Wysyłanie i otwieranie poufnych e-maili

Wysyłanie wiadomości i załączników w trybie poufnym Gmaila zapewnia ochronę zawartych w nich danych przed nieuprawnionym dostępem. W trybie poufnym można określić datę ważności e-maila lub w dowolnej chwili anulować do niego dostęp. Odbiorcy wiadomości poufnych mają zablokowane opcje ich kopiowania, drukowania, przekazywania dalej i pobierania.

Uwaga: tryb poufny uniemożliwia odbiorcom przypadkowe udostępnienie Twoich e-maili, jednak nie blokuje robienia zrzutów ekranu ani zdjęć wiadomości oraz załączników. Poza tym odbiorcy, którzy mają na komputerze zainstalowane złośliwe oprogramowanie, mogą być w stanie skopiować lub pobrać takie wiadomości i załączniki.

Jak działają e-maile w trybie poufnym

How locker works
Uwaga: treść tej animacji jest w tej chwili dostępna tylko po angielsku.

Wysyłanie wiadomości i załączników w trybie poufnym

Uwaga: jeśli logujesz się w Gmailu na konto służbowe lub szkolne, możesz poprosić administratora, aby sprawdził, czy możesz używać trybu poufnego.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Kliknij „Włącz tryb poufny” Włącz tryb poufny w prawym dolnym rogu okna.
  Wskazówka: jeśli tryb poufny w e-mailu jest już włączony, przejdź na dół ekranu wiadomości i kliknij Edytuj.
 4. Ustaw datę ważności i kod dostępu. Wybrane tu ustawienia będą wpływały zarówno na treść wiadomości, jak i na załączniki. 
  • Jeśli wybierzesz „Brak kodu dostępu z SMS-a”, odbiorcy, którzy korzystają z aplikacji Gmail, będą mogli bezpośrednio otwierać wiadomość. Natomiast ci odbiorcy, którzy nie korzystają z Gmaila, otrzymają kod dostępu e-mailem.
  • Jeśli wybierzesz „Kod dostępu z SMS-a”, odbiorcy otrzymają kod dostępu SMS-em. Pamiętaj, żeby podać numer telefonu odbiorcy, a nie własny.
 5. Kliknij Zapisz.

Wczesne anulowanie dostępu

Możesz uniemożliwić odbiorcy otwarcie e-maila przed upływem daty ważności. Aby to zrobić:

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij Wyślij.
 3. Otwórz e-maila wysłanego w trybie poufnym.
 4. Kliknij Anuluj dostęp.

Otwieranie e-maila wysłanego w trybie poufnym

Jeśli nadawca wysłał e-maila w trybie poufnym:

 • Wiadomość i załączniki możesz wyświetlać do upływu daty ich ważności lub do momentu, kiedy nadawca usunie do nich dostęp.
 • Opcje kopiowania, wklejania, pobierania, drukowania i przekazywania dalej treści e-maila oraz załączników są wyłączone.
 • Do otwarcia e-maila może być potrzebny kod dostępu.

Korzystam z konta Gmail

 1. Otwórz e-maila.
 2. Jeśli nadawca nie wymaga kodu dostępu z SMS-a:
  • Jeśli używasz najnowszej wersji aplikacji Gmail (w przeglądarce lub na urządzeniu mobilnym), e-maila zobaczysz od razu po jego otwarciu.
  • Jeśli korzystasz z innego klienta poczty e-mail, otwórz e-maila, a następnie kliknij link Wyświetl e-maila i zaloguj się na konto Google, aby go odczytać.
 3. Jeśli nadawca wymaga kodu dostępu z SMS-a:
  • Kliknij Wyślij kod dostępu.
  • Sprawdź kod dostępu w SMS-ie.
  • Wpisz kod dostępu, a następnie kliknij Prześlij.

Korzystam z innego konta e-mail

 1. Otwórz e-maila. Kliknij link Wyświetl e-maila.
 2. Otworzy się nowa strona. Kliknij Wyślij kod dostępu.
  • Sprawdź kod dostępu w SMS-ie lub e-mailu.
  • Wpisz kod dostępu, a następnie kliknij Prześlij.

Widzę komunikat o błędzie

E-mail stracił ważność

Nadawca e-maila mógł go usunąć lub usunąć Twoje prawa dostępu przed upływem daty ważności. Skontaktuj się z nadawcą i poproś, aby dał Ci więcej czasu lub ponownie przesłał e-maila.

Podany numer pochodzi z nieobsługiwanego kraju

Kody dostępu możesz otrzymać SMS-em tylko w tych regionach:

 • Ameryka Północna,
 • Ameryka Południowa,
 • Europa,
 • Australia,
 • Azja: Indie, Japonia i Korea.
Przełączanie się między kontami
Sprawdź, czy logujesz się na właściwe konto Google powiązane z adresem e-mail odbiorcy. Następnie spróbuj ponownie otworzyć e-maila.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?