Získanie doplnkov G Suite

Pridajte si ďalšie nástroje, ktoré chcete používať v Gmaile, ako sú napríklad Asana, Trello, Intuit a Docusign.

Inštalácia doplnkov

  1. Prejdite v počítači do Gmailu.
  2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastaveniaa potom Získať doplnky.
  3. Vyhľadajte a vyberte nástroj, ktorý chcete používať v Gmaile.
  4. Vpravo hore kliknite na Inštalovať a potom Pokračovať.
  5. Vyberte svoj účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip: Ak chcete rýchlo získať doplnky alebo sa k nim chcete dostať, prejdite na pravý bočný panel a kliknite na Pridať Pridať.

Odinštalovanie doplnkov

  1. Prejdite v počítači do Gmailu.
  2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastaveniaa potom Nastavenia.
  3. Kliknite na kartu Doplnky.
  4. V sekcii Nainštalované doplnky kliknite na Spravovať.
  5. Kliknite na Viac Viaca potom Odstrániť.