Wysyłanie i otwieranie poufnych e-maili

Wysyłanie wiadomości i załączników w trybie poufnym zapewnia ochronę zawartych w nich danych. Możesz ustawić pewne ograniczenia dla adresata, np. ustawić datę ważności e-maila, wprowadzić wymóg podawania hasła lub usunąć opcje przekazywania dalej. Kiedy wyślesz e-maila, odbiorca otrzyma powiadomienie o wybranych przez Ciebie ograniczeniach.

Uwaga: opisane ograniczenia zapobiegają przypadkowemu udostępnieniu Twoich e-maili przez ich odbiorców. Miej jednak na uwadze, że odbiorcy o złych zamiarach lub odbiorcy ze złośliwym oprogramowaniem i tak mogą skopiować Twoją wiadomość lub przesłane z nią załączniki.

Jak działają e-maile w trybie poufnym 

How locker works
Uwaga: treść tej animacji jest w tej chwili dostępna tylko po angielsku.

Wysyłanie wiadomości i załączników w trybie poufnym

Uwaga: jeśli logujesz się w Gmailu na konto służbowe lub szkolne, możesz poprosić administratora, aby sprawdził, czy możesz używać trybu poufnego.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Kliknij „Włącz tryb poufny” Włącz tryb poufny w prawym dolnym rogu okna.
  Wskazówka: jeśli tryb poufny w e-mailu jest już włączony, przejdź na dół ekranu wiadomości i kliknij Edytuj.
 4. Ustaw datę ważności i kod dostępu. Wybrane tu ustawienia będą wpływały zarówno na treść wiadomości, jak i na załączniki. 
  • Jeśli wybierzesz „Brak kodu dostępu z SMS-a”, odbiorcy, którzy korzystają z aplikacji Gmail, będą mogli bezpośrednio otwierać wiadomość. Natomiast ci odbiorcy, którzy nie korzystają z Gmaila, otrzymają kod dostępu e-mailem.
  • Jeśli wybierzesz „Kod dostępu z SMS-a”, odbiorcy otrzymają kod dostępu SMS-em. Pamiętaj, żeby podać numer telefonu odbiorcy, a nie własny.
 5. Kliknij Zapisz.

Wczesne anulowanie dostępu

Możesz uniemożliwić odbiorcy otwarcie e-maila przed upływem daty ważności. Aby to zrobić:

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij Wyślij.
 3. Otwórz e-maila wysłanego w trybie poufnym.
 4. Kliknij Anuluj dostęp.

Otwieranie e-maila wysłanego w trybie poufnym

Jeśli nadawca wysłał e-maila w trybie poufnym:

 • Wiadomość i załączniki możesz wyświetlać do upływu daty ich ważności lub do momentu, kiedy nadawca usunie do nich dostęp.
 • Opcje kopiowania, wklejania, pobierania, drukowania i przekazywania dalej treści e-maila oraz załączników są wyłączone.
 • Do otwarcia e-maila może być potrzebny kod dostępu.

Korzystam z konta Gmail

 1. Otwórz e-maila.
 2. Jeśli nadawca nie wymaga kodu dostępu z SMS-a:
  • Jeśli używasz najnowszej wersji aplikacji Gmail (w przeglądarce lub na urządzeniu mobilnym), e-maila zobaczysz od razu po jego otwarciu.
  • Jeśli korzystasz z innego klienta poczty e-mail, otwórz e-maila, a następnie kliknij link Wyświetl e-maila i zaloguj się na konto Google, aby go odczytać.
 3. Jeśli nadawca wymaga kodu dostępu z SMS-a:
  • Kliknij Wyślij kod dostępu.
  • Sprawdź kod dostępu w SMS-ie.
  • Wpisz kod dostępu, a następnie kliknij Prześlij.

Korzystam z innego konta e-mail

 1. Otwórz e-maila. Kliknij link Wyświetl e-maila.
 2. Otworzy się nowa strona. Kliknij Wyślij kod dostępu.
  • Sprawdź kod dostępu w SMS-ie lub e-mailu.
  • Wpisz kod dostępu, a następnie kliknij Prześlij.

Wyszukiwanie wiadomości wysłanych lub otrzymanych w trybie poufnym Gmaila

 • Aby wyszukiwać wiadomości, które zostały przez Ciebie wysłane w trybie poufnym, wpisz I:^irm_outbound w polu wyszukiwania Gmaila.
 • Aby wyszukiwać wiadomości, które zostały przez Ciebie otrzymane w trybie poufnym, wpisz I:^irm_inbound w polu wyszukiwania Gmaila.

Widzę komunikat o błędzie

E-mail stracił ważność

Nadawca e-maila mógł go usunąć lub usunąć Twoje prawa dostępu przed upływem daty ważności. Skontaktuj się z nadawcą i poproś, aby dał Ci więcej czasu lub ponownie przesłał e-maila.

Podany numer pochodzi z nieobsługiwanego kraju

Kody dostępu możesz otrzymać SMS-em tylko w tych regionach: 

 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Europa
 • Azja: Indie i Japonia
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?