Změna uživatelského jména

Můžete změnit jméno, které je spojeno s vaší e-mailovou adresou, ale e-mailovou adresu změnit nemůžete.

Změna jména

Můžete změnit jméno, které se zobrazí v odeslaných e-mailech. Můžete se například změnit ze „Sportovního fanouška“ s adresou sportovnifanda@gmail.com na „Jirku“ s adresou sportovnifanda@gmail.com. 

  1. Otevřete na počítači Gmail. V aplikaci Gmail jméno změnit nelze.
  2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavení.
  3. Klikněte na Nastavení.
  4. Klikněte na kartu Účty a import nebo Účty.
  5. V sekci „Odesílat poštu jako“ klikněte na upravit údaje.
  6. Přidejte jméno, které chcete, aby se zobrazovalo v odeslaných zprávách.
  7. Dole klikněte na Uložit změny.

Odstranění teček z e-mailové adresy

Pokud máte v e-mailové adrese tečku, nemusíte ji měnit. Například jannovak@gmail.com a jan.novak@gmail.com jsou stejné adresy a zprávy na ně poslané přijdou do stejné e-mailové schránky.

Další informace o tečkách v gmailových adresách.

Změna e-mailové adresy

Pokud si chcete změnit e-mailovou adresu, zaregistrujte si novou. Až si novou adresu zaregistrujete, můžete do ní přenést všechny e-maily a kontakty ze své staré adresy.

Někdo používá mou ochrannou známku

Pokud se domníváte, že někdo vytvořil adresu Gmail se jménem, na které máte ochrannou známku, zkuste se obrátit přímo na daného člověka a vyřešit problém s ním. Google nekontroluje e-mailové adresy, které si uživatelé Gmailu vybírají.

Tipy: