Tạm ẩn email cho đến sau này

Bạn có thể hoãn email và tạm thời xóa email đó khỏi hộp thư đến cho đến khi bạn cần.

Email của bạn sẽ trở lại đầu hộp thư đến khi bạn muốn, dù đó là ngày mai, tuần tới hoặc tối nay. Bạn có thể tìm thấy các mục mình đã tạm ẩn trong phần Đã tạm ẩn trong Menu Trình đơn.

Tạm ẩn email

Bạn có thể tìm hiểu cách nhóm email vào cuộc trò chuyện.

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail
  2. Trỏ vào email.
  3. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tạm ẩn .
  4. Chọn một ngày và thời gian sau này để quay lại email.

Để tạm ẩn nhiều thư, hãy chọn các thư. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Tạm ẩn .

Tìm email đã tạm ẩn

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Chuyển đến Menu Trình đơn.
  3. Chọn mục Đã tạm ẩn.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm kiếm in:snoozed.

Chỉnh sửa thông báo

Khi bạn tạm ẩn email đến một thời điểm cụ thể, bạn sẽ nhận được thông báo trên thiết bị di động vào thời điểm đó, trừ khi bạn đã tắt thông báo. Hãy tìm hiểu thêm về tính năng thông báo.

 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính