Tạo chữ ký trong Gmail

Chữ ký trong email là văn bản, chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc câu châm ngôn bạn thích, và được tự động thêm làm phần chân trang ở cuối thư trong Gmail.

Thêm hoặc thay đổi chữ ký

Chữ ký có thể có tối đa 10.000 ký tự.

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Trong phần "Chữ ký", hãy nhập nội dung chữ ký vào hộp. Nếu muốn, bạn có thể định dạng nội dung chữ ký bằng cách thêm hình ảnh hoặc thay đổi kiểu văn bản.
  • Mẹo: Hình ảnh của bạn cũng được tính vào giới hạn ký tự. Nếu bạn gặp lỗi, hãy thử đổi kích thước hình ảnh.
 4. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Quản lý nhiều chữ ký

Bạn có thể sử dụng các chữ ký khác nhau cho email của mình. Ví dụ: bạn có thể đặt chữ ký mặc định cho email mới bạn soạn hoặc trả lời. Bạn cũng có thể chọn một chữ ký khác cho mỗi email bạn gửi.

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi chữ ký trong khi viết email, thì ở cuối cửa sổ, hãy nhấp vào biểu tượng Chèn chữ ký bút.
Chỉnh sửa chữ ký
 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Trong phần "Chung", hãy di chuyển đến mục "Chữ ký" rồi nhấp vào chữ ký bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Sử dụng hộp văn bản để chỉnh sửa.
  • Để thay đổi tên chữ ký, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Mẹo: Bạn cũng có thể chọn chữ ký mặc định cho các email mới và email mà bạn trả lời.

Xoá chữ ký
 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Trong phần "Chung", hãy di chuyển đến mục "Chữ ký".
 4. Nhấp vào chữ ký bạn muốn xoá.
 5. Nhấp vào biểu tượng Xoá sau đó Xoá.
 6. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Thêm chữ ký nếu bạn đang dùng tính năng "Gửi thư bằng địa chỉ"

Nếu bạn sử dụng tính năng “Gửi thư bằng địa chỉ” để gửi thư từ các địa chỉ khác nhau trong tài khoản của mình, bạn có thể tạo chữ ký khác nhau cho mỗi địa chỉ.

Để chọn địa chỉ, hãy sử dụng trình đơn thả xuống bên trên hộp văn bản chữ ký trên trang Cài đặt.

Nếu bạn không thấy trình đơn thả xuống:

 1. Mở trang chế độ cài đặt Tài khoản và Nhập.
 2. Kiểm tra để đảm bảo địa chỉ của bạn được liệt kê trong mục "Gửi thư bằng địa chỉ".

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố về hình ảnh trong chữ ký trên Gmail, hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố về chữ ký trên Gmail. 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1768918948893223386
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
17