Kiểm tra bảo mật của email của bạn

Khi có thể, Gmail bảo vệ thông tin của bạn bằng cách tự động mã hóa email của bạn để biến email thành mã trong quá trình gửi. Công cụ bảo mật này có tên là Bảo mật lớp truyền tải (TLS) và giúp ngăn chặn người khác đọc email của bạn.

Kiểm tra thư

Nếu bạn đang sử dụng máy tính hoặc thiết bị Android, thì email không được công cụ bảo mật này bảo vệ sẽ hiển thị biểu tượng Không có TLS Không có TLS. Biểu tượng này trông giống như một ổ khóa màu đỏ đang mở và có nghĩa là người khác có thể đọc được email.

Thư bạn đang gửi

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
  2. Ở góc dưới bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Soạn thư Soạn thư.
  3. Trong trường "Tới", "Cc" hoặc "Bcc", hãy nhập địa chỉ email của người nhận.
  4. Ở bên phải trường "Chủ đề", hãy tìm biểu tượng Không có TLS Không có TLS.

Nếu bạn thấy biểu tượng thì thư bạn sắp gửi có thể không được mã hóa. Đừng gửi các tài liệu bí mật, như tờ khai thuế hoặc hợp đồng, cho địa chỉ email đó.

Thư bạn đã nhận

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
  2. Nhấn vào một thư.
  3. Dưới tên người gửi, hãy tìm biểu tượng Không có TLS Không có TLS.

Nếu bạn thấy biểu tượng thì thư có thể không được bảo vệ bằng mã hóa.

Tại sao một số email có thể không được mã hóa

Để công cụ bảo mật này hoạt động, các nhà cung cấp email của cả người gửi và người nhận phải luôn sử dụng TLS. Hãy tìm hiểu thêm về việc gửi email với TLS.

Cảnh báo "Không có TLS" trên thư tôi trả lời

Một số nhà cung cấp email gửi thư cho địa chỉ Gmail bằng cách sử dụng TLS nhưng không thể nhận thư được mã hóa.

Nếu bạn trả lời những thư này, thì biểu tượng này có thể hiển thị ngay cả khi bạn đang gửi từ Gmail.

Cảnh báo "Không TLS" không chính xác

Đôi khi, bạn sẽ nhận được cảnh báo "Không có TLS" ngay cả khi thư được bảo vệ bằng mã hóa, như khi:

  • Mã hóa không hoạt động cho một số nhà cung cấp email nhất định trong quá khứ
  • Gmail không trực tiếp gửi thư. Ví dụ: biểu tượng này có thể hiển thị nếu bạn đã thiết lập tên miền tùy chỉnh, chẳng hạn như ten@miencuaban.com.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?