Tận dụng Gmail nhiều hơn

Gmail có giao diện mới cho các tính năng bạn đã sử dụng cùng với các cách mới để sắp xếp hộp thư đến, xem các sự kiện sắp tới và thực hiện hành động với email. Sau đây là một số điểm nổi bật:

Nhanh chóng thực hiện hành động đối với thư

Sắp xếp email từ hộp thư đến

Khi trỏ vào thư trong hộp thư đến, bạn có thể nhanh chóng thực hiện các hành động sau đây mà không cần mở thư:

Hành động trong hộp thư đến

 • Lưu trữ Lưu trữ
 • Xóa Xóa
 • Đánh dấu là chưa đọc Chưa đọc hoặc đã đọc Đọc
 • Tạm ẩn Báo lại

Tạm ẩn email cho đến sau này

Bạn có thể tạm ẩn email đến ngày hoặc thời gian trong tương lai thuận tiện hơn cho mình. Hãy tìm hiểu cách tạm ẩn email.

Tạm ẩn

Trả lời email với nội dung đề xuất Trả lời thông minh 

Nhanh chóng trả lời email bằng cách sử dụng các cụm từ sẽ hiển thị dựa trên thư bạn nhận được. Hãy tìm hiểu cách sử dụng nội dung đề xuất Trả lời thông minh.

 

Bạn có thể thấy các email cũ ở đầu hộp thư đến với nội dung đề xuất để trả lời hoặc theo dõi. Hãy tìm hiểu cách hiển thị hoặc ẩn những lời nhắc này để theo dõi

Tùy chỉnh giao diện hộp thư đến

Mở rộng hoặc thu gọn hộp thư đến 

Bạn có thể thay đổi chế độ xem hộp thư đến thành rộng rãi hay thu gọn. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Mật độ hiển thị.

Mẹo: Nếu bạn chọn tùy chọn Mặc định, thì bạn sẽ nhận được bản xem trước các tệp đính kèm từ hộp thư đến.

Hiển thị hoặc ẩn menu

Để có chỗ xem trước email, bạn có thể mở rộng hoặc thu gọn chế độ xem hộp thư đến bằng cách nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn.

Xem Lịch, Tasks, Keep và Tiện ích bổ sung

Bây giờ, bạn có thể sử dụng Lịch Google, Keep, Tasks và Tiện ích bổ sung trong Gmail.

Lịch

Ở bên phải hộp thư đến, hãy nhấp vào các biểu tượng sau:

 • Lịch Lịch: Xem lịch biểu hàng ngày của bạn, nhấp vào sự kiện để chỉnh sửa, tạo sự kiện mới và chuyển sang các sự kiện sắp tới.
 • Keep Google Keep:Tạo danh sách kiểm tra và ghi chú.
 • Tasks Biểu trưng Tasks: Thêm việc cần làm và thời hạn.
 • Tiện ích bổ sung Thêm:Tải thêm các công cụ Gmail để giúp quản lý thư.

Tìm hiểu cách Lịch Google, Keep, Tasks và Tiện ích bổ sung với Gmail.

Gửi email và tệp đính kèm bằng chế độ bảo mật

Lưu ý: Khách hàng GSuite không thể sử dụng tính năng này tại thời điểm này.

Bạn có thể bật chế độ Bảo mật để bảo vệ thư và tài liệu nhạy cảm. Hiện bạn có thể làm những điều sau:

 1. Đặt ngày hết hạn
 2. Yêu cầu mật mã
 3. Ngăn việc chuyển tiếp, tải xuống, sao chép và dán

Tìm hiểu thêm về cách gửi email và tệp đính kèm bằng chế độ bảo mật.

Sử dụng Gmail cho doanh nghiệp của bạn

Nếu bạn muốn sử dụng Gmail cho doanh nghiệp của mình, thì tài khoản G Suite có thể tốt hơn so với Tài khoản Google cá nhân. G Suite có giá khởi điểm $6 USD/người dùng/tháng và bao gồm các chức năng sau:

 • Tài khoản Gmail chuyên nghiệp, không có quảng cáo sử dụng tên miền của công ty bạn, chẳng hạn như abc@vidu.com

 • Quyền sở hữu tài khoản nhân viên để bạn luôn kiểm soát tài khoản, email và tệp của công ty bạn.

 • Hỗ trợ qua điện thoại, email và trò chuyện 24/7 từ người thật

 • Bộ nhớ Gmail và Google Drive tăng thêm

 • Chức năng quản lý thiết bị di động để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn, chẳng hạn như khả năng xóa sạch từ xa dữ liệu trên các thiết bị bị mất

 • Chức năng kiểm soát quản trị và bảo mật nâng cao

Bạn có thể tìm hiểu thêm về G Suite hoặc bắt đầu dùng thử miễn phí.

Gửi phản hồi

Nếu bạn muốn gửi thông tin phản hồi về giao diện mới của chúng tôi, hãy chuyển đến trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Gửi thông tin phản hồi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?