Tạo chữ ký trong Gmail

Chữ ký trong email là văn bản, chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc câu châm ngôn bạn thích, và được tự động thêm làm phần chân trang ở cuối thư trong Gmail.

Thêm hoặc thay đổi chữ ký

Bạn có thể thiết lập một chữ ký chỉ hiển thị cho các email bạn gửi từ ứng dụng Gmail. Nếu có nhiều tài khoản trong ứng dụng Gmail thì bạn cần thay đổi chế độ cài đặt này cho mỗi tài khoản.
  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn sau đó Cài đặt .
  3. Trong phần "Soạn và trả lời", hãy nhấn vào Cài đặt chữ ký.
  4. Bật "Chữ ký trên thiết bị di động".
  5. Thêm hoặc chỉnh sửa chữ ký trên thiết bị di động.
  6. Để lưu, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Back.
Lưu ý: Nếu bạn không tạo chữ ký trong ứng dụng Gmail, thì những thư mới sẽ sử dụng chữ ký mà bạn đã thiết lập trên máy tính.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính