Vyhýbanie sa phishingovým správam a ich nahlasovanie

Za pokus o phishing sa považuje, keď sa vás niekto snaží naviesť na to, aby ste svoje osobné informácie zdieľali online.

Čo je phishing

K phishingu zvyčajne dochádza prostredníctvom správ, reklám alebo webov pripomínajúcich weby, ktoré používate. Podvodník vám napríklad môže poslať správu, ktorá na prvý pohľad pripomína tie, čo dostávate od svojej banky, s cieľom získať od vás informácie o bankovom účte.

Phishingové správy alebo weby môžu žiadať tieto informácie:

 • používateľské mená a heslá vrátane zmien hesiel,
 • rodné čísla,
 • čísla bankových účtov,
 • kódy PIN,
 • čísla kreditných kariet,
 • meno vašej matky za slobodna,
 • váš dátum narodenia.

Dôležité: Google ani Gmail od vás v správe nikdy nebude požadovať tento typ informácií.

Nahlasovanie phishingových správ

Keď správu identifikujeme ako potenciálny phishing alebo ako podozrivú, môžeme vám zobraziť upozornenie alebo správu presunúť do spamu. Ak bola správa označená nesprávne, označte ju ako phishing alebo jej označenie ako phishing zrušte pomocou nižšie uvedeného postupu.

Poznámka: Keď správu manuálne presuniete do spamu, Google dostane jej kópiu a môže ju analyzovať, aby pomáhal chrániť používateľov pred spamom a zneužitím.

Nahlásenie phishingovej správy

 1. V počítači prejdite na Gmail
 2. Otvorte správu.
 3. Vedľa položky Odpovedať Odpovedať kliknite na položku Viac Viac.
 4. Kliknite na položku Nahlásiť phishing.

Nesprávne označenie správy ako phishing

 1. V počítači prejdite na Gmail
 2. Otvorte správu.
 3. Vedľa položky Odpovedať Odpovedať kliknite na položku Viac Viac.
 4. Kliknite na položku Nahlásiť, že toto nie je phishing.

Vyhýbanie sa pokusom o phishing

Zvýšte pozornosť vždy, keď dostanete správu z webu, ktorá od vás požaduje osobné informácie. Ak dostanete tento typ správy:

 1. Neklikajte na žiadne odkazy a neposkytujte osobné informácie, kým si neoveríte, že e-mailová adresa je skutočná.
 2. Ak odosielateľ používa adresu v Gmaile, nahláste zneužitie Gmailu spoločnosti Google.

Poznámka: Gmail od vás prostredníctvom správy nikdy nebude požadovať osobné informácie, ako je napríklad heslo.

Keď dostanete správu, ktorá vyzerá podozrivo, skontrolujte tieto veci:

 • Skontrolujte, či si e-mailová adresa a meno odosielateľa zodpovedajú.
 • Skontrolujte, či je správa overená.
 • Skôr ako kliknite na odkaz, umiestnite naň kurzor myši. Ak si webová adresa odkazu a popis odkazu nezodpovedajú, môže ísť o presmerovanie na phishingový web.
 • Skontrolujte hlavičky správy a uistite sa, že v hlavičke „Od:“ sa nezobrazuje nesprávne meno.

Dôležité: Ak sa domnievate, že vaša adresa v Gmaile bola napadnutá, pred odoslaním alebo otvorením ďalších správ si napadnutý účet Google obnovte.