Tạo chữ ký Gmail

Chữ ký email là văn bản, như là thông tin liên hệ hoặc trích dẫn ưa thích của bạn, được tự động thêm vào cuối thư Gmail giống như chân trang.

Bạn có thể thiết lập một chữ ký chỉ hiển thị cho các email bạn gửi từ ứng dụng Gmail.

Lưu ý: Nếu bạn không tạo chữ ký trên ứng dụng Gmail, thư của bạn sẽ hiển thị chữ ký Gmail bạn đã đặt trên máy tính.

Thêm hoặc thay đổi chữ ký

Nếu bạn có nhiều tài khoản trong ứng dụng Gmail thì bạn cần thay đổi cài đặt này cho mỗi tài khoản.

  1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
  2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
  3. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
  4. Cuộn xuống phía dưới, sau đó nhấn vào Cài đặt.
  5. Nhấn vào tài khoản của bạn.
  6. Nhấn vào Cài đặt chữ ký.
  7. Chuyển cài đặt "Chữ ký" sang bật.
  8. Thêm hoặc chỉnh sửa chữ ký trên thiết bị di động của bạn.
  9. Để lưu, hãy nhấn vào Quay lại Quay lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?