrome s nástrojem VoiceOver.
 • Na Chromebooku použijte prohlížeč Chrome s nástrojem ChromeVox.
 • Na počítači se systémem Windows použijte prohlížeč Chrome, Firefox s nástrojem NVDA nebo JAWS.

Novinky v Gmailu

Gmail vám teď nabízí nové způsoby, jak si udělat pořádek v doručené poště, vidět nadcházející události a pracovat s e-maily.

Rychlé akce u zpráv

Uspořádání e-mailů v doručené poště

U zpráv můžete rychle provádět akce, aniž byste je museli otevřít.

 1. Přesuňte zaměření na doručenou poštu stisknutím klávesy g a pak i.
 2. Stisknutím j přesuňte zaměření na první zprávu a pak pomocí šipky doprava procházejte mřížku se seznamem e-mailů.
 3. Šipkami nahoru a dolů se pohybujte mezi zprávami.
 4. Pomocí šipky doprava se můžete pohybovat mezi různými odesílateli, předměty, úryvky a datem.
 5. Klávesou x vyberte požadovanou zprávu a pak proveďte akci pomocí mezerníku.
 6. Klávesami Shift + Tab vyberte akci, kterou chcete provést, jako je odložení, označení jako nepřečtené, smazání či archivace.

Odložení e-mailů na později

E-maily si můžete odložit na datum nebo čas, který se vám bude víc hodit. Přečtěte si, jak odkládat e-maily.

Navrhované odpovědi a připomenutí e-mailů

Na e-maily můžete rychle odpovídat díky frázím, které se zobrazují na základě textu přijaté zprávy. Navrhované odpovědi jsou uvedeny na konci stránky s konverzací. Přečtěte si, jak používat chytré odpovědi.

V horní části doručené pošty můžete najít staré e-maily s připomenutím, abyste na ně odpověděli nebo jinak reagovali. Přečtěte si, jak tato připomenutí zobrazit a skrýt.

Přizpůsobení zobrazení doručené pošty

Změna hustoty zobrazení

Můžete změnit, jak kompaktní má být zobrazení vaší doručené pošty. Přejděte do Nastavení a pak Kompaktnost zobrazení.

Tip: Pokud vyberete možnost Výchozí, budou se v doručené poště zobrazovat náhledy příloh.

Zobrazení a skrytí nabídky

V doručené poště si můžete udělat místo tak, že skryjete nabídku Nabídka.

Zobrazení doplňků a služeb Kalendář, Úkoly a Keep

Teď můžete přímo v Gmailu používat Kalendář, Keep a Úkoly Google a také doplňky. Najdete je na postranním panelu, kde jsou ve výchozím zobrazení sbalené. Pokud chcete přejít na postranní panel a rozbalit je, postupujte takto:

 1. Na postranní panel přejdete pomocí těchto zkratek:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (tečka) nebo Ctrl + Alt + , (čárka)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (tečka) nebo Alt + Shift + , (čárka)
  • Mac: ⌘ + Option + . (tečka) nebo ⌘ + Option + , (čárka)
 2. Na postranním panelu se pomocí šipek nahoru a dolů pohybujte mezi nástroji (najdete tu Kalendář, Keep, Úkoly a doplňky).
 3. Nástroj, který chcete použít, rozbalíte stisknutím klávesy Enter.
 4. Přímo na postranním panelu v Gmailu teď můžete provádět tyto akce:
  • Kalendář: Můžete zobrazit svůj plán na daný den, přejít na nadcházející události a také události upravovat a vytvářet.
  • Keep: Vytvářejte seznamy a zapisujte si poznámky.
  • Úkoly: Přidávejte si úkoly a termíny.
  • Doplňky: Získejte další nástroje, které vám pomůžou se správou Gmailu.
 5. Pokud se chcete vrátit do Gmailu, když máte otevřený postranní panel, použijte tyto zkratky:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (tečka) nebo Ctrl + Alt + , (čárka)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (tečka) nebo Alt + Shift + , (čárka)
  • Mac: ⌘ + Option + . (tečka) nebo ⌘ + Option + , (čárka)
 6. Postranní panel zavřete tak, že opakovaně stisknete Shift + Tab, dokud se nedostanete k možnosti Zavřít, a pak stisknete Enter.

Přečtěte si, jak v Gmailu používat Kalendář, Keep, Úkoly a doplňky.

Posílání e-mailů a příloh v důvěrném režimu

Zapněte důvěrný režim a chraňte tak citlivé zprávy a dokumenty.

Důvěrný režim zapnete takto:

 1. Začněte psát e-mail nebo na nějaký odpovídat.
 2. V okně pro psaní použijte tabulátor nebo jinou navigační klávesu a vyhledejte možnost Zapnout/vypnout důvěrný režim. Pak stiskněte Enter.
 3. V dialogovém okně Důvěrný režim můžete:
 • nastavit datum vypršení platnosti,
 • vyžadovat heslo,
 • zakázat přeposílání, stahování a kopírování.

Přečtěte si, další informace o posílání e-mailů a příloh v důvěrném režimu.

Seznamte se s rozhraním Gmailu

Hlavní sekce

Tady můžete procházet a číst e-maily. Orientační bod této sekce je „Hlavní“.

Pokud máte zobrazen seznam konverzací, nadpis je „Konverzace“. Pokud máte zobrazenou konkrétní konverzaci, nadpisem je její předmět.

Seznam konverzací

Když někdo odpoví na vaši zprávu, zprávy se seskupí do konverzace se stejným předmětem. Předměty konverzací jsou uvedeny v tabulce. Pokud chcete některou konverzaci přečíst, vyberte její předmět.

 • Přepnutí kategorií: Zprávy jsou také uspořádány do kategorií, jako jsou Sociální sítě, Promo akce nebo Fóra. Pokud chcete přepnout na jinou kategorii, stiskněte tabulátor a vyberte požadovanou kategorii.
 • Výběr zpráv: Konverzaci můžete vybrat stisknutím klávesy x. Když konverzaci vyberete, můžete použít tlačítka Archivovat, Nahlásit spamSmazat.

Stránka konverzace

 • Poslední zpráva a všechny nepřečtené zprávy budou rozbaleny.
 • Pokud chcete přejít na další nebo předchozí konverzaci, použijte klávesy jk.
 • Pokud chcete přejít na další nebo předchozí zprávu v konverzaci, použijte klávesy np.

Seznam nabídky

Tato sekce obsahuje následující možnosti:

 1. Tlačítko Nová zpráva: Tady můžete poslat novou zprávu. Pokud máte zapnuté klávesové zkratky, stiskněte klávesu c.
 2. Složky a štítky: Odsud se dostanete do své doručené a odeslané pošty, konceptů, koše a štítků, které jste si vytvořili. Pokud chcete vytvořit nový štítek, vyberte možnost Více a pak Vytvořit nový štítek.

Když v sekci Navigace vyberete některou kategorii, například Doručená pošta, Koncepty nebo některý štítek, začnou se v sekci Hlavní zobrazovat zprávy z této kategorie.

Tip: Mezi sekcemi Navigace a Hlavní můžete přepínat pomocí šipek doprava a doleva.

Chat

Orientační bod této sekce je „Doplňkové“. Můžete tady zahajovat chaty, telefonické a videohovory.

Pokud je nadpis Chat, používáte starou verzi chatu. Aby čtečka obrazovky fungovala co nejlépe, upgradujte na Google Hangouts:

 1. Otevřete Gmail.
 2. Pod nadpisem Chat vyberte Možnosti.
 3. Vyberte Vyzkoušejte novou službu Hangouts.

Možnosti účtu Google

Orientační bod této sekce je „Banner“. Tady najdete odkazy a nabídky související s účtem Google:

 • Služby: Odsud se dostanete do dalších služeb Google, jako je Disk, Kalendář nebo Mapy.
 • Nepřečtená oznámení: Tady se zobrazují oznámení (například když někdo přidá fotky do sdíleného alba ve Fotkách Google).
 • Účet: Tady se můžete odhlásit, přidat další účet, zobrazit podrobnosti svého účtu a přečíst si zásady ochrany soukromí společnosti Google.

Vyhledávání

Orientační bod této sekce je „Vyhledávání“. Pokud chcete přesunout zaměření na pole Vyhledávání, stiskněte klávesu /.

Poslání zprávy

 1. Otevřete Gmail.
 2. Novou zprávu můžete napsat dvěma způsoby:
  • Pokud máte zapnuté klávesové zkratky, stiskněte klávesu c.
  • V seznamu Navigace přejděte na Nová zpráva a stiskněte Enter.
 3. Do pole Komu zadejte příjemce.
 4. Přidejte předmět.
 5. Napište text zprávy.
 6. Dole vyberte Odeslat.

Kontrola pravopisu

Před odesláním zprávy můžete zkontrolovat pravopisné chyby.

 1. Až dopíšete zprávu, stiskněte opakovaně tabulátor, dokud neuslyšíte Další možnosti.
 2. Vyberte Kontrolovat pravopis.
 3. Špatně napsané slovo vyhledáte stisknutím Ctrl nebo ⌘ + '.
 4. Seznam návrhů, jak slovo napsat, otevřete stisknutím Ctrl nebo ⌘ + m.
 5. Vyberte, jak chcete slovo napsat.

Vyhledávání zpráv

 1. Otevřete Gmail.
 2. Do pole Vyhledávání se přesunete stisknutím klávesy /.
 3. Do pole Vyhledávání napište, co hledáte.
 4. Stiskněte klávesu Enter.

Pokud hledané zprávy nemůžete najít, uvnitř pole Vyhledávání vyberte Zobrazit možnosti vyhledávání. Tím se otevře stránka s dalšími způsoby, jak výsledky vyhledávání filtrovat.

Tip: Výsledky vyhledávání můžete také filtrovat pomocí vyhledávacích operátorů.

Vyhledání nepřečtených zpráv

 1. Otevřete Gmail.
 2. Do pole Vyhledávání se přesunete stisknutím klávesy /.
 3. Do pole Vyhledávání napište is:unread.
 4. Stiskněte klávesu Enter.

Vyhledání zpráv od konkrétního odesílatele

 1. Otevřete Gmail.
 2. Do pole Vyhledávání se přesunete stisknutím klávesy /.
 3. Do pole Vyhledávání napište sender: a jméno odesílatele.
 4. Stiskněte klávesu Enter.

Vyhledání zpráv ve složce nebo štítku

 1. Otevřete Gmail.
 2. V sekci Navigace vyberte složku nebo štítek, například Odeslaná pošta.
 3. Seznam konverzací v dané složce nebo štítku najdete v sekci Hlavní.

Uspořádání zpráv pomocí štítků

E-maily si můžete roztřídit tak, že si nastavíte štítky. Štítky fungují jako složky, ale každou zprávu můžete označit více štítky.

Vytvoření štítku

 1. Otevřete Gmail.
 2. V sekci Navigace vyberte Více.
 3. Vyberte Vytvořit nový štítek.
 4. Zadejte název nového štítku.
 5. Vyberte Vytvořit.

Označení zprávy štítkem

 1. Otevřete Gmail.
 2. Vyberte zprávy, které chcete označit stejným štítkem.
 3. Vyberte tlačítko Štítky a vyberte požadovaný štítek.