Správy v Gmaile chýbajú

Táto stránka vám pomôže nájsť správy v nasledujúcich prípadoch:

 • Niektoré správy chýbajú.
 • Správy sa nedoručujú do doručenej pošty.
 • Doručená pošta je prázdna a všetky správy sa stratili.

Ak ste svoju správu nenašli ani po vykonaní krokov vyššie, pravdepodobne bola odstránená alebo odoslaná do priečinka Spam.

Prvý krok – vyskúšanie bežných opráv

Tieto kroky sa odporúča vykonať v počítači, pretože mnoho z nich nie je možné vykonať prostredníctvom aplikácie Gmail.

Kontrola, či bola správa archivovaná, odstránená alebo označená ako spam

Správy sa nemusia doručiť do doručenej pošty v prípade, že boli omylom archivované, odstránené alebo označené ako spam.

Pomocou tohto postupu vyhľadajte všetky správy vrátane tých, ktoré sa nenachádzajú v doručenej pošte:

 1. Otvorte Gmail v počítači.
 2. Vo vyhľadávacom poli kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Všetky správy a potom vyberte položku Správy & Spam & Kôš.
 4. Zadajte časť informácií, ktoré obsahuje chýbajúca správa. Ak nepoznáte presné slová alebo podrobnosti, ponechajte polia prázdne.
 5. V dolnej časti poľa kliknite na položku Hľadať Hľadať.

Tip: Ak chcete filtrovanie výsledkov vyhľadávania ešte viac spresniť, môžete tiež použiť operátory vyhľadávania.

Kontrola, či bola správa filtrovaná

Možno ste vytvorili filter, ktorý určité správy automaticky archivuje alebo odstraňuje.

Postup kontroly filtrov:

 1. Otvorte Gmail v prehliadači.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. V hornej časti kliknite na kartu Filtre a blokované adresy.
 4. Vyhľadajte filtre obsahujúce slová „Odstrániť“ alebo „Preskočiť doručenú poštu“.
 5. Vpravo kliknite na položku Upraviť alebo Odstrániť.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kontrola, či sa správy preposielajú do iného účtu

Ak v Gmaile nastavíte preposielanie, môžete určiť, či sa pôvodné správy archivujú alebo odstránia.

Postup kontroly nastavení preposielania:

 1. Otvorte Gmail v prehliadači.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. V hornej časti kliknite na kartu Posielanie ďalej a POP/IMAP.
 4. V časti Posielanie ďalej skontrolujte, či ste začiarkli políčko Poslať kópiu došlej správy ďalej. Ak áno, začiarknite políčko Ponechať kópiu Gmailu v doručenej pošte alebo Označiť kópiu Gmailu ako prečítanú.
 5. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Dôležité: Ak sa vaše správy preposielajú na cudziu adresu, vyberte položku Zablokovať posielanie ďalej a potom si prečítajte bezpečnostné tipy pre Gmail. Ak sa zobrazuje adresa na posielanie ďalej, ktorú nepoznáte, niekto môže mať neoprávnený prístup k vášmu účtu.

Ak do Gmailu preposielate poštu z iného účtu, správy sa niekedy odošlú do priečinka Spam v prípade, že nie sú overené. Prečítajte si osvedčené postupy pri preposielaní správ do Gmailu.

Kontrola nastavení s cieľom zistiť, či ste si správy v Gmaile neprečítali pomocou iného e-mailového klienta

Ak si správy v Gmaile čítate v inom e-mailovom kliente, napríklad Apple Mail alebo Microsoft Outlook, použite postup nižšie podľa typu preposielania, ktorý ste nastavili.

Správy čítam pomocou protokolu IMAP v e-mailových klientoch, ako je napríklad Microsoft Outlook alebo Apple Mail

Pri nastavovaní protokolu IMAP môžete určiť, či budú mať vaše akcie v druhom poštovom kliente vplyv na správy v Gmaile. Môžete napríklad určiť, či sa správa odstránená v aplikácii Apple Mail odstráni aj v Gmaile.

Uistite sa, že používate odporúčané nastavenia protokolu IMAP. Pohľadajte všetky nastavenia, ktoré vysvetľujú, kedy sa správy odstránia.

Na prístup ku Gmailu používam webovú aplikáciu, rozšírenie alebo doplnok

Skontrolujte nastavenia a uistite sa, že správy sa neodstraňujú ani nearchivujú.

 1. Navštívte stránku Pripojené aplikácie a weby.
 2. V časti Aplikácie pripojené k vášmu účtu kliknite na položku Spravovať aplikácie.
 3. Ak nájdete službu, ktorú nepoznáte, kliknite na ňu a potom Odstrániť.

Správy čítam pomocou protokolu POP v e-mailových klientoch, ako je napríklad Microsoft Outlook

Pri nastavovaní protokolu POP môžete určiť, či budú mať vaše akcie v druhom poštovom kliente vplyv na správy v Gmaile. Môžete napríklad určiť, či sa správa odstránená v programe Microsoft Outlook odstráni aj v Gmaile.

 1. Navštívte stránku s nastaveniami Posielanie ďalej a POP/IMAP.
 2. Uistite sa, že je povolený protokol POP.
 3. Ak sa zobrazuje položka Odstrániť kópiu Gmailu alebo Archivovať kópiu Gmailu, začiarknite políčko Ponechať kópiu Gmailu v doručenej pošte.
 4. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Poznámka: Ak protokol POP používate v režime „recent“, zmeňte nastavenia POP svojho e-mailového klienta tak, aby ponechal správy na serveri.

Kroky uvedené vyššie nepomohli

Ak ste použili postupy vyššie a stále nemôžete správy nájsť, nižšie vyberte svoj problém.

Stále nemôžem nájsť niektoré správy

Ak ste svoju správu nenašli ani po vykonaní krokov vyššie, pravdepodobne bola odstránená alebo odoslaná do priečinka Spam.

Poznámky týkajúce sa odstránených správ

 • Odstránené správy zostanú počas 30 dní v koši. Po 30 dňoch sa tieto správy z koša natrvalo odstránia.
 • Každá správa existuje v Gmaile iba raz. Ak ste správu odstránili na jednom mieste, napríklad cez štítok alebo zo zariadenia, z Gmailu sa odstránila úplne.
 • Gmail zoskupuje všetky odpovede s pôvodnou správou do jednej konverzácie. Ak správu kliknutím alebo klepnutím odstránite, odstráni sa celá konverzácia – pôvodná správa aj všetky odpovede.

Poznámky týkajúce sa spamových správ

 • Správy označené ako spam zostanú počas 30 dní v priečinku Spam. Po 30 dňoch sa správy z priečinka Spam natrvalo odstránia.
 • Ak sa domnievate, že správy sa do priečinka Spam odosielajú omylom, zistite, ako odstrániť správy z priečinka Spam.
Väčšina mojich správ chýba

Ak vám v účte chýbajú správy, niekto môže mať doň prístup bez vášho povolenia. Pomôžeme vám nájsť chýbajúce správy a zabezpečiť účet.

 Poznámka: Ak používate Gmail v rámci práce, školy alebo organizácie, kontaktujte správcu.