Đăng nhập vào Gmail

Để mở Gmail, bạn có thể đăng nhập từ một máy tính hoặc thêm tài khoản của bạn vào ứng dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Khi bạn đã đăng nhập, hãy kiểm tra email bằng cách mở hộp thư đến. 

Để đăng nhập, hãy thêm tài khoản

Bạn có thể thêm cả tài khoản Gmail và không phải Gmail vào ứng dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Gmail Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
  3. Nhấn vào Thêm tài khoản khác.
  4. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.
  5. Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản.

Khắc phục sự cố

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?