Luôn nắm rõ mọi việc quan trọng nhờ giao diện mới của Gmail. Tìm hiểu thêm về bố cục mới.

Dùng thử các tính năng thử nghiệm trong Gmail

Các tính năng thử nghiệm là bản phát hành trước mà bạn có thể bật để dùng thử và chia sẻ ý kiến phản hồi. Bạn có thể chọn sử dụng các tính năng thử nghiệm trong phần cài đặt Gmail.

Bạn muốn khai thác thêm lợi ích của các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí.

Nhận quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm

Bạn chỉ có thể bật quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm từ máy tính bằng Gmail mới.

Lưu ý: Google không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho các tính năng thử nghiệm. Google giữ quyền thay đổi hoặc thậm chí xóa các dịch vụ này bất cứ lúc nào. 

Bạn cần sử dụng máy tính để bật Quyền truy cập thử nghiệm. 

  1. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt. Nếu bạn chưa bắt đầu sử dụng Gmail mới, hãy nhấp vào tùy chọn Dùng thử Gmail mới
  2. Trong phần “Chung”, hãy cuộn đến mục Quyền truy cập thử nghiệm.
  3. Chọn hộp bên cạnh "Bật quyền truy cập thử nghiệm".
  4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu nội dung thay đổi.

Bây giờ, bạn đã có quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm.

Thay đổi chế độ cài đặt của các tính năng thử nghiệm

Khi có quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn cài đặt cho từng tính năng trong mục Cài đặt. Để thay đổi tùy chọn cài đặt cho các tính năng thử nghiệm, hãy làm như sau:

  1. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt. Nếu bạn chưa bắt đầu sử dụng Gmail mới, hãy nhấp vào tùy chọn Dùng thử Gmail mới
  2. Trong phần “Chung”, hãy cuộn để tìm các tính năng có biểu tượng thử nghiệmExperiment.
  3. Bên cạnh mỗi tính năng, hãy nhấp vào để chọn bật hoặc tắt.

Các hoạt động thử nghiệm hiện có 

Hiện không có hoạt động thử nghiệm nào diễn ra. Hãy bật "Quyền truy cập thử nghiệm" để dùng thử khi có các tính năng mới. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false
false