Luôn nắm rõ mọi việc quan trọng nhờ giao diện mới của Gmail. Tìm hiểu thêm về bố cục mới.

Tạo chữ ký trong Gmail

Chữ ký trong email là văn bản, chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc câu châm ngôn bạn thích, và được tự động thêm làm phần chân trang ở cuối thư trong Gmail.

Quan trọng: Để tìm hiểu cách tạo lại chữ ký Outlook trong Gmail, hãy truy cập vào mục 2.5 của Trung tâm kiến thức.

Thêm hoặc thay đổi chữ ký

Bạn có thể thiết lập một chữ ký chỉ hiển thị cho các email bạn gửi từ ứng dụng Gmail. Nếu có nhiều tài khoản trong ứng dụng Gmail thì bạn cần thay đổi chế độ cài đặt này cho mỗi tài khoản.
  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt .
  3. Trong phần "Soạn và trả lời", hãy nhấn vào Cài đặt chữ ký.
  4. Bật "Chữ ký trên thiết bị di động".
  5. Thêm hoặc chỉnh sửa chữ ký trên thiết bị di động.
  6. Để lưu, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Back.

Mẹo: Nếu bạn không tạo chữ ký trên ứng dụng Gmail, thư của bạn sẽ hiển thị chữ ký bạn đã thiết lập trong Gmail trên máy tính.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false
false