Thử các tính năng thử nghiệm trong Gmail

Các tính năng thử nghiệm là bản phát hành trước mà bạn có thể bật để kiểm tra và chia sẻ phản hồi. Bạn có thể chọn sử dụng các tính năng thử nghiệm trong cài đặt Gmail.

Nhận quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm

Bạn chỉ có thể bật quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm từ máy tính bằng Gmail mới.

Lưu ý: Google không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho các tính năng thử nghiệm. Google bảo lưu quyền thay đổi hoặc thậm chí xóa các dịch vụ này bất cứ lúc nào. 

Để bật Quyền truy cập thử nghiệm, bạn cần sử dụng máy tính. 

  1. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặtCài đặt sau đó Cài đặt. Nếu bạn chưa bắt đầu sử dụng Gmail mới, hãy nhấp vào tùy chọn Dùng thử Gmail mới
  2. Trong phần “Chung”, hãy cuộn xuống phần Quyền truy cập thử nghiệm.
  3. Nhấp vào hộp để Bật quyền truy cập thử nghiệm.
  4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào tùy chọn Lưu thay đổi.

Bây giờ, bạn có quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm.

Thay đổi tùy chọn cài đặt cho các tính năng thử nghiệm

Khi có quyền truy cập vào các tính năng thử nghiệm, bạn sẽ có thể tùy chỉnh cài đặt cho từng tính năng từ phần Cài đặt. Để thay đổi tùy chọn cài đặt cho các tính năng thử nghiệm, hãy làm như sau:

  1. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặtCài đặt sau đó Cài đặt. Nếu bạn chưa bắt đầu sử dụng Gmail mới, hãy nhấp vào tùy chọn Dùng thử Gmail mới
  2. Trong phần “Chung”, hãy cuộn xuống để tìm các tính năng có biểu tượng thử nghiệm Experiment.
  3. Bên cạnh mỗi tính năng, hãy nhấp vào để chọn bật hoặc tắt.

Các thử nghiệm có sẵn 

Hiện giờ chúng tôi không có thử nghiệm nào đang hoạt động. Hãy bật "Quyền truy cập thử nghiệm" để thử khi có các tính năng mới. 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?