Tạo chữ ký Gmail

Chữ ký email là văn bản, như là thông tin liên hệ hoặc trích dẫn ưa thích của bạn, được tự động thêm vào cuối thư Gmail giống như chân trang.

Thêm hoặc thay đổi chữ ký

Bạn có thể sử dụng tối đa 10.000 ký tự trong chữ ký của mình.

  1. Mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
  3. Trong mục "Chữ ký", thêm văn bản chữ ký của bạn trong hộp. Nếu muốn, bạn có thể định dạng tin nhắn của mình bằng cách thêm hình ảnh hoặc thay đổi kiểu văn bản.
  4. Ở dưới cùng của trang, nhấp vào Lưu thay đổi.

Thêm chữ ký nếu bạn đang sử dụng tính năng "Gửi với địa chỉ"

Nếu bạn sử dụng tính năng “Gửi với địa chỉ” để gửi thư từ các địa chỉ khác nhau trong tài khoản của mình, bạn có thể tạo chữ ký khác nhau cho mỗi địa chỉ.

Để chọn địa chỉ, hãy sử dụng menu thả xuống bên trên hộp văn bản chữ ký trên trang Cài đặt.

Nếu bạn không thấy menu thả xuống:

  1. Mở trang cài đặt Tài khoản và Nhập.
  2. Kiểm tra để đảm bảo địa chỉ của bạn được liệt kê trong mục "Gửi với địa chỉ".

Khắc phục sự cố

Ký tự phụ đã được thêm vào chữ ký của tôi

Nếu bạn thấy ký tự phụ trong chữ ký của bạn, đó là vì một số phiên bản của Gmail không hỗ trợ các tính năng như chữ in đậm hoặc in nghiêng.

Để xóa các ký tự phụ, hãy xóa bất kỳ định dạng đặc biệt nào trong chữ ký của bạn.

Không thể định dạng chữ ký của tôi

Nếu bạn thấy "Văn bản thuần" ở trên hộp chữ ký, bạn cần phải tắt chế độ Văn bản thuần trước khi chỉnh sửa chữ ký của mình.

  1. Mở Gmail.
  2. Nhấp vào Soạn thư.
  3. Ở phía dưới bên phải, nhấp vào Tùy chọn khác Mũi tên xuống.
  4. Bỏ chọn "Chế độ văn bản thuần".
Không thể thấy chữ ký trong thư đã gửi của tôi

Chữ ký được phân tách với phần còn lại của thư bởi hai dấu gạch ngang.

Để xem chữ ký của bạn, chuyển đến dưới cùng của thư sau đó nhấp vào Hiển thị nội dung được rút gọn Show trimmed content.

Không thể thêm hình ảnh

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?