Tải các công cụ Gmail bổ sung

Bạn có thể thêm các công cụ khác để sử dụng với Gmail, như Asana, Trello, Intuit và Docusign.

Cài đặt tiện ích bổ sung

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Tải tiện ích bổ sung .
  3. Tìm kiếm và chọn công cụ bạn muốn sử dụng với Gmail.
  4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt sau đó Tiếp tục.
  5. Chọn tài khoản của bạn, sau đó làm theo các bước trên màn hình.

Mẹo: Để tải hoặc truy cập nhanh vào tiện ích, hãy chuyển tới thanh bên phải và nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.

Gỡ cài đặt tiện ích bổ sung

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Cài đặt.
  3. Nhấp vào tab Tiện ích.
  4. Trong phần "Tiện ích bổ sung đã cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý.
  5. Nhấp vào Thêm Thêmsau đó Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?