Dùng thử các tính năng thử nghiệm trong Gmail

Experimental features are pre-releases that you can turn on to test and share feedback about. You can opt in to experimental features in your Gmail settings.

Get access to experimental features

You can only turn on access to experimental features from your computer using the new Gmail.

Note: Google does not offer any support for experimental features. Google reserves the right to change these services or even remove them at any time. 

Bạn cần sử dụng máy tính để bật Quyền truy cập thử nghiệm.

  1. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt. Nếu bạn chưa bắt đầu sử dụng Gmail mới, hãy nhấp vào tùy chọn Dùng thử Gmail mới.
  2. Trong phần “Chung”, hãy cuộn đến mục Quyền truy cập thử nghiệm.
  3. Nhấp vào hộp để Bật quyền truy cập thử nghiệm.
  4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào tùy chọn Lưu thay đổi.

Bây giờ, bạn đã có quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm.

Change settings for experimental features

Khi có quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn cài đặt cho từng tính năng trong mục Cài đặt. Để thay đổi tùy chọn cài đặt cho các tính năng thử nghiệm, hãy làm như sau:

  1. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt. Nếu bạn chưa bắt đầu sử dụng Gmail mới, hãy nhấp vào tùy chọn Dùng thử Gmail mới.
  2. Trong phần “Chung”, hãy cuộn để tìm các tính năng có biểu tượng thử nghiệmExperiment.
  3. Bên cạnh mỗi tính năng, hãy nhấp vào để chọn bật hoặc tắt.

Available experiments 

We currently don’t have any experiments that are active now. Keep your “Experimental access” turned on to try new features as they become available. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?