Đăng nhập vào Gmail

Để mở Gmail, bạn có thể đăng nhập từ một máy tính hoặc thêm tài khoản của bạn vào ứng dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Khi bạn đã đăng nhập, hãy kiểm tra email bằng cách mở hộp thư đến. 

Để đăng nhập, hãy thêm tài khoản

Bạn có thể thêm cả tài khoản Gmail lẫn tài khoản không phải Gmail vào ứng dụng Gmail trên iPhone hoặc iPad.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ. 
 3. Nhấn vào Thêm tài khoản khác.
 4. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.
  • Nếu sử dụng tài khoản iCloud, @me.com hoặc @mac.com, thì bạn có thể cần phải nhập các tùy chọn cài đặt cụ thể và mật khẩu ứng dụng.
  • Nếu bạn kiểm tra email công việc hay trường học qua Outlook cho Windows, hãy chọn Outlook, Hotmail và Live.
  • Nếu bạn không thấy dịch vụ email của mình, hãy chọn Khác.
 5. Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản. Nếu có sẵn, hãy nhấn vào Thử Gmailify để nhận các tính năng của Gmail với tài khoản đã thêm, như chống spam và danh mục email.

Khắc phục sự cố

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?