Tận dụng Gmail nhiều hơn

Gmail có giao diện mới cho các tính năng bạn đã sử dụng cùng với các cách mới để sắp xếp hộp thư đến, xem các sự kiện sắp tới và thực hiện hành động với email. Sau đây là một số điểm nổi bật:

Nhanh chóng thực hiện hành động đối với thư

Sắp xếp email từ hộp thư đến

Khi trỏ vào thư trong hộp thư đến, bạn có thể nhanh chóng thực hiện các hành động sau đây mà không cần mở thư:

Hành động trong hộp thư đến

 • Lưu trữ Lưu trữ
 • Xóa Xóa
 • Đánh dấu là chưa đọc Chưa đọc hoặc đã đọc Đọc
 • Tạm ẩn Báo lại

Tạm ẩn email cho đến sau này

Bạn có thể tạm ẩn email đến ngày hoặc thời gian trong tương lai thuận tiện hơn cho mình. Hãy tìm hiểu cách tạm ẩn email.

Tạm ẩn

Trả lời email với nội dung đề xuất Trả lời thông minh 

Nhanh chóng trả lời email bằng cách sử dụng các cụm từ sẽ hiển thị dựa trên thư bạn nhận được. Hãy tìm hiểu cách sử dụng nội dung đề xuất Trả lời thông minh.

 

Bạn có thể thấy các email cũ ở đầu hộp thư đến với nội dung đề xuất để trả lời hoặc theo dõi. Hãy tìm hiểu cách hiển thị hoặc ẩn những lời nhắc này để theo dõi

Tùy chỉnh giao diện hộp thư đến

Mở rộng hoặc thu gọn hộp thư đến 

Bạn có thể thay đổi chế độ xem hộp thư đến thành rộng rãi hay thu gọn. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Mật độ hiển thị.

Mẹo: Nếu bạn chọn tùy chọn Mặc định, thì bạn sẽ nhận được bản xem trước các tệp đính kèm từ hộp thư đến.

Hiển thị hoặc ẩn menu

Để có chỗ xem trước email, bạn có thể mở rộng hoặc thu gọn chế độ xem hộp thư đến bằng cách nhấp vào biểu tượng Menu Menu.

Xem Lịch, Tasks, Keep và Tiện ích bổ sung

Bây giờ, bạn có thể sử dụng Lịch Google, Keep, Tasks và Tiện ích bổ sung trong Gmail.

Lịch

Ở bên phải hộp thư đến, hãy nhấp vào các biểu tượng sau:

 • Lịch Lịch: Xem lịch biểu hàng ngày của bạn, nhấp vào sự kiện để chỉnh sửa, tạo sự kiện mới và chuyển sang các sự kiện sắp tới.
 • Keep Google Keep: Tạo danh sách kiểm tra và ghi chú.
 • Tasks Biểu trưng Tasks: Thêm việc cần làm và thời hạn.
 • Tiện ích bổ sung Thêm: Tải thêm các công cụ Gmail để giúp quản lý thư.

Tìm hiểu cách Lịch Google, Keep, Tasks và Tiện ích bổ sung với Gmail.

Gửi email và tệp đính kèm bằng chế độ bảo mật

Lưu ý: Khách hàng GSuite không thể sử dụng tính năng này tại thời điểm này.

Bạn có thể bật chế độ Bảo mật để bảo vệ thư và tài liệu nhạy cảm. Hiện bạn có thể làm những điều sau:

 1. Đặt ngày hết hạn
 2. Yêu cầu mật mã
 3. Ngăn việc chuyển tiếp, tải xuống, sao chép và dán

Tìm hiểu thêm về cách gửi email và tệp đính kèm bằng chế độ bảo mật.

Gửi thông tin phản hồi

Nếu bạn muốn gửi thông tin phản hồi về giao diện mới của chúng tôi, hãy chuyển đến trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Gửi thông tin phản hồi.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?