Undvika och anmäla nätfiskemeddelanden

En nätfiskeattack sker när någon försöker lura dig att uppge personliga uppgifter på nätet.

Vad är nätfiske?

Nätfiske sker vanligen via e-postmeddelanden, annonser och webbplatser som liknar de du använder. De som bedriver nätfiske kan till exempel skicka dig ett e-postmeddelande som verkar komma från din bank för att du ska lämna ut uppgifter om bankkontot.

Nätfiskemeddelanden och nätfiskewebbplatser kan fråga efter

 • användarnamn och lösenord, inklusive lösenordsändringar
 • personnummer
 • bankkontonummer
 • pinkoder
 • kreditkortsnummer
 • din mammas namn som ogift
 • födelsedatum.

Obs! Google och Gmail frågar aldrig efter denna typ av uppgifter i ett e-postmeddelande.

Anmäla nätfiskemeddelanden

När vi upptäcker ett nätfiskemeddelande flyttar vi det till Skräppost eller visar en varning. Om ett mejl inte markerades korrekt följer du stegen nedan för att markera eller avmarkera det som nätfiske.

Obs! När du flyttar ett mejl till skräppostmappen manuellt får Google en kopia av det och kan analysera det i syfte att skydda användare från skräppost och trakasserier.

Rapportera ett nätfiskemejl

 1. Öppna Gmail på datorn. 
 2. Öppna meddelandet.
 3. Klicka på Mer Mer bredvid Svara Svara.
 4. Klicka på Rapportera om lösenordsfiske.

Ett e-postmeddelande markerades som nätfiske av misstag

 1. Öppna Gmail på datorn. 
 2. Öppna meddelandet.
 3. Klicka på Mer Mer bredvid Svara Svara.
 4. Klicka på Rapportera om icke-lösenordsfiske.

Undvika nätfiskeattacker

Var försiktig när du får ett e-postmeddelande från en webbplats som ber om dina personliga uppgifter. Gör följande om du får den här typen av meddelanden:

 1. Klicka inte på länkarna och uppge inte personliga uppgifter förrän du har bekräftat att e-postmeddelandet är äkta.
 2. Om avsändaren har en Gmail-adress rapporterar du den otillåtna användningen av Gmail till Google.

Obs! Gmail frågar aldrig efter personliga uppgifter som lösenord i e-postmeddelanden.

När du får ett misstänkt e-postmeddelande gör du följande:

 • Kontrollera att e-postadressen och avsändarens namn matchar.
 • Kontrollera att e-postmeddelandet har autentiserats.
 • Håll muspekaren över länkarna innan du klickar på dem. Om länkens webbadress inte matchar länkens beskrivning kan den leda till en nätfiskewebbplats.
 • Kontrollera meddelanderubrikerna och bekräfta att inget felaktigt namn visas i fältet Från.

Obs! Om du tror att Gmail-adressen har kapats återställer du Gmail-kontot som har utsatts för intrång innan du skickar eller öppnar andra e-postmeddelanden.

Relaterade artiklar