Xóa hoặc khôi phục thư Gmail đã bị xóa

Khi bạn xóa một thư, thư này sẽ được lưu trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của bạn và không thể khôi phục.

Xóa thư

Khi bạn xóa một thư, thư này sẽ được lưu trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn. Nếu bạn muốn loại bỏ một thư khỏi hộp thư đến của bạn, nhưng không muốn xóa thư đó thì bạn có thể lưu trữ thư.

Xóa một thư duy nhất

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Trỏ vào thư.
 3. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Để xóa một thư duy nhất khỏi chuỗi email, hãy làm như sau:

 1. Mở thư cần xóa.
 2. Bên cạnh biểu tượng Trả lời Trả lời, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Xóa thư này.

Xóa nhiều thư

Xóa nhiều thư

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Chọn hộp bên trái của các thư.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Xóa tất cả thư trong một danh mục

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn hộp để chọn tất cả thư. Nếu bạn có nhiều hơn một trang thư, hãy nhấp vào Chọn tất cả cuộc hội thoại.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Dọn sạch Thùng rác

Nếu không muốn lưu giữ một thư trong Thùng rác trong 30 ngày thì bạn có thể xóa vĩnh viễn thư đó.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy nhấp vào Danh sách mở rộng.
 3. Di chuyển đến mục sau đó Thùng rác.
 4. Chọn hộp bên cạnh thư bạn muốn xóa vĩnh viễn, sau đó nhấp vào Xóa vĩnh viễn.
  Lưu ý: Tùy chọn Xóa vĩnh viễn chỉ thực hiện được trong Thùng rác. Bạn sẽ không thể xóa vĩnh viễn các mục từ chế độ xem Kết quả tìm kiếm.
 5. Để xóa tất cả thư trong thùng rác, hãy nhấp vào Dọn sạch thùng rác ngay bây giờ.

Khôi phục thư

Bạn có thể di chuyển thư ra khỏi Thùng rác nếu bạn đã xóa chúng trong 30 ngày qua.

Xem các thư trong Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy di chuyển xuống, sau đó nhấp vào Danh sách mở rộng sau đó Thùng rác.

Khôi phục thư từ Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy di chuyển xuống, sau đó nhấp vào Danh sách mở rộng sau đó Thùng rác.
 3. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ thư nào bạn muốn di chuyển.
 4. Nhấp vào biểu tượng Di chuyển tới Chuyển đến Hộp thư đến.
 5. Chọn vị trí mà bạn muốn di chuyển thư đến.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?