בחירת תוספים ל-Gmail

אפשר להתקין כלים נוספים ולהשתמש בהם ב-Gmail – כולל Asana, ‏Trello,‏ Intuit ו-Docusign.

התקנת תוספים

  1. נכנסים ל-Gmail במחשב.
  2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרותואז לבחירת תוספים.
  3. מחפשים ובוחרים את הכלי שבו רוצים להשתמש ב-Gmail.
  4. בצד שמאל למעלה, לוחצים על להתקנה ואז המשך.
  5. בוחרים את החשבון שלכם ומבצעים את ההוראות שיוצגו.

טיפ: כדי להוריד תוספים או לגשת אליהם במהירות, אפשר ללחוץ על סמל ההוספה הוספה בסרגל הצד השמאלי.

הסרת תוספים

  1. נכנסים ל-Gmail במחשב.
  2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרותואז הגדרות.
  3. לוחצים על הכרטיסייה תוספים.
  4. בקטע "תוספים מותקנים", לוחצים על ניהול.
  5. לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הסרה.